×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconseiconSEiconicons, se~iconse, si~iconsebe~
Reklama:

Lekce 12

controllareaccertareverificareinformarsiriempirefirmarefirmaosservaresorvegliareorologiobattereareaintornoattornocamminaregiropasseggiataviaggioviaggiaregitaritornorubarederubarepicchiarespingere*tiraretirofrettaaffrettarsipreoccuparepreoccuparsisealtrimentiperciòquindipienovuotoversaresvuotarerovesciarebicchierebottigliacoppa1tazzaacquamateria
Zobrazit vše (46)

Okolí

sdrammatizzazionesdrucciolamentosdrucciolaresdrucciolevolesdrucciolosdruciresdrucirsisdrucitoseSEsebaceosebbenesebosec1sec2secanteseccaseccamenteseccanteseccareseccarsiseccatoseccatoio
Zobrazit vše (24)

se

61106
cong
1. jestli(že), kdyby, pokud, když, -lise anche, se pure i když, i kdybyse non altro když nic jiného, alespoň, přinejmenšímSe fossi in te, farei... Kdybych byl tebou, udělal bych...Se lo avessi saputo... Kdybych to byl věděl...
2. zda, jestli (zjišťovací)Mi domando se sia una buona idea. Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.
nm inv
(přen.) podmínka
Reklama:

spiega̲rsispiegarsi da hovořit/mluvit sám za sebe, hovořit jasně (fakt, gesto ap.)
abbandona̲reabbandonare q a se stesso nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí
aggrada̲rese vi aggrada pokud je libo, pokud chcete
allunga̲rsiLe giornate si allungano. Dny se prodlužují.
allunga̲rsiSi è allungarsi sul letto. Natáhl se na postel.
a̲ltrose non altro když nic jiného, aspoň
amo̲reamore di sebeláska
a̲ncheanche se ačkoli, přestože, i kdyby
butta̲rsiSi è buttata sul letto. Hodila sebou na postel.
capi̲reSi capisce! Jistě., Samozřejmě, To se rozumí.
certifica̲reSi certifica che ... Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...
chiu̲dersichiudersi in stesso/nei propri pensieri uzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek
co̲mecome se... jako by...
comme̲rciofar commercio di prodávat se (prostituovat se)
compiace̲rsicompiacersi di se stesso být samolibý
conveni̲rsi...come si conviene ...jak se sluší a patří
dada solo, da sám
dava̲ntiguardare davanti a dívat se před sebe/dopředu
di̲oSe Dio vuole., Dio voglia. Dá-li Bůh., Když dá Bůh.
disgu̲stoprovare disgusto di hnusit se sám sobě
domi̲niodominio di sebekontrola, sebeovládání
dove̲re*come si deve jak má být, jak se patří/sluší
fidu̲ciafiducia in se stesso sebedůvěra
fi̲loSi è salvato per un filo. Zachránil se o chlup.
fuo̲riessere fuori di blouznit, být bez sebe (radostí ap.)
giusti̲ziafarsi giustizia (da ) vzít spravedlnost do svých rukou
indebita̲rsiSi sono indebitati fino al collo. Zadlužili se až po krk.
infatua̲rsiSi è infatuato di lei. Zbláznil se do ní.
ingrazia̲rsiSi è ingraziato il pubblico. Získal si přízeň publika.
liquefa̲rsiI loro risparmi si sono liquefatti. Veškeré jejich úspory se vypařily.
lotta̲relottare con stesso bojovat sám se sebou (snažit se ovládnout)
mago̲neSe ci ripenso, mi viene il magone. Když si na to vzpomenu, sevře se mi hrdlo.
me̲noin men che non si dica co by dup (rychle, za okamžik)
mo̲strafar bella mostra di dobře (za)působit (dobrým dojmem)
necessa̲riose è necessario v případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třeba
neppu̲reneppure se ani kdyby
nie̲ntecome niente (fosse), come se niente fosse jakoby nic (lhostejně, nedbale ap.)
padrona̲nzapadronanza di sebekontrola, sebeovládání
padro̲neessere padrone di být svým pánem
parla̲reparlare tra (e ) mluvit si pro sebe
pi̲ccoloIl piccolo si è addormentato. Malý usnul.
possi̲bilese possibile pokud možno
presu̲mere*presumere troppo di příliš si o sobě myslet, být domýšlivý
prodiga̲reprodigare tutto se stesso rozd(áv)at se (být velmi štědrý)
professa̲rsiSi professava mio amico. Prohlašoval se za mého přítele.
prote̲ndersiSi protese dalla finestra. Vyklonil se z okna.
pro̲vadare buona prova (di ) osvědčit se, (dobře) obstát (ve zkoušce ap.)
ri̲dere*si fa per ridere (to) jen tak z legrace
rientra̲rerientrare in (stesso) probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomí
rigoro̲soessere rigoroso con se stesso být na sebe přísný
ritira̲rsiritirarsi in stesso stáhnout se, uzavřít se do sebe
sa̲lvosalvo che/se (non) ... pokud ne ..., ledaže by ...
sape̲re*sai bene..., sai meglio di me..., si sa... víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...
avere/portare qc con mít/přinést co s sebou
a (stesso) (sám) sobě, sám sebe, k sobě
da sám (od sebe) (bez pomoci, automaticky ap.)
di per , in (stesso) sám o sobě (uvažovaný ap.)
prendere su di qc vzít (si) na sebe co (odpovědnost ap.)
guardare davanti a dívat se před sebe
sicu̲roessere sicuro di být sebejistý/sebevědomý, mít sebevědomí
sta̲ntea stante samostatný, sám o sobě, separátní
sti̲mastima di se stesso sebeúcta
studia̲restudiare da /solo být samouk, učit se sám
supera̲resuperare stesso překonat sám sebe
torna̲retornare in přijít k sobě, probrat se
tra̲rre*trarre a přitáhnout si/k kobě
Reklama: