×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconchargingiconcharge
Reklama:

Okolí

chargeabilitychargeablecharge cardchargedcharge nursechargercharge sheetcharge upchargingchar-grilledchariotcharioteercharismacharismaticcharitablecharitablycharitycharity shopcharlatancharmcharmedcharmed circlecharmercharming
Zobrazit vše (24)

charging

[tʃɑːdʒɪŋ]n
1. nabíjení (baterie)
2. plnění, nakládání, sázení (do pece ap.)
3. (sport.) prorážení (v basketbale), napadení (v hokeji)
Reklama:

chargecharge (up) sth nabít co (baterii)
chargebe in charge of sth řídit, vést co, mít na starosti co
chargefree of charge zdarma, bez poplatku, gratis
presspress charges against sb vznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho
reversereverse the charges volat na účet volaného
acquit(práv.) be acquitted on all charges být zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby
callcollect call, (BrE) reverse charge call hovor na účet volaného
charge(BrE) reverse the charges volat na účet volaného
chargetake charge of sb/sth ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým
congestioncongestion charge poplatek za vjezd do centra (města)
excess baggageexcess baggage charge poplatek za nadváhu zavazadel
indictbe indicted for/on fraud (charges) být obviněn/obžalován z podvodu
tokentoken charge symbolický poplatek
chargeHe was charged with ... Byl obviněn z ...
chargeHe faces several charges. Čelí několika obviněním.
chargeThey are my charges. Mám je na starost.
chargeWho is in charge here? Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?
bez, bezebez poplatku free of charge, (dálnice ap.) toll-free, (zdarma) for free
hovorhovor na účet volaného (AmE) collect/ (BrE) reverse charge call
kartakreditní karta credit card, (AmE) charge/bank card
mítmít na starost koho/co be in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth
nabitý(fyz.) kladně/záporně nabitá částice positively/negatively charged particle
náboj(elektr.) statický náboj static charge
obviněnívznést obvinění proti komu bring a charge, (žalobou) press charges against sb
obžalobavznést obžalobu proti komu bring/file criminal charges, seek an indictment against sb
podatpodat žalobu na koho file a (law)suit, sue sb, press charges against sb
pohnatpohnat koho před soud/k soudu (podat žalobu) take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, (postavit před soud) bring sb to justice
poplatekúčtovat si poplatek za co charge a fee for sth
poplatekmanipulační poplatek handling charge
poplatektelefonní poplatky phone charges
poštovnípoštovní poplatky postal charges
pronájempoplatek za pronájem hire charge
příplatekrychlíkový příplatek supplement(ary charge) for a fast train
připsat(ekon.) připsat co k tíži (účtu) koho charge sth to sb, debit sb's account
starostvzít si koho/co na starost take care/charge of sb/sth
starostmít co na starost(i) (vést ap.) be in charge of sth, be responsible for sth, (starat se) take care of sb, look after sb
účethovor na účet volaného (BrE) reverse charge call, (AmE) collect call
účetvolat na účet volaného (BrE) reverse the charge(s), (AmE) make a collect call
volanýtelefonovat na účet volaného (BrE) reverse the charges, (AmE) make a collect call
volatvolat na účet volaného (BrE) reverse the charges, (AmE) make a collect call
vrubpřipsat/přičíst co na vrub komu (jeho účtu) charge/debit sth to sb's account
všudycena se vším všudy (zájezdu ap.) all-inclusive (charge)
záporný(fyz.) záporný náboj/pól negative charge/pole
zavolatzavolat na účet volaného (BrE) make a reverse charge call, reverse the charges, (AmE) call collect, make a collect call
zprostit(práv.) zprostit (ob)žaloby koho dismiss charges against sb, (osvobodit) acquit sb
žalobapodat žalobu na koho pro co sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth
naúčtovatNaúčtovali nám za to 200 dolarů. They charged us 200 dollars for it.
obžalovatBude obžalována z podvodu. She will be charged with fraud.
připsatPřipište mi to na účet. (útratu k úhradě) Charge it to my account., (hovor.) Put it on my tab.
říct siKolik si za to řeknou? How much do they charge for it?
říditKdo to tu řídí? Who is in charge here?
sazebníksazebník poplatků schedule of charges
šéfovatKdo tomu tady šéfuje? Who is in charge here?
vedenímít na starosti vedení čeho be in charge of sth
vznéstvznést obvinění/obžalobu proti komu bring charges/a charge, (zažalovat) press charges against sb
režievzít co do své režie take charge of sth
Reklama: