Slovníky

  • iconAdvanced
  • iconAdvanced
Slovensko-český slovník Advancedverzia 2.025.500 hesiel, 5.100 príkladov, 40.900 prekladov© Lingea s.r.o., 2015. Všetky práva vyhradené.Slovensko-český slovník Advancedverze 2.025.500 hesel, 5.100 příkladů, 40.900 překladů© Lingea s.r.o., 2015. Všechna práva vyhrazena.