×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconborniconbear1*iconbear2
Reklama:

Předpony

borninbornrebornunborn

Slovní spojení

born-againfirst bornhighbornnewbornstillbornwell-born

Okolí

bore2bore3bore4boredboredomboreholeboring1boring2bornborn-againborneboronboroughborrowborrowedborrowerborrowingborstalboshbosombossbossybosunbotanic
Zobrazit vše (24)

born

[bɔːn]6245
v
1. be born of/to sb narodit se komuWhere were you born? Kde jsi se narodil?
2. be born (přen.) zrodit se, vzniknout (myšlenka, organizace)
adj
1. narozený
2. rozený (kuchař, učitel ap.)
Reklama:

armbear arms nosit zbraň, být ozbrojen
bearingbearing(s) ložisko, uložení
bearinghave a bearing on sth mít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím
borebore sb to tears nudit koho k smrti
breed*be born and bred swh narodit se a vyrůst kde
bruntbear/take the brunt of sth nejvíc (to) schytat/odskákat/odnést co, nejvíce (u)trpět čím (dopady ap.)
fruitbear fruit nést ovoce, mít výsledky (práce)
grizzlygrizzly (bear) (medvěd) grizzly
mindbear/keep sth in mind mít na paměti co, pamatovat na co
spoonbe born with a silver spoon in one's/the mouth pocházet ze zámožné a vlivné rodiny
witnessbear witness to sth svědčit o čem (i přen.), vypovídat o čem
bear*bear with sb mít strpení s kým
bear*can't bear sb/sth nesnášet koho/co
bear*bear the responsibility for sth nést/přijmout odpovědnost za co
bear*be born narodit se
bearing(tech.) ball bearing kuličkové ložisko, ložisková kulička
cublion/wolf/bear cub lvíče/vlče/medvídě
grudgebear/have a grudge against sb chovat ke komu zášť, nevražit na koho
ill willbear sb ill will nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu nepřátelství/nevoli/zášť
lesser(astron.) the Lesser Bear Malá medvědice
sphericalspherical bearing kulové ložisko
bear*right to bear arms právo nosit zbraň
bear*I can't bear these people. Tyhle lidi nesnáším.
bearingIt has no bearing on this. To na to nemá žádný vliv.
itShe left the child after it was born. Opustila dítě poté, co se narodilo.
resemblancebear a resemblance to sb/sth podobat se, být podobný komu/čemu
kuličkový(tech.) kuličkové ložisko ball bearing
lednílední medvěd polar bear
ložiskokuličkové/válečkové ložisko ball/roller bearing
medvědlední medvěd polar bear
medvědmedvěd grizzly grizzly (bear)
mravenečníkmravenečník velký giant anteater, ant bear
nákladnést/pokrýt náklady bear/cover the costs of sth
narozenýmrtvě narozený stillborn, dead-born
narozenýčerstvě narozený new-born
narozenýnarozený v cizině foreign-born
následeknést následky bear/face the consequences of sth, (BrE, hovor.) (vinu) carry the can
néstnést odpovědnost za co hold/bear (the) responsibility for sth
nuditnudit koho k smrti (hovor.) bore the pants off someone, bore sb to tears
odpovědnostnést/převzít odpovědnost bear/assume the responsibility
patrnostvést co v patrnosti (na paměti) bear sth in mind, (v záznamech) keep sth on record
plyšovýplyšový medvídek teddy bear
snášetnesnášet koho/co hate sb/sth, (nemoci vystát ap.) can't stand/bear sth
snéstsnést srovnání s čím stand/bear comparison with sb/sth
souvisetnijak nesouviset s čím bear no relation to sth, have nothing to do with sth
srovnánísnést srovnání s čím bear comparison with sth
stěna(stav.) nosná stěna bearing/supporting wall
strpenímít strpení s kým bear with sb, (mít trpělivost) be patient
svědectvípodat svědectví bear witness, testify, give evidence
vlastnívlastním jménem XY (rozený) born XY, (ne pseudonymem ap.) real name XY
zášťchovat ke komu zášť bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb
zeď(stav.) nosná/obvodová zeď bearing/outside wall
mítMějte na paměti ... Keep/Bear in mind that ...
narodit seKde jsi/jste se narodil? Where were you born?
narodit seNarodil jsem se v ... I was born in ...
nudaJe s ním strašná nuda. He is such a bore.
rodit seRodí se méně dětí. Fewer children are born.
néstnést ovoce (i práce) bear fruit, fructify, (přen.) pay dividends
ovoce(přen.) přinést (své) ovoce bear fruit
přenéstnemoci co přenést přes srdce cannot come to terms with sth, cannot bear sth
včerejšíNejsem včerejší. I wasn't born yesterday.
vlkMám hlad jako vlk. I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!
Reklama: