×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Konverzace
ČíslovkyPozdravy a osloveníSeznámeníLoučeníPorozuměníŽádosti, příkazy a návrhyPoděkování a spokojenostOmluvy, omyly a lítostSouhlasNesouhlas, odmítnutíOtázkyČasMěsíce a rokyDny a týdnyHodiny a minutyBarvyRozměry a vlastnostiDotazy na cestuPasová a celní kontrolaFormulář, osobní údajeCestujeme autemCestujeme vlakemCestujeme letadlemCestujeme lodíCestujeme městskou dopravouUbytováníRezervaceV hoteluUbytování v soukromíV kempuV restauraciJídelní lístekPředkrmyHlavní jídlaNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numbers

Číslovky základní

Cardinal numbers

nula zero, nought ziərou, nótjeden m, jedna f one wandva m, dvě f two tři three θčtyři four pět five fajvšest six sikssedm seven sevnosm eight ejtdevět nine najndeset ten tenjedenáct eleven ilevndvanáct twelve twelvtřináct thirteen θɜtínčtrnáct fourteen fótínpatnáct fifteen fiftínšestnáct sixteen sikstínsedmnáct seventeen sevntínosmnáct eighteen ejtíndevatenáct nineteen najntíndvacet twenty twentidvacet jedna twenty-one twenti-wantřicet thirty θɜtičtyřicet forty fótipadesát fifty fiftišedesát sixty sikstisedmdesát seventy sevntiosmdesát eighty ejtidevadesát ninety najntisto a/one hundred ə/wan handrədsto dvacet hundred (and) twenty handrəd (ænd) twentidvě stě two hundred tú handrədtisíc a/one thousand ə/wan θauzənddva tisíce two thousand θauzəndtisíc pět set osmdesát tři fifteen hundred (and) eighty three fiftín handrəd (ænd) ejti θmilion a/one million ə/wan miljən

Číslovky řadové

Ordinal numbers

první, prvý first fɜstdruhý second sekəndtřetí third θɜdčtvrtý fourth θpátý fifth fifθšestý sixth siksθsedmý seventh sevnθosmý eighth ejtθdevátý ninth najnθdesátý tenth tenθdvacátý twentieth twentiiθtřicátý thirtieth θɜtiiθstý hundredth handrədθ

Zlomky

Fractions

půl(ka), polovina a half ə háfjeden a půl one and a half wan ænd ə háftřetina a third ə θɜddvě třetiny two thirds θɜdzčtvrtina a quarter, (AmE) a fourth ə kwótə, əθtři čtvrtiny three quarters θrí kwótəzpětina a fifth ə fifθšestina a sixth ə siksθsedmina a seventh ə sevnθosmina an eighth æn ejtθdevítina a ninth ə najnθdesetina a tenth ə tenθsetina one hundredth wan handrədθ
Reklama:

Reklama: