Slovníky

  • iconAdvanced
  • iconAdvanced
Slovensko-český študijný slovníkverzia 2.125.800 hesiel, 5.300 príkladov, 41.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Slovensko-český studijní slovníkverze 2.125.800 hesel, 5.300 příkladů, 41.700 překladů© Lingea s.r.o., 2016. Všechna práva vyhrazena.