×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Gramatika
Abeceda a výslovnostPodstatná jménaPřídavná jménaČlenyZájmenaZájmena osobníZájmena přivlastňovacíZájmena zvratnáZájmena ukazovacíZájmena tázacíČíslovkySlovesaSlovesa pomocnáSlovesa způsobováTrpný rodGerundium a přítomné příčestíSlovesné časyČas přítomný průběhovýČas přítomný prostýRozkazovací způsobZvoláníČas minulý prostýČas minulý průběhovýČas předpřítomnýČas předpřítomný průběhovýČas předminulýČas budoucí prostýBlízká budoucnostVyjadřování podmínkyPříslovceČlenění příslovcíStupňování příslovcíSlovosled a tvoření vět
Reklama:

1 Abeceda a výslovnost

Výslovnost anglické abecedy
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [əʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [dʌbəljuː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Výslovnost speciálních znaků
Znaky použité pro přepis výslovnosti se vyslovují následovně:
[ŋ] Nosové n. Vyslovuje se jako n s pouhým náznakem g na konci, přibližně jako ve slově maminka.
[θ] Neznělé th. Vysloví se tak, že se špička jazyka opře mezi přední zuby a vysloví se zlehka S. Např. think
[ð] Znělé th. Vysloví se tak, že se špička jazyka opře zevnitř o horní zuby a vysloví se prudce T. Např. this
[ɜ] Vyslovuje se jako delší oslabená neurčitá samohláska - jako při váhání či nejistotě.
[ə] Je neurčitá krátká vyražená samohláska. Je to zvuk, který zazní na konci vysloveného h, b nebo n ap.
[æ] Vyslovuje se jako otevřené široké e - něco mezi českým e a a.
[w] Je to hláska podobná českému uo nebo ua. Nevyslovujte jako v!
[i] Vyslovuje se jako české i ale nezměkčuje se ve slabikách di ti ni.
Reklama:

Reklama: