×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconcatchingiconcatch*
Reklama:

Synonyma

endemicinfectiouscommunicablecontagiousnoxiousepidemic

Odvozená slova

catch*catchercatchingcatchment

Slovní spojení

eye-catching

Okolí

catastrophicallycatatoniccat burglarcatcallcatch*Catch 22catch-allcatchercatchingcatchmentcatchment areacatch oncatch outcatch-phrasecatch upcatch up withcatchwordcatchycatechismcategoriccategoricalcategoricallycategorizationcategorize
Zobrazit vše (24)

catching

[ˈkætʃɪŋ]8471adj
(hovor.) nakažlivý, přenosný (nemoc ap.)
Reklama:

actcatch sb in the act of doing sth chytit koho při činu
attentionattract/catch sb's attention přitahovat/upoutat čí pozornost
breathcatch one's breath chytit dech, popadnout dech (při namáhavé činnosti)
breathcatch one's breath (za)lapat po dechu (z šoku ap.)
catch*catch osf doing sth přistihnout (se) při čem (při bezděčné činnosti ap.)
catch*be caught být zaskočen (bouří ap.)
catch*You wouldn't catch me doing that. To bych v životě neudělal.
catch outcatch sb out nachytat, dostat koho na co/čem (na neznalost ap.)
coldcatch (a) cold nachladit se, dostat rýmu
eyecatch sb's eye upoutat čí pozornost (nápadné ap.)
firecatch fire chytnout (začít hořet), vzplanout, vznítit se
firecatch fire dostat spád, nabrat obrátky, stát se zajímavým (situace ap.)
guardcatch sb off guard zaskočit, překvapit koho (nepřipraveného)
red-handedbe caught/catch sb red-handed být přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu
shortbe caught short být zastižen potřebou, chtít se komu (močit), nutně muset
sightcatch sight of sb zahlédnout, uvidět, spatřit koho
unawarescatch/take sb unawares zaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipraveného
buscatch/miss the bus stihnout/zmeškat autobus
cameracatch sth on camera zachytit co na film
catch*catch a sight of sb/sth zahlédnout koho/co
catch outbe caught out by sth být zaskočen čím
chillcatch a chill nastudit se
glimpsecatch/get a glimpse of sb/sth (letmo) zahlédnout koho/co
hold*catch hold of sth chytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co
off-guardcatch sb off-guard zaskočit koho
catch onShe doesn't seem to catch on. Nezdá se, že by to chápala.
catch upWe must catch up with them. Musíme je dohonit.
muchI didn't so much as catch sight of him. Ani jsem ho nezahlédla.
catch*catch hold of sth chytit se čeho
catch*catch sb in the act chytit koho při činu
pants(hovor.) catch sb with his pants down nachytat koho v trapné situaci
trouserscatch sb with his/her trousers down nachytat koho na hruškách/švestkách (nepřipraveného, v prekérní situaci)
činpřistihnout koho při činu catch sb in the act
dopadnoutdopadnout koho při činu catch sb in the act/red-handed, (hovor.) nail sb
lapatlapat po dechu/dech gasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breath
nachytatnachytat koho při činu catch sb red-handed
pohledupoutat čí pohled catch sb's eyes
popadnoutpopadnout dech catch one's breath, (znovu) get one's breath back
pozornostupoutat čí pozornost catch sb's attention
přiskřípnoutpřiskřípnout si co v čem close sth on one's sth, catch one's sth in sth
rýmamít/dostat rýmu have/catch a cold
schytatschytat to catch it, (dostat vynadáno též) get a scolding
spojchytit/zmeškat spoj catch/miss a connection
ujmout seneujmout se (plán ap.) fail to take root, fall by the wayside, (u publika ap.) fail to catch on
upoutatupoutat čí pozornost capture/catch/grab/attract sb's attention
zalapatzalapat po dechu gasp for breath, catch one's breath
dostatdostat rýmu catch a cold
dostatTy dostaneš! You'll catch it!
dostihnoutBrzy jsem ji dostihl. I caught up with her soon.
háčekMá to ale háček. But there is a catch/snag in it.
chytatChytej! Catch!
chytitchytit koho při činu catch sb red-handed, catch sb in the act
chytitMusím chytnout vlak v sedm. I must catch the seven o'clock train.
chytitchytit rýmu od koho catch a cold from sb
nabrat(přen.) nabrat obrátky (situace ap.) catch fire, hot up
napředJdi napřed, doženu tě. Go ahead I'll catch up.
přeslechnoutPřeslechl jsem vaše jméno. I didn't catch your name.
přiskřípnoutPřiskřípl jsem si prst do dveří. I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.
přistihnoutByl přistižen při činu. He was caught in the act.
skřípnoutskřípnout si ruku v čem close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth
stihnoutStihl jsem autobus do ... I caught the bus to ...
váznoutKde to vázne? What is the catch/hitch?
zahlédnoutPak jsem ji zahlédl. Then I caught a sight of her.
pohybovat sepohybovat se v začarovaném kruhu be caught in a vicious circle
ptáčeRanní ptáče dál doskáče. The early bird gets/catches the worm.
škoditKdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Early bird catches the worm.
švestkanachytat koho na švestkách (při činu) catch sb red-handed, (nepřipraveného) catch sb with his/her pants/(BrE též) trousers down
vězetKde to vězí? (proces ap.) What's the catch?
Reklama: