×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconcasingiconcase1iconcase2iconcase3
Reklama:

Odvozená slova

case1case2case3casementcasing

Okolí

cashier's deskcash incashmerecash on deliverycashpointcash registercash-starvedcash-strappedcasingcasinocaskcasketCaspian Seacassavacasserolecassettecassette playercassette recordercassockcast*castanetscast around forcast asidecast away
Zobrazit vše (24)

casing

[ˈkeɪsɪŋ]8356n
obal, pouzdro, plášť
Reklama:

accusativeaccusative (case) čtvrtý pád, akuzativ
casein case of sth v případě, pro případ čeho
casein any case stejně, tak či onak, i tak
casein any case v každém případě, každopádně, rozhodně
case(just) in case pro případ, že ..., v případě, že ..., kdyby (náhodou)
casein case jestli, kdyby snad, kdyby náhodou
casein that case v tom případě
casejust in case (jen) pro jistotu, pro každý případ (udělat co ap.), kdyby něco
caseas the case may be podle okolností/toho, případně, eventuálně
casethe case pád (podstatného jména ap.)
fight*fight one's case soudit se, přít se, být spornou stranou (u soudu)
genitivegenitive (case) druhý pád, genitiv
instrumentalthe instrumental (case) instrumentál, sedmý pád (mluvnický)
lower caselower case (letters) malá písmena
make outmake out a case for sth prosazovat, obhajovat co, uvést argumenty pro co (svoje postoje, zájmy ap.)
nominativethe nominative (case) první pád, nominativ
possessivepossessive (case) přivlastňovací pád
prove*prove a point/one's case dokázat, že to tak je/jde (ostatním, že mám pravdu ap.)
apartcase apart zvláštní případ, výjimka
cartridgecartridge casing nábojnice
casea hopeless case beznadějný případ (o člověku)
casein case of need v případě potřeby
casein which case v kterémžto případě, přičemž (souběh podmínek)
casepencil case pouzdro na tužky
displaydisplay case (výstavní) vitrína
isolatedin isolated cases ojediněle
justjust in case kdyby náhodou, jen pro případ
plead*plead sb's case/cause obhajovat, hájit, zastupovat koho (u soudu)
textbooktextbook case/example učebnicový případ/příklad
vanityvanity bag/case toaletní taštička/kufřík (na šminky ap.)
writingwriting case spisovka, konferenční desky (s přihrádkami, na zip ap.)
basket caseTheir economy is a basket case. Jejich ekonomika je úplně v háji.
caseI'll make an exception in your case. V tvém případě udělám výjimku.
casein many cases v mnoha případech
caseI took an umbrella in case it started to rain. Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.
casein case you didn't notice jestli sis nevšiml
prove*It proved to be the case. Ukázalo se, že je tomu tak.
unconnectedThese cases may be unconnected. Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.
ambulantníambulantní pacient outpatient, day patient/case
častonejčastěji most often, most frequently, (ve většině případů) in most cases
jistotajen pro jistotu just to be sure, just in case
každýv každém případě in any case, (rozhodně) by all means
kufříktoaletní kufřík vanity case
malýmalá písmena (v sazbě ap.) lower case (letters)
náhodoukdyby náhodou (pro případ) just in case, (kdyby snad) on the chance of sth
nutnostv případě nutnosti in case of necessity/need/urgency, if necessary
opačnýv opačném případě in the opposite case, (pokud to nenastane) failing that, (jinak) otherwise
pád(ling.) první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)
písmenovelké písmeno capital (letter), upper-case letter
písmenomalé písmeno small letter, lower-case letter
podstata(práv.) skutková podstata facts of the case
projen pro případ (že) just in case
procesvyhrát proces win a case
prodlenív případě prodlení in case of delay
pře(práv.) občanskoprávní pře civil proceedings/case
předložkový(ling.) předložkový pád prepositional case
případpřípad od případu (lišit se ap.) from case to case
případprávní případ legal case
případ(med.) akutní případ acute case
případv případě potřeby if needed, in case of need
případv případě, že in case that, (práv.) in the event that
případv případě nutnosti if necessary, in case of necessity
případv každém případě in any case, by all means
případpro všechny případy, jen pro případ (pro jistotu) just in case
přivlastňovací(ling.) přivlastňovací pád possessive (case), genitive case
skříň(tech.) rychlostní skříň, skříň převodovky gearbox, gear case
studiepřípadová studie case study
vyhrátvyhrát proces win a case
záměnazáměna osob (a case of) mistaken identity
žádnýv žádném případě (zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no case
-liNajdeš-li ho, zavolej mi. In case you find him call me.
nejasnostv případě nejasností in case of doubts
objasnitobjasnit vraždu solve the murder (case)
patronaprázdná patrona empty cartridge (case)
prosímNo prosím. (tak tady to máte) Here you are., (tak vidíš ap.) There you go., (měl jsem pravdu ap.) I rest my case.
průběhMěl mírný/těžký průběh Covidu. He had a mild/severe case of Covid.
případv daném/takovém případě in a given/such a case
případV mém případě ... In my case ...
případv tomto případě in this case/instance
řadav řadě případů in many cases
soudprohrát/vyhrát soud lose/win a case
uU velryb tomu tak není. This is not the case with whales.
ukázkovýukázkový příklad čeho copybook example, (klasický) classic of sth, (názorný) case in point
vysvětlovat siČím si to vysvětlujete? Why do you think is that?, Why do you think that's the case?
krajnív krajním případě in extreme cases, (jako poslední možnost) as a last resort, in the last resort, (v krajní nouzi) in extremis
lámatlámat hůl nad kým write sb off, consider sb a hopeless case
Reklama: