×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconšpatněiconšpatný
Reklama:

Synonyma

nedostatečněpodle1podle2zlenevolnonanic1nanic2blběobtížnětěžce

Antonyma

dobře1dobře2výborněřádněčestněsprávně

Odvozená slova

špatnýšpatněšpatnost

Okolí

špalírŠpanělŠpanělskošpanělskyšpanělskýšpanělštinašpanělštinářšpásšpatněšpatnostšpatnýšpehšpehovatšpehýrkašpejlešpekšpekáčekšpekounšpekovýšpenátšpenátovýšpendlíkšpendlíkovýšperhák
Zobrazit vše (24)

špatně

přísl.
1. (nekvalitně) badly, poorly, ill-také pomocí předpon mis-, mal- ap.špatně zpívat be a bad singer, sing badlyšpatně slyšet (být nedoslýchavý) be hard of hearing, (špatně rozumět) mishear sthšpatně dopadnout turn out badly
2. (nečestně) badly, meanlyšpatně zacházet s kým mistreat, ill-treat, maltreat sb
3. (nesprávně) wrong(ly), incorrectly, (ne úplně v pořádku) amissodpovědět špatně give the wrong answer, answer incorrectlyšpatně vypočítat co miscalculate sth, calculate sth wronglyšpatně porozumět čemu misunderstand sth
4. (nezdravě) badly, poorly, ill, unwellJe mi špatně. I feel sick., I'm not feeling well.Je mi špatně od žaludku. I feel sick to my stomach.
Reklama:

dopadnoutdopadnout dobře/špatně come off/turn out well/badly, (pochodit) fare well/badly
fungovatšpatně fungovat (have a) malfunction
hůřčím dál hůře worse and worse
hůřještě/mnohem hůř even/much worse
hůřtím hůř pro koho so much the worse for sb
chápatšpatně chápat koho/co misunderstand, misapprehend sb/sth
chovat sechovat se dobře/špatně behave/conduct osf well/badly
chovat sechovat se dobře/špatně ke komu treat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb
míradát dobrou/špatnou míru (nalít ap.) give full/short measure
naladěnýdobře/špatně naladěný in a good/bad mood
obratobrat k lepšímu/horšímu turn/change for the better/worse
placenýšpatně placený badly/poorly paid, (nespravedlivě) underpaid
počítatpočítat s nejhorším expect the worst
pochoditpochodit dobře/špatně come off/fare well/badly
pochopitšpatně pochopit co (neporozumět) misunderstand, (mylně si vyložit) misinterpret sth
připři nejhorším/nejlepším at (the) worst/ at (the) best
rozpoloženív dobrém/špatném rozpoložení in a good/bad temper/humour
rozumětšpatně rozumět čemu misunderstand sth
skutekdobrý/špatný skutek good/bad deed
svědomímít čisté/špatné svědomí have a clear/guilty conscience
špatnýšpatný vkus bad/poor taste
špatnýšpatné chování bad behaviour, bad manners
špatnýšpatná pověst bad reputation
špatnýšpatné zprávy bad news
špatnýšpatné znamení bad sign
špatnýšpatné svědomí bad/guilty conscience
špatnýmít špatnou náladu be in a bad mood/temper, be in ill/bad humour
vyložitšpatně si co vyložit misinterpret, (form.) misconstrue, misapprehend, misread sth
vyslovitšpatně/nesprávně vyslovit co mispronounce sth
zaparkovanýšpatně zaparkované vozidlo (na zákazu ap.) illegally parked vehicle
býtJe mi špatně. I feel sick.
dělat seDělá se mi špatně. I feel sick.
hádathádat správně/špatně guess right/wrong
horšíbýt čím dál (tím) horší be worse and worse/going from bad to worse
jedlíkšpatný jedlík (hlavně u dítěte) poor/(vybíravý) faddy eater
kvůlikvůli špatnému počasí ... due to bad weather ...
načasovatšpatně (si) co načasovat (čin ap.) mistime sth, got the timing wrong
obávat seobávat se nejhoršího fear the worst
obstátobstát dobře/špatně v porovnání s kým compare favourably/poorly with sb
od, odeJe mi špatně od žaludku. I feel sick to the stomach.
omluvitOmluvte prosím moji špatnou angličtinu. Please excuse my bad English.
počasíšpatné počasí bad weather, inclemency
pochopitŠpatně jsi mě pochopil. You misunderstood me.
propro špatné počasí due to bad weather
špatnýza špatného počasí in bad weather
špatnýšpatná kvalita poor/low/inferior quality
špatnýJe špatný řidič. He is a bad/poor driver.
špatnýNení to špatný člověk. He isn't a bad man.
špatnýšpatná odpověď wrong answer
špatnýnastoupit do špatného vlaku get on the wrong train
udělat seUdělalo se mi špatně od žaludku. I started to feel sick., My stomach churned.
vkusmít dobrý/vytříbený/špatný vkus have a good/refined/poor taste
vodičdobrý/špatný vodič good/poor conductor
vykládat siTo si špatně vykládáte. You misunderstand/misinterpret it.
výkonšpatné herecké výkony poor/bad acting
vysvětlitšpatně si vysvětlit co misunderstand sth
hrobplakat na špatném hrobě bark up the wrong tree
špatnýTo jste na špatné adrese. (u nepravého člověka ap.) You've come to the wrong shop/person, You're barking up the wrong tree.
acquitacquit osf well/ill počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně
badly off(not) to be badly off (ne)být na tom špatně
challengedvisually challenged zrakově postižený, špatně vidící
comparecompare favourably/unfavourably with sth být lepší/horší ve srovnání s čím
consciencebad/guilty conscience špatné svědomí
direbe in dire straits být v úzkých, být na tom špatně (hl. finančně)
goodno good, not any good špatný, nedostatečný, k ničemu
gradeget good/poor grades mít dobré/špatné známky
guiltyguilty conscience špatné svědomí
humourbe in a good/bad humour mít dobrou/špatnou náladu
humourbe out of humour nemít náladu, mít špatnou náladu
illill-supplied špatně/nedostatečně zásobený
lifestylelifestyle diseases civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu
offbe well/badly/worse off být na tom dobře/špatně/hůře (hl. finančně)
Reklama: