×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconabout
Reklama:

Synonyma

ofconcerningnearnearbyaroundalmostapproximatelysurrounding

Antonyma

preciselyexactlydistantremote

Lekce 9

set2*set1*visitinvitering2*ring1*send*respondstand upget upwake1*disturbsay*announcehide1*fewseveralthancupsleep*drink*eat*almostalthoughanotheramongaboutaccording toappearalongagainstover1over2over3aboveunderacrosscitycountryborder
Zobrazit vše (40)

Slovní spojení

about-faceabout-turnknockaboutlayaboutroundaboutrunaboutturnaboutwalkabout

Okolí

abominationaboriginalAborigineabortabortionabortionistabortiveaboundaboutabout-faceabout-turnaboveabracadabraabradantabradeabraderabrasionabrasiveabreastabridgeabridgedabroadabrogateabrogation
Zobrazit vše (24)

about

[əˈbaʊt]109
prep
1. o kom/čem, ohledně koho/čeho (mluvit ap.), na koho/co (stěžovat si)He told me about it. Řekl mi o tom.And what/how about ... ? A co takhle ... ? (návrh ap.)
2. kvůli čemu, pokud jde o coI'm sorry about it. Je mi to líto., Mrzí mě to.
3. s čím (udělat ap.)
adv
1. asi, kolem, okolo (hodnota)
2. sem a tam, všude okolo (pohybovat se ap.)
adj
1. k mání, po ruce, k dispozici (prostředky ap.)
2. be about to chystat se, hodlat (udělat co)He is about to leave. Chystá se odejít., Je na odchodu.
phr
be out and about být zase na nohou, už zase chodit ven (po nemoci, omezení ap.)
Reklama:

bash aboutbash sth about mlátit s čím, otloukat co, hrubě zacházet s čím
birdbe told about the birds and bees být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu
bossboss sb (around)/(about) sb sekýrovat, komandovat koho
bugger about, bugger aroundbugger sb about dělat problémy komu, vydrbávat s kým
bushbeat about the bush chodit okolo horké kaše
buzzbuzz around/about pobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) (zaneprázdněně)
capercaper (about) křepčit, poskakovat (radostí, vzrušením)
faff about, faff aroundbe faffing about chodit od ničeho k ničemu, poflakovat se
ferretferret about/around for sth (BrE hovor.) slídit, čmuchat, pídit se po čem
fidgetfidget (around)/(about) vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidně
fly*fly (about) vlát, poletovat (vlasy ve větru ap.)
gadgad (about) toulat se, chodit/vyrážet za zábavou
hedge about, hedge aroundbe hedged about with sth být omezen čím (předpisy, podmínkami ap.)
howhow about/would you like a co takhle ... (nabídka, návrh)
howHow about you? A (co) ty/vy? (dotaz na názor)
howHow about that? Co vy/ty na to?, To je co?
howHow about ... A co ..., A jak je to s ...
jigglejiggle about/around pohupovat se, vrtět se, poskakovat (rytmicky ap.)
justjust about prakticky, v podstatě
justjust about jen tak tak, že ..., sotva, na knap
knock aroundknock sb around/about (z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít koho
lazelaze (about)/around lenošit, lebedit si, odpočívat
mess aroundbe messing about with sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem (s negativními dopady)
mess aroundbe messing about blbnout, šaškovat
moonmoon (a)round/about bloumat, chodit jako tělo bez duše (nečinně)
noisenoise sth abroad/about rozhlásit/rozhlašovat co (pověsti, drby, zprávy)
pranceprance (around)/(about) natřásat se, promen(ád)ovat se
pull about, pull aroundpull sb about mávat, zametat, cloumat s kým (hrubě zacházet)
scrabblescrabble (around)/about for sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat (nohou, rukou)
talktalk about ...! tomu říkám ...! (typický příklad)
thrashthrash about mlátit sebou
time(it is) about time už je na čase, to je dost
twicethink twice about sth rozmyslet si, ještě jednou promyslet co
upbe up and about být zase v pořádku (po nemoci)
whatwhat about a co takhle (uvádí návrh)
whatwhat about/of ale co, a co (uvádí nové téma v rozhovoru)
wildbe wild about sb/sth být blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem, být fascinován kým/čím
businessgo about one's business jít si po své práci
restAnd what about the rest of them? A co ti ostatní?
turnturn about otočit se, udělat čelem vzad
wigglewiggle sth about kroutit, pohybovat, kroutit čím
adomuch ado about nothing mnoho povyku pro nic
allHe knows all about them. Ví o nich všechno.
apprehensivebe apprehensive about one's future mít obavy z budoucnosti
bitchThey bitched about the service. Nadávali na obsluhu.
botheredI was bothered about the problem. Ten problém mě trápil/štval.
careHe doesn't care about it. Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.
come aboutHow did it come about? Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?
concernThey expressed concern about ... Vyjádřili obavy ohledně ...
dealI know a good deal about it. Hodně o tom vím.
do*Something should be done about it. Něco by se s tím mělo udělat.
do*Does he know about it? Ví o tom?
do*I know even less about it than he does. Vím o tom ještě méně než on.
dream*I dreamt about you. Zdálo se mi o tobě.
feel*How do you feel about abortion? Co si myslíš o potratu?
forget*Forget about her. Zapomeň na ni.
fuckI don't give a fuck (about it). Je mi to u prdele., Na to úplně seru.
fussedI'm not fussed about it. To mě neštve., To je mi fuk.
herI told her about it. Řekl jsem jí o tom.
herselfShe herself was not happy about it. Ona sama tím nebyla nijak nadšená.
make*We are making a film about war. Natáčíme film o válce.
oughtI ought to have told him about it. Měl jsem mu o tom říct.
pointThere is no point in talking about it. Nemá smysl o tom mluvit.
seriousAre you serious (about it)? Myslíš to vážně?
somethingThere was something special about him. Bylo na něm něco zvláštního.
talkWhat are you talking about? O čem to mluvíš?
thisThe wound was about this big. Rána byla asi takhle velká.
vibeI have bad vibes about him. Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.
vocalThey are very vocal about it. Dávají to velmi hlasitě najevo.
whatWhat about having a lunch? A co takhle dát si oběd?
worryDon't worry about it. Nedělej(te) si s tím starosti.
beat*beat about the bush chodit kolem horké kaše
houbyhouby dělat diddle (around), muck about, (slang.) piss around
marnitmarnit čas waste one's time, (hloupostmi) fiddle about, (AmE, hovor.) spin one's wheels
oni, ony, onao/od nich about/from them
pochybabýt na pochybách o čem have doubt(s) about sth, be in doubts
skopičinadělat skopičiny fool/horse about/around
sporbeze sporu no doubt (about that), indisputably
stříkatstříkat kolem sebe splash about/around
vzadčelem vzad about face/(BrE) turn
bez, bezeTo je bez debaty. No doubt about that.
býtJe mi to jedno/fuk. I don't care/give a damn about it.
coA co vy? And what about you?
coA co takhle ... And what about ...
dělatNedělej si (s tím) starosti. Take it easy., Don't worry (about it).
dozvědět seDozvěděl se to. He found out about it.
hádatHádal bych jí tak 40. I would guess her age at about 40.
hodinaJe to asi hodina chůze. It's about an hour's walk.
hovořitO čem jste hovořili? What did you speak about?
chuťNemáš chuť jít...? Would you fancy/How about going...?
jednat seO co se jedná? (co mi chcete) What is it (about)?, What is the matter?
jednoJe mi to jedno. I don't care (about it)/(hovor.) give a damn., I don't mind., (při výběru ap.) I'm indifferent.
jítO co jde? What is it?, What is the matter?, What's (all) this about?
lhostejnýBylo mu to úplně lhostejné. He didn't care about it at all.
lítoJe mi to líto. I am sorry about it.
mluvitO čem to mluvíš? What are you talking about?
mluvitHodně se o tom mluví. It is spoken about a lot.
mocMoc mi na ní záleží. I care about her a lot.
naZapomeň na to. Forget (about) it.
Reklama: