×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconactingiconact
Reklama:

Synonyma

deputypro tempantomimeimpersonation

Slovní spojení

play-acting

Okolí

acrimonyacrobatacrobaticacrobaticsacronymacrossacrylicactactingactionactionableaction replayactivateactivationactiveactive dutyactivelyactive serviceactivismactivistactivityact of Godactoract out
Zobrazit vše (24)

acting

[ˈæktɪŋ]486
n
uncherectví, hraní (herce)
adj
zastupující, (dočasně) úřadující (ředitel ap.)
Reklama:

actact on sth řídit se čím, jednat podle čeho (o radách ap.)
actact for sb/on sb's behalf jednat čím jménem, zastupovat koho, být v čích službách (právník ap.)
actcatch sb in the act of doing sth chytit koho při činu
act upbe acting up zlobit, blbnout, být rozhašený (špatně fungovat)
ageact one's age chovat se přiměřeně svému věku
play-actbe play-acting hrát to, předstírat, hrát divadýlko
riotread sb the riot act důrazně napomenout, ostře pokárat koho
sabotage(act of) sabotage sabotáž, sabotérský čin
supportsupport (act) předkapela, předzpěvák, předskokan (na koncertě ap.)
actact suspiciously chovat se podezřele
act(práv.) criminal act trestný čin
fiduciary(práv.) act in a fiduciary capacity jednat jako zmocněnec
juggling actdo a juggling act snažit se dělat několik věcí najednou
longlong-acting dlouhodobě působící (lék ap.)
openingopening act předprogram, vystoupení předskokana (před hlavním programem)
set*set sth by an act stanovit zákonem co
traitorousa traitorous act zrada, zrádný čin
heroismact of heroism hrdinský čin
catch*catch sb in the act chytit koho při činu
high wirebe on a high wire, perform a high-wire act pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože
čintrestný čin criminal offence, criminal act, (zločin) crime
činpřistihnout koho při činu catch sb in the act
dopadnoutdopadnout koho při činu catch sb in the act/red-handed, (hovor.) nail sb
jménojednat jménem koho act on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb
nátlakjednat pod nátlakem act under pressure
pohlavnípohlavní styk sexual intercourse, sex act, (práv.) carnal knowledge
právníprávní úkon legal act
simulovat(sport.) simulovat faul (ve fotbale) dive, play-act
trestný(práv.) trestný čin (criminal) offence, (zločin) crime, criminal act
úkon(práv.) právní úkon legal act, (hl. majetkový ap.) legal transaction
zněníve znění zákona ... as amended by act ...
dějstvíhra o třech dějstvích three-act play, play in three acts
chytitchytit koho při činu catch sb red-handed, catch sb in the act
ohra o třech dějstvích three-act play, play in three acts
přistihnoutByl přistižen při činu. He was caught in the act.
skrupulebýt bez skrupulí have no scruples, be unscrupulous, act without scruples
ukvapit seUkvapil jsem se. I acted rashly.
výkonšpatné herecké výkony poor/bad acting
výstupživý výstup live act
zachovat seZachoval se čestně. He acted honestly.
zastoupeníjednat v zastoupení koho act on behalf of sb
zlobitTelevize nějak zlobí. The TV is acting/playing up.
Reklama: