×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconaccountingiconaccount
Reklama:

Odvozená slova

accountaccountabilityaccountableaccountancyaccountantaccounting

Slovní spojení

cost accountingcreative accounting

Okolí

accordionaccostaccountaccountabilityaccountableaccountancyaccountantaccount foraccountingaccoutrementaccreditaccreditationaccretionaccretionaryaccretiveaccrualaccrueaccruedaccumulateaccumulationaccumulativeaccumulatoraccuracyaccurate
Zobrazit vše (24)

accounting

[əˈkaʊntɪŋ]314n
unc(ekon.) (vedení) účetnictví, účetní evidence, účtování(ekon.) accounting department účtárna
Reklama:

accountbe accounted sth (form.) být považován za co, být brán jako co
accounton account of sb/sth kvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čeho
accountby all accounts podle všeho, podle toho, co se povídá
accountgive a good account of osf dobře se uvést, udělat dobrý dojem
accountof no account bezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající
accounton account zálohově (hrazený), jako záloha (placený)
accounton sb's account za koho (mít pocit)
accounton sb's account kvůli komu
accounton no account za žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu
accountby sb's own account podle čích vlastních slov
accounton one's own account na vlastní účet (podnikat ap.)
accounttake sth into account, take account of sth brát v úvahu, zohlednit, uvážit co
accountcurrent account běžný účet
accountopen an account otevřít si účet
accountto keep accounts vést účty
accountwritten account písemná zpráva
balance(ekon.) balance of account zůstatek účtu
clerkaccounts clerk účetní
debitdebit sb's account zatížit čí účet (částkou), připsat na vrub čího účtu
sectionaccounts section účtárna
account forHe will have to account for his action. Bude se za svůj čin muset zodpovídat.
bankovníbankovní konto bank account
běžný(ekon.) běžný účet current account, (AmE) checking account
cenaza žádnou cenu (v žádném případě) on no account
důvodz důvodu čeho owing to, due to sth, by reason, (vzhledem k) on account of sth, (na základě) on the grounds of sth, (kvůli) because of sth
hnáthnát koho k zodpovědnosti za co call sb to account, bring sb to account for sth, (činit odpovědným) hold sb responsible
jednoduchýjednoduché účetnictví single-entry accounting
otevřítotevřít si účet open a bank account
podílmít svůj podíl na čem have a share in sth, (přispět) contribute to sth, (o příčině) account for sth
podlepodle všeho (jak se zdá) to all appearances, presumably, (patrně) apparently, (podle toho, co se říká) by all accounts
pohyb(ekon.) pohyb na účtě account activity, (částka) transaction amount
považovatbýt považován za co be considered/reckoned as/accounted sth
převéstpřevést peníze na účet transfer money to an account
přihlédnutís přihlédnutím k čemu taking into account sth, considering sth
přihlédnutíbez přihlédnutí k čemu regardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth
případv žádném případě on no account, by no means, (hovor.) no way
připsat(ekon.) připsat co k tíži (účtu) koho charge sth to sb, debit sb's account
revize(ekon.) revize účtů audit of accounts
spoření(ekon.) stavební spoření building society account
stavstav účtu/na účtě/konta account/bank balance
svědectvíočité svědectví eyewitness account
účet(ekon.) vést účty keep accounts
účetběžný účet current/(AmE) checking account
účetmít účet v bance have an account with a bank
účetotevřít si účet open an account
účetzrušit účet close an account
účetpřevést co komu na účet transfer sth to sb's account
účetníúčetní knihy/období accounting books/period
účetnictví(ekon.) jednoduché/podvojné účetnictví single-entry/double-entry bookkeeping/accounting
vedení(ekon.) vedení účtu operation of the account
vědomívzít co na vědomí take sth into account
vrubpřipsat/přičíst co na vrub komu (jeho účtu) charge/debit sth to sb's account
vyjádřenípodle vlastního vyjádření koho in sb's own account/words
vyříditvyřídit si účty s kým (přen.) settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb
zálohový(ekon.) zálohová platba advance payment, (daně) payment on account
založitzaložit (si) účet open an account
záznam(ekon.) účetní záznam accounting record
záznamvést (si) záznamy o kom/čem keep a record/an account of sth, (spisy) keep files on sb/sth
zřetelbrát zřetel na co take sth into account/consideration, take account of sth
bankamít účet u banky have an account with a bank
připsatÚrok byl připsán (na účet). The interest has been credited to the account.
připsatPřipište mi to na účet. (útratu k úhradě) Charge it to my account., (hovor.) Put it on my tab.
světloUkázali se v dobrém světle. They gave a good account of themselves.
tučnýmít tučné konto have a fat bank account
úvahavzít co v úvahu take sth into consideration/account
úvahanebrat co v úvahu leave sth out of account, take no account of sth, (ignorovat) disregard sth
výpisvýpis z účtu (z banky), bankovní výpis account statement
vyrovnat(přen.) vyrovnat (si) účty s kým settle accounts, reckon, get even with sb
zkreslenězkresleně podat co misrepresent, give a distorted account/picture of sth
zřídit(ekon.) zřídit si účet open an account
Reklama: