Slovníky

iconPraktický
iconPraktický
reklama:
English-Czech Practical Dictionaryversion 6.036.000 entries, 67.000 word meanings7.500 examples, phrases and idioms141.000 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Anglicko-český praktický slovníkverze 6.036.000 hesel, 67.000 významů7.500 příkladů, frází a idiomů141.000 překladů© Lingea s.r.o., 2016. Všechna práva vyhrazena.
reklama: