×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconfacingiconface
Reklama:

Synonyma

liningoverlay*facadefrontsurface

Odvozená slova

facefacelessfacing

Okolí

facetiousfacetiouslyface valuefacialfacilefacilitatefacilitationfacilityfacingfacsimilefactfact-findingfactionfactionalfact of lifefactorfactor in, factor intofactoryfactory farmingfactory floorfactory shipfactotumfact sheetfactual
Zobrazit vše (24)

facing

[ˈfeɪsɪŋ]19985n
1. unclemovka, okrajová podšívka (na kraje rukávů ap.)
2. facings lemování, lemy (na límci či rukávech)
3. obložení, obklad(y)
Reklama:

boldbold (face) tučné písmo
braveput on a brave face tvářit se statečně, nedat na sobě nic znát
facein the face of sth s ohledem na co, kvůli čemu, v reakci na co
faceface up to sth čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím
faceblow up in sb's face obrátit se proti komu (původci), mít zpětný účinek
facedo sth until sb is blue in the face dělat co až do zblbnutí, snažit se, jak chce (ale zbytečně)
faceface down/up čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech
faceon the face of the earth na celém širém světě
facebe wiped off the face of the earth zmizet z povrchu zemského
facecome face to face with sb setkat se osobně/tváří v tvář s kým
facefly in the face of sth zcela protiřečit, naprosto odporovat čemu, být v naprostém rozporu s čím (pravidly ap.)
facelaugh in sb's face vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje
facehave a long face mít protažený obličej, vypadat nešťastně
facemake/pull a face udělat obličej (zašklebit se ap.)
faceon the face of it na první pohled, při zběžném pohledu
faceput on a brave/(AmE) good face předstírat klid, nedat na sobě nic znát (zklamání ap.), nasadit klidnou masku
faceset one's face against sth zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu
facekeep a straight face zachovat vážnou tvář, zadržet smích
faceto sb's face přímo do obličeje komu (říct něco ap.)
faceLet's face it Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.
face downface sb down zkrotit, podmanit si koho (suverénním vystupováním ap.)
nosecut off one's nose to spite one's face nadělat si do vlastního hnízda (snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě)
pack(face) pack pleťová maska
slapa slap in the face rána, urážka, políček
starebe staring sb in the face být nabíledni, nabízet se (odpověď ap.), být před nosem (řešení ap.)
encounterface-to-face encounter osobní setkání
expressionlessexpressionless face bezvýrazný obličej
facetype face druh písma
facebe faced with sth stát před čím, být postaven před co (problém ap.)
faceface the truth podívat se pravdě do očí
faceface-to-face meeting osobní kontakt
onon sb's face ve tváři (mít výraz)
right(voj.) right face vpravo v bok
belieHer young face belies her true age. Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.
blowHe received a blow to the face. Dostal ránu do obličeje.
chargeHe faces several charges. Čelí několika obviněním.
downa ledge 40ft down the rock face římsa 40 stop pod čelní stěnou skály
downwardslie face downwards ležet obličejem dolů
faceI see many new faces here. Vidím zde mnoho nových tváří.
faceShe looked at him with a sad face. Smutně se na něj podívala.
faceThe window faces south. Okno směřuje na jih.
forwardseats facing forward sedadla po směru jízdy
facehave a face like thunder vypadat velmi naštvaně
facelose face ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž
facesave face zachovat si tvář, uchránit si prestiž
pullpull a face dělat obličeje, šklebit se, dělat grimasy
savesave one's face zachovat si tvář/reputaci
dělatdělat obličeje make faces
kamennýs kamennou tváří (humor ap.) deadpan, (bez náznaku smíchu) straight-faced
krizečelit krizi, stát před krizí face a crisis
následeknést následky bear/face the consequences of sth, (BrE, hovor.) (vinu) carry the can
pleťovýpleťový krém face cream
pleťovýpleťová maska (BrE) face pack, (AmE) face mask, (bahenní) mud pack
popelavýpopelavý obličej ashen face
problémbýt postaven před problém be facing a problem, be faced with a problem
rýpatpořád rýpat do koho (kritizovat) (AmE) be in sb's face
stěnaskalní stěna rock face/wall
stranačelní strana front side, face
udělatudělat ksicht/obličej make/pull a face
vlevoVlevo v bok! Left face/turn!
vodapleťová voda face lotion
vpravoVpravo v bok! Right face/turn!
vzadčelem vzad about face/(BrE) turn
zblbnutí(hovor.) až do zblbnutí (opakovat ap.) ad nauseam, (mluvit ap.) until one is blue in the face
čelostát čelem ke komu/čemu be facing sth
fackadát komu facku slap sb in/across the face
hrozitHrozí mu až šest let vězení. He is facing up to six years in prison.
kulatýMá kulatý obličej. She has a round face.
malovatmalovat si obličej make up one's face
obrácenýokna obrácená k jihu windows facing south
omýtOmyl jsem si obličej (studenou vodou). I washed my face (with cold water).
otravovatNeotravuj! (přestaň) Stop it!, (jdi do háje) Get out of my face!, (BrE) Get stuffed!, (AmE) Kiss off!
postavit sePostavili se nepříteli. They faced the enemy.
před, předestát před čím (problémem ap.) be faced with sth
směřovatOkno směřuje na jih. The window faces south.
tvářneoholená tvář unshaven face
tvářpravá tvář čeho the true face of sth
tvářit seTvářil se smutně. He looked sad., He had a sad expression on his face.
udeřitUdeřil ji tvrdě do obličeje. He hit her hard in the face.
usměvavýusměvavá tvář smiling face
zatvářit seZatvářila se smutně. She made a sad face.
držkarozbít komu držku smash sb's face in, (vulg.) beat the shit out of sb
hrompouštět hromy blesky (vypadat rozzlobeně) have a face like thunder, be foaming at the mouth
hubarozbít komu hubu knock sb's block off, smash sb's face in
koňskýkoňský obličej horsey face, equine face
ksichtdělat ksichty (šklebit se) make/pull faces, grimace
okoříct komu co do očí tell sb sth to sb's face
pravdapodívat se pravdě do očí face the truth
protáhnoutprotáhnout obličej (zašklebit se) pull a long face
Reklama: