×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconagainst
Reklama:

Antonyma

forwith

Lekce 9

set2*set1*visitinvitering2*ring1*send*respondstand upget upwake1*disturbsay*announcehide1*fewseveralthancupsleep*drink*eat*almostalthoughanotheramongaboutaccording toappearalongagainstover1over2over3aboveunderacrosscitycountryborder
Zobrazit vše (40)

Okolí

after-schoolaftershaveaftershockaftertasteafterthoughtafterwardsafterwordagainagainstagapeagaricagateageagedage groupageingageismageistagelessage limitagencyagendaagentage of consent
Zobrazit vše (24)

against

[əˈgenst or əˈgeɪnst]959prep
1. o koho/co (opřít se ap.), na koho/co (tlačit ap.), do koho/čeho (tlačit, bičovat ap.)She leaned against the wall. Opřela se o zeď.
2. proti komu/čemu (názorově)He was against the intervention. Byl proti intervenci.
3. (i) přes co, navzdory čemu (přání, příkazu ap.), v rozporu s čímThat is against the rules. To je proti pravidlům.
phr
have sth against sb/sth mít co proti komu/čemu
Reklama:

brickbe banging one's head against a brick wall házet hrách na zeď (marně se něco snažit vysvětlit ap.)
clockdo sth against the clock závodit s časem v čem
come outcome out for/against sth vystoupit na podporu čeho/proti čemu
graingo against the grain of sth příčit se, odporovat čemu
have againsthave sth against sth/sb mít co proti komu/čemu
hold againsthold sth against sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu co
natureagainst nature proti přírodě, nepřirozený
nuzzlenuzzle (up against) sb/sth (při)tisknout se, (při)tulit se ke komu/čemu (nosem ap.)
oddsthe odds are against sb/sth všechno je proti komu/čemu
oddsagainst (all) odds navzdory všemu, i přes všechnu nepřízeň
play off againstplay sb off against the other stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho
proofproof against sth odolný proti čemu (uzpůsobený, aby vzdoroval - ohni, rzi ap.)
range againstbe ranged against sb/sth být/stát/stavět se proti komu/čemu
reactreact against sth vzepřít se čemu, bouřit se proti čemu
reactionreaction against sth vzepření se čemu
reactionreaction against sth odpor proti čemu
run*against the run of play jinak než je zvykem, oproti obvyklému průběhu (hry ap.)
set againstset sb against poštvat, postavit, popudit koho proti komu
wallbe banging one's head against a (brick) wall hrách na stěnu házet (marně se pokoušet)
willagainst sb's will proti čí vůli
sanctionimpose sanctions against sb/sth uvalit sankce na koho/co
set*be set against sth být proti čemu, rázně odmítat co
testifytestify against/in favour of sb svědčit proti/ve prospěch komu
weightedweighted against sb znevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komu
feel*He felt her leg against his. Cítil dotyk její nohy na své.
declaredeclare for/against sth vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu (názorově)
vendettahave a vendetta against sb chtít se (po)mstít komu
dopustitkdo nedá dopustit na koho/co (obhajuje ap.) sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, (důvěřuje kvalitě ap.) sb swears by sth
mítmít komu co za zlé hold sth against sb, (vinit) blame sb for sth
neprospěchhrát v neprospěch koho work to sb's disadvantage, (určitý rys ap.) tell against sb
piklekout pikle proti komu plot against sb, intrigue
pohnatpohnat koho před soud/k soudu (podat žalobu) take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, (postavit před soud) bring sb to justice
protiproti proudu (řeky) up stream, (přen.) against the stream
protihrát proti komu play (against) sb
protihlasovat proti čemu vote against sth
reverzpodepsat revers, být propuštěn na revers (z nemocnice) discharge osf/(hl. AmE) sign out against medical advice
sankceuvalit sankce na koho/co impose sanctions against sb/sth
úplataza úplatu in return for/against payment, for a consideration
němuNic proti němu nemám. I have nothing against him.
odepsatodepsat (si) co z daní deduct sth from one's taxes, set sth against tax
opřítOpřel jsem kolo o zeď. I propped my bike against the wall.
protiproti očekávání contrary to/against all expectations
protimít výhodu proti komu have advantage against sb
spojit seSpojili se proti němu. They united against him.
uhodit seUhodil se hlavou o ... He banged his head against ...
vůčizaujatý vůči komu biased against sb
vůlepo/proti čí vůli at/against sb's will
vztáhnoutvztáhnout ruku na koho (uhodit) lay a hand on sb, raise one's hand against sb
prorazitHlavou zeď neprorazíš! Don't bang your head against a brick wall.
proudjít proti proudu go against the tide
závoditzávodit s časem race against time
Reklama: