×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconmluvit
Reklama:

Synonyma

říkatpovídatžvanitkecathovořitznátrozmlouvatpřednášetřečnitsvědčitvypovídatnasvědčovatpřátelit sevycházetbavit sedomlouvatnaléhatplést semíchat se

Antonyma

mlčet

Lekce 3

vidětslyšetmluvitříctcítitchutnatchuťdívat sepodatvypadat1připadatposlouchatnajítumětvědětznátztratitsnažit setaké1teďpotom1nikdyvždyprosímnějakýžádnýkaždýněco1cokolinic1někdonikdokdokolivěcmužženadítěchlapecdívka
Zobrazit vše (39)

Předpony

mluvitdomluvitnamluvitomluvitpomluvitpřemluvitpromluvitrozmluvitsmluvitumluvitvymluvitzamluvit

Odvozená slova

mluvitmluvící

Okolí

mlsatmlsněmlsnýmlsounmluvamluvčímluvícímluvidlamluvitmluvkamluvnicemluvnickýmlýnmlynářmlýnekmlýnskýmlžmlžitmlžit seMMFmňammňamkamňaumně
Zobrazit vše (24)

mluvit

ned.
1. (užívat řeč) parlareO čem to mluvíš? Di che cosa stai parlando?Tak se nemluví! Non si dice!Mluvíte anglicky? Parla inglese?Tady se mluví německy. Qui si parla il tedesco.Škoda mluvit! È fiato sprecato!To mluví samo za sebe. Parla da sé.
2. (rozmlouvat, hovořit) o čem parlare di qc, dire* su qc, (diskutovat) discutere* qcMluvili jsme spolu o tom. Ne abbiamo parlato insieme.Mohl bych s Vámi mluvit? Potrei parlare con lei?
3. (svědčit) o čem parlare, (být důkazem) testimoniare su qc, (dávat najevo) manifestare qc
4. (být zadobře) s kým parlare con qmluvit spolu (nebýt rozhádaní ap.) parlarsiUž spolu dva roky nemluví. Non si parlano da due anni.
5. (míchat se do) do čeho interferire, intromettersi in qc, (moci rozhodovat) avere* voce in qcDo toho já nemohu mluvit. (nemohu rozhodovat ap.) Non ho voce in capitolo.
Reklama:

chorvatskymluvit chorvatsky parlare croato
italskymluvit italsky parlare italiano
korejskymluvit korejsky parlare coreano
pochvalněpochvalně se vyjádřit, mluvit pochvalně o čem esprimere lodi per qc
pomaluMluvte prosím pomaleji. Parli più lentamente, per favore.
potichumluvit potichu parlare a bassa voce, parlare sottovoce
pusamluvit s plnou pusou parlare con la bocca piena
spanímluvit ze spaní parlare nel sonno
spatramluvit spatra parlare a braccio
anglickyMluvíte/Umíte anglicky? Parla inglese?/Conosce l'inglese?
Ať jde/mluví! Che parta/parli!
cizíNemluv s cizími lidmi. Non parlare con gli sconosciuti.
francouzskyMluvíte francouzsky? Parla francese?
hlasitěMluvte/Mluv hlasitěji! Parli/Parla a voce più alta!
hloupýJe mi hloupé o tom mluvit. Mi mette in imbarazzo parlarne.
jakViděla mě, jak s ní mluvím. Mi ha visto parlare con lei.
japonskymluvit japonsky parlare giapponese
jednatPřestaň mluvit a začni jednat! Finisci di parlare e inizia ad agire!
jídloNemluv při jídle. Non parlare mentre mangi/si mangia.
lámanýMluvil lámanou angličtinou. Parlava un inglese storpiato.
lichotivěNemluvil o něm lichotivě. Non ha parlato di lui in modo lusinghiero.
mocMoc mluvíš. Parli troppo.
nahlasMůžete mluvit víc nahlas? Può parlare a voce più alta?
německyMluvíte německy? Parla tedesco?
plynněMluví plynně rusky. Parla fluentemente russo.
polskyNemluví polsky. Non parla polacco.
portugalskymluvit portugalsky parlare portoghese
přízvukMluví s lehkým přízvukem. Parla con un lieve accento.
ruskyMluvíte rusky? Parla russo?
soběNerad mluvím o sobě. Non mi piace parlare di me.
spisovněMluví spisovně česky. Parla il ceco standard.
dubTo je jako kdyby mluvil do dubu. È come parlare al muro/vento.
pátýmluvit páté přes deváté parlare alla rinfusa
albane̲separlare albanese mluvit albánsky
a̲ltoparlare ad alta voce mluvit nahlas
a̲raboparlare arabo (i přen.) mluvit arabsky
autorita̲rioParla con tono autoritario. Mluví autoritativním tónem.
ce̲nnoparlare per cenni mluvit v náznacích
chiare̲zzaparlare con chiarezza mluvit jasně
croa̲toparlare croato mluvit chorvatsky
dane̲separlare danese mluvit dánsky
fa̲volaÈ la favola del paese. Mluví o něm celá země.
fio̲reparlare a fior di labbra mluvit šeptem
fondame̲ntoparlare con fondamento mluvit na základě faktů
mira̲colodire miracoli di q mluvit o kom v superlativech
pa̲nedire pane al pane e vino al vino mluvit jasně
parla̲reparlare bene/male l'italiano mluvit dobře/špatně italsky
parla̲reparlare ostrogoto/turco/arabo mluvit hotentotsky/nesrozumitelně
parla̲reparlare a voce alta/bassa mluvit nahlas/potichu
parla̲reparlare tra sé (e sé) mluvit si pro sebe
parla̲re(přen.) parlare al muro/al vento mluvit do zdi/do větru
parla̲reparlare con q a quattrocchi mluvit s kým mezi čtyřma očima
pe̲ssimoparlare un pessimo inglese mluvit mizerně anglicky
pia̲noparlare con parole piane mluvit jednoduše
pola̲ccoparlare polacco mluvit polsky
so̲nnoparlare nel sonno mluvit ze spaní
tede̲scoparlare tedesco mluvit německy
to̲noparlare con tono minaccioso mluvit výhružným tónem
tu̲rcoparlare turco (i přen.) mluvit turecky
a̲ltroParliamo d'altro! Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.
ba̲ssoParla a voce bassa. Mluví potichu.
be̲lloHa un bel dire... Tomu se to mluví...
catti̲voParla in cattivo italiano. Mluví špatně italsky. (s gramatickými chybami ap.)
che̲Di che cosa parli? O čem to mluvíš?
cine̲seNon parlo cinese. Nemluvím čínsky.
corea̲noparlare coreano mluvit korejsky
correnteme̲nteParla correntemente l'italiano. Mluví plynně italsky.
diDi che cosa parli? O čem to mluvíš?
do̲poDopo aver parlato... Poté, co mluvil...
dove̲re*Devo parlarti. Musím s tebou mluvit.
eni̲gmaParla per enigmi. Mluví v hádankách.
fila̲toparlare per due ore filate mluvit dvě hodiny v kuse
già̲Avevamo già parlato. Už jsme spolu mluvili.
gliGli ho parlato. Mluvil(a) jsem s ním.
incomincia̲reIl bambino ha incominciato a parlare. Dítě začalo mluvit.
indovine̲lloparlare per indovinelli mluvit v hádankách
ingle̲seParla inglese? Mluvíte anglicky?
italia̲noNon parlo italiano. Nemluvím italsky.
le̲Le parlo. Mluvím s Vámi.
lentame̲nteParli più lentamente, per favore. Mluvte prosím pomaleji.
maMa parliamo d'altro. Ale mluvme o něčem jiném.
ma̲leParla male l'inglese. Mluví špatně anglicky. (neumí dobře)
ma̲leHa fatto male a parlarne. Neměl o tom mluvit.
marca̲toParla con marcato accento veneto. Mluví s výrazným benátským přízvukem.
nasa̲leParlava col tono un po' nasale. Mluvil trochu přes nos., Trochu huhňal.
na̲soParla col naso. Mluví přes nos., Huhňá.
neNe parlano. Mluví o něm/ní/nich.
nePreferisco non parlarne. Raději o tom nemluvme.
oscenità̲Non dire oscenità. Nemluv sprostě.
oscurame̲nteParla oscuramente. Mluví nejasně.
parla̲reChi parla?, Con chi parlo? Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?
parla̲reNon parliamone più. Už o tom nemluvme.
parla̲reÈ l'invidia che ti fa parlare. Mluví z tebe závist.
parla̲rsiNon si parlano più. Už spolu nemluví.
perfettame̲nteParla perfettamente inglese. Mluví perfektně anglicky.
ru̲ssoParla russo? Mluvíte rusky?
sciocche̲zzaNon dire sciocchezze. Nemluv nesmysly.
sconosciu̲toNon parlare con gli sconosciuti! Nemluv s cizími lidmi.
Parla molto di sé. Hodně mluví o sobě.
Reklama: