×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondon'ticondonicondo1*icondo2*icondo.
Reklama:

Okolí

donateddonationdonedonkeydonkey jacketdonkey workdonnishdonordon'tdoodahdoodledoomdoomeddoomsdaydoordoorbelldoorkeeperdoorknobdoormandoormatdoorsilldoorstepdoorstopdoor-to-door
Zobrazit vše (24)

don't

[dəʊnt]16541
contr of do notvyjadřuje slovesný záporI don't know. Nevím.Don't do it. Nedělej to.
n
to, co se nemá dělat (instrukce ap.)dos and don'ts rady, co dělat a co nedělat, jak na to
Reklama:

askDon't ask me. Mě se neptej., Co já vím. (já o tom nic nevím)
battledo battle with sb bojovat proti komu
bestdo one's best to ... udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...
biddingdo sb's bidding poslouchat koho na slovo
birddo bird sedět, bručet (ve vězení)
bitdo one's bit přispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)
bunkdo a bunk vzít roha, zmizet po anglicku, prásknout do bot (bez upozornění odejít)
businessdo business with sb obchodovat, dělat obchody s kým
catch*You wouldn't catch me doing that. To bych v životě neudělal.
clockdo sth against the clock závodit s časem v čem
creditdo sb credit být komu ke cti, dělat komu čest
damagethe damage is done už se stalo, už se nedá nic dělat
damnedestdo/try one's damnedest (u)dělat maximum/všechno možné, snažit se ze všech sil
daredon't you dare do sth neopovažuj se, opovaž se udělat co (výhrůžka)
decentdo the decent thing udělat, co se sluší (a patří) (ačkoliv nerad ap.)
dishdo the dishes umý(va)t nádobí
do*be doing (chystat se) dělat, mít v plánu (brzy)
do*sth will do co bude stačit, postačí
do*I could do with sth přišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co
do*what sb did with sth kam kdo dal co, co kdo udělal s čím
do*what sb/sth is doing co dělá kdo kde
do*That will do! To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! (okřiknutí ap.)
do*have sth to do with sb/sth mít co společného s kým/čím
do*don't tvoří zápor a záporný rozkaz
do downdo sb down shazovat, srážet koho
do forbe done for být vyřízený (osoba ap.)
do indo sb in oddělat, sejmout, odkráglovat koho (zabít)
do inbe done in být vyřízený (únavou ap.)
doneDone! Platí!, Dobrá!, Ujednáno! (o dohodě)
do outdone out vyvedený, udělaný jak (styl pokoje ap.)
do out ofdo sb out of sth (hovor.) připravit, obrat, (o)šidit, okrást koho o co (podvodem ap.)
do overdo sth over vybrat, vybílit, obrátit naruby (vykrást)
do overdo sb over dát nakládačku komu, zmalovat, zmlátit koho
do updo sth up zapnout (knoflíky ap.)
do updone up naparáděný, vyšňořený (člověk)
easyEasy does it. Opatrně., Pomalu., Zlehka. (při přemísťování velkého předmětu ap.)
easyeasier said than done to se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak
error(do) sth in error (udělat) co omylem
forcedo sth from force of habit dělat co ze zvyku (bez přemýšlení)
fundo sth for (the) fun (of it) (u)dělat co jen tak pro zábavu
fundo sth in fun udělat co z legrace (nemyslet to špatně)
get*get sth done dát (si) udělat co
give*I don't give a damn/toss/hoot/two hoots Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.
go*Where do we go from here? Tak co teď?, Co budeme dělat? (při řešení problému)
gooddo sb good pomoci, prospět, udělat dobře komu
happybe happy to do sth rád udělat co (odpovědět na otázku ap.)
hardfeel hard done by mít pocit křivdy, být ukřivděný
harmit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co
have*have sth done nechat/dát si co udělat
headdo sb's head in štvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu
headto do sth over sb's head dělat co bez čího vědomí
honourdo the honours být oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání (o osobě), (přen.) zhostit se toho (úkolu ap.)
howHow do you do. Těší mě. (při oficiálním seznamování)
injusticedo sb an injustice (u)křivdit komu, spáchat na kom křivdu
justicedo justice to sb/sth dobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/co
justicedo justice to sb/sth učinit zadost komu/čemu, plně postihnout co
know*(Well,) What do you know! No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! (překvapení)
know*I don't know (no) nevím (výraz nejistoty)
make*make do with sth vystačit si s čím, spokojit se s čím
matterIt doesn't matter. To nevadí.
matterIt doesn't matter To je jedno., Na tom nesejde. (při výběru z možností ap.)
mentionDon't mention it. Není zač., To nestojí za řeč. (reakce na poděkování)
minddo not mind sth být jedno co komu
mindhave a mind to do sth mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co
mindhave it in mind to do sth mít v úmyslu udělat co
mindI don't mind. Mně je to jedno. (reakce na nabídku ap.)
mindDon't mind me. Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.
mindDon't mind him. Nevšímej(te) si ho.
mindif you don't mind pokud vám to nevadí
misunderstand*don't misunderstand me nechápejte mne špatně, nevykládejte si to špatně
needneedn't, don't need to vyjadřuje, že někdo nemusí nutně něco učinit
needsb needn't have done sth, sb didn't need to do sth kdo nemusel udělat co (ale udělal)
nicelybe doing nicely vést si dobře, být úspěšný
nicelydo nicely bohatě stačit, zcela postačovat
nornor do(es)/did sb kdo také ne, ani kdo ne (záporné přitakání)
notDon't/Didn't/Aren't/Haven't you ... Co(ž)pak ... ? (v sugestivní otázce)
nothingnothing doing nejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat
pardonI (do) beg your pardon Omlouvám se., Promiňte., Pardon.
promptbe prompt to do sth bez prodlení udělat co
prouddo sb proud řádně (po)hostit, hýčkat (hosta ap.) koho
Reklama: