×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconendiconand
Reklama:

Synonyma

terminationlimitbound1bound2bound3extremityfinaleclose1close2conclusionattainmentobject1object2objectiveaimintentionpurposeterminatefinishcompleteconcludeceasestop
Zobrazit vše (23)

Antonyma

beginninginceptioncommencementinauguration

Lekce 2

do1*do2*make*get*take*give*put*bring*hold1*hold2*hold3*read1*read2write*goodbadopenclose1close2come*leave*daynightmorningafternooneveningtodaytomorrowyesterdayandwithwithoutstartendlearn*teach*forfromto1to2
Zobrazit vše (40)

Frázová slovesa

end up

Odvozená slova

endending

Slovní spojení

be-all and end-allbookendbusiness enddead endendgameend productend resultend zonefag endfront-endhigh-endloose endrear-endweekend

Okolí

encryptencryptionencumberencumberedencumbranceencyclicalencyclopediaencyclopedicendendangerendangeredendearendearingendearmentendeavourendemicendgameendingendiveendlessendlesslyendocrineendorseendorsement
Zobrazit vše (24)

end

[end]18372
n
1. sgof sth konec, závěr čeho (knihy, roku ap.)end of the line (i přen.) (naprostý) konec, (hovor.) konečná (situace bez východiska ap.)
2. to/of sth ukončení, zastavení čeho
3. (hovor.) část, díl čeho (úkolu, práce ap.)
4. účel, cíl, záměr (činnosti ap.)
5. (sport.) strana hřiště
v
1. (s)končit, ukončit (diskusi, válku ap.)
2. zakončit co jak (dramaticky ap.)
3. with/in sth končit, být zakončen čím (prst drápem ap.)
phr
come to an end (s)končit (válka ap.)
at the end of the day (hovor.) nakonec (po zvážení všeho)
go off the deep end pominout se, zcvoknout se
be thrown in at the deep end spadnout do toho rovnýma nohama (začít dělat bez předchozí přípravy)
in the end nakonec, jako konečné rozhodnutí
an end in itself samoúčel(ná činnost)
make (both) ends meet (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít
no end of sth (hovor.) hodně, spousty, mnoho čeho (utrpení ap.)
put an end to sth ukončit, zastavit co (válku, násilí ap.), učinit přítrž čemu
Reklama:

aboutbe out and about být zase na nohou, už zase chodit ven (po nemoci, omezení ap.)
above(and) above (a) víc, (a) výš (než daná hodnota)
acheaches and pains drobné potíže, bolístky (tělesné)
againagain and again znovu a znovu, zas a znova, opakovaně
allsth and all co taky, stejně tak, jakbysmet (zdůraznění překvapivého ap.)
armcost an arm and a leg stát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho
backback and forth tam a zpět/zpátky, sem a tam (pohybovat se ap.)
backYou scratch my back and I'll scratch yours. Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.
backwardknow sth backward and forward znát co nazpaměť (velmi dobře)
backwardsbackwards and forwards tam a zpátky, sem a tam (pohybovat se)
barrellock, stock and barrel se vším všudy, sakumprásk, úplně všechno
beckbe at sb's beck and call (muset) být k dispozici komu
bedsb has made their bed, and now they must lie in it jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní
betweenbetween you and me (jen tak) mezi námi
birdbe told about the birds and bees být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu
bitbits and pieces všechno možné, kde co, nejrůznější věci
bitterto the bitter end až do samého konce (i se všemi nepříjemnými následky)
black and whitein black and white černé na bílém
boband Bob's your uncle! A hotovo!, A je to (v pohodě)!
bobbits and bobs drobnosti, součástky, různé věcičky
bodybody and soul tělem i duší
bothboth ... and jak ... tak, nejen ... ale také, ... i
bread and butterbread-and-butter (zcela) základní/zásadní
bread and butterbread-and-butter živobytí zajišťující
breadth(across) the length and breadth of sth křížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho
breed*be born and bred swh narodit se a vyrůst kde
buttbutt (end) pažba (zbraně), tlustší konec, širší strana (nástroje ap.)
cakewant to have one's cake and eat it chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí (ačkoli to nelze)
candleburn the candle at both ends pracovat od (ne)vidím do nevidím (nemít dost odpočinku)
chalkas chalk and cheese jako nebe a dudy, jako den a noc (zcela rozdílný)
chaptergive sb chapter and verse on sth dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat
chopchop and change měnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat
Co.and co. a spol. (o skupině lidí, kolem vůdčí osoby ap.)
companyand company a spol.
comparisonthere is no comparison between sth and sth co je nesrovnatelné s čím (daleko lepší ap.)
countingand counting a nadále roste/se zvyšuje (hodnota ap.)
cut*cut and dried (naprosto) jasný, jednoznačný (situace, řešení)
dayin this day and age v dnešní době
deaddead and buried pasé (myšlenka, plán ap.)
disorderlybeing drunk and disorderly výtržnictví pod vlivem alkoholu
eacheach and every úplně každý, všichni do jednoho
everyevery now and then, every once in a while občas, tu a tam, příležitostně
everythingand everything a tak dále, a vůbec všechno (ve výčtu)
farfar and away zdaleka, jasně, nepochybně (nejlepší ap.)
fastplay fast and loose with sth chovat se nezodpovědně, dělat čachry s čím
fetchfetch and carry dělat poskoka, posluhovat (jednoduchou činností), for sb obskakovat koho
fewfew and far between vzácný, řídký (výskytem)
fleshflesh and blood člověk z masa a kostí
fleshsb's own flesh and blood čí pokrevní příbuzný, vlastní krev
flotsamflotsam and jetsam odpadky, smetí, haraburdí
footloosefootloose and fancy-free (jsoucí) zcela bez závazků, nezadaný
foremostfirst and foremost především, v první řadě
funfun and games dovádění (nezodpovědné)
give*give and take vzájemné ústupky, hledání kompromisu, něco za něco
gringrin and bear sth překousnout, vydržet, spolknout co (nepříjemné, těžké)
hairmake sb's hair stand on end nahánět hrůzu komu (až vlasy vstávají hrůzou)
halehale (and hearty) zdravý, zdravím kypící, čilý (o starém člověku)
halfsth and a half co jako hrom (velký, náročný ap.)
hammergo at sth hammer and tongs dělat co s vervou, pořádně se do čeho obout
handbound hand and foot se spoutanýma rukama i nohama
handon one's hands and knees na všech čtyřech, po čtyřech (lézt ap.)
hearthhearth and home teplo rodinného krbu (domov ap.)
hemhem and haw nemoci se vymáčknout, váhat (v řeči)
highleave sb high and dry nechat koho na holičkách (v beznadějné situaci)
highhighs and lows vítězství a prohry, úspěchy i neúspěchy (v životě ap.)
highlook high and low for sth hledat co po všech čertech (všude možně)
high and mightythe high and mighty společenská smetánka (namyšlená ap.), (přen.) panstvo
hitherhither and thither/yon sem a tam
homebe home and dry být za vodou, mít co v kapse (být jasně v čele)
hotblow hot and cold měnit stále názor/postoj (hl. do extrémů)
huehue and cry povyk, pokřik (hlasité protesty)
insult(and) to add insult to injury a ještě k tomu, a jako by to nestačilo (o nehorázném ap.)
intentto all intents and purposes prakticky, v podstatě, fakticky (vzato)
jazzand all that jazz a tak podobně, a podobný blbosti, a tak dále
ladyladies and gentlemen dámy a pánové
largeby and large v podstatě, celkově (vzato)
lessless and less stále/čím dál (tím) méně
likeand the like a tak podobně
livelive and breathe sth věnovat se tělem i duší čemu, žít jen pro co
lolo (and behold) hle!, kupodivu!, světe div se! (též iron. o nepřekvapivém)
lockkeep under lock and key držet pod zámkem
loose endbe at a loose end nemít nic na práci, nevědět, co s časem
matterThat's the end of the matter. A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.
milkmilk and water chabý, ubohý (nápad, návrh ap.)
moremore and more víc a víc, čím dál více, stále víc
moverthe movers and shakers vlivné osoby, velká zvířata (v dané oblasti)
nearone's nearest and dearest čí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí
nearnear and far široko daleko
neckbe neck and neck být vyrovnaný/na tom stejně (se stejnou šancí zvítězit)
nightday and night, night and day ve dne v noci
nook(every) nook and cranny každá škvíra, (přen.) každé zákoutí
nownow and then, (every) now and again občas, čas od času, tu a tam
nudgea nudge and a wink, nudge-nudge wink-wink sexuální narážka
nullnull and void neplatný, neúčinný, anulovaný
offoff and on, on and off tu a tam, sem tam, nepravidelně (něco dělat)
onon and on pořád dál, dál a dál (pokračovat ap.)
onceonce (and) for all jednou provždy
Reklama: