×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconfariconfara~
Reklama:

Synonyma

considerablygreatlymuch

Lekce 6

workgainuseusefuluselesslast1nextwordunderstand*stand*newnearfarlotdrive*droprepeatpick upfamilyparentfathermothersondaughterbrothersisteruncleauntdresstake offput onsmartcleverstupidplaycut*break*repair1
Zobrazit vše (38)

Slovní spojení

farawayfar-fetchedfar-flungfar offfar outfar-reachingfar-sighted

Okolí

fan outfantasistfantasizefantasticfantasticallyfantasyfanzineFAQfarfarawayfarcefarcicalfareFar Eastfarewellfar-fetchedfar-flungfarmfarmerfarmhandfarmhousefarmingfarmlandfarm out
Zobrazit vše (24)

far

[fɑː]20243
adv(farther/further, farthest/furthest)
1. daleko, do dáli (sahat, táhnout se ap.)far away dalekoIs it far from here? Je to odsud daleko?
2. how far (přen.) jak dalece, do jaké míry
3. mnohem, daleko, podstatně (lepší, horší ap.)
4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I know pokud vímas far as sth až do (dojít, sahat ap.)
adj
1. vzdálený, daleký, dálný
2. vzdálenější, druhý (ze dvou, strana ap.)
3. krajní (pravice ap.)
phr
far and away zdaleka, jasně, nepochybně (nejlepší ap.)
by far zdaleka, jasně, nesporně (nejlepší ap.), mnohem (lepší ap.)
far from ani zdaleka (ne) jaký, daleko od (pravdy ap.)
far from it vůbec ne, právě naopak
far be it from me to do sth nechci co (nesouhlasit ap.)
as far as it goes (jen) do určité míry (pravdivý, dobrý ap.)
go far dotáhnout to daleko (v kariéře ap.)
so far dosud, zatím, do současné chvíle
so far so good zatím (je to) dobré (o vývoji situace ap.)
Reklama:

adowithout further/more ado bez (dalších) okolků/průtahů
afieldfurther/farther afield dále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech
afieldfrom far afield z daleka
concernas far as sb/sth is concerned pokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho
crya far cry from sth (na hony) vzdálený čemu (podobností ap.), naprosto odlišný od čeho
fewfew and far between vzácný, řídký (výskytem)
furthergo further with sth, take sth further pokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím
furtherfurther to sth ohledně čeho, v návaznosti na co, dále k čemu (v dopise ap.)
judgeas/so far as I can judge pokud (já) mohu soudit
nearnear and far široko daleko
noticeuntil further notice až do odvolání
removedfar removed from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho (postoje, vlastnosti ap.)
tell*as far as I can tell pokud vím
asas far as pokud (rozsahem ap.), až do/k/po (místně, dojít ap.)
asas soon/much/long/far as possible co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále
furtherfurther information bližší informace
leftfar left krajní levice
moonfar side of the moon odvrácená strana měsíce
asAs far as I know... Pokud vím...
fromHow far is it from here? Jak daleko je to odtud?
know*as far as I know ... Pokud vím ...
possibleas soon/much/often/quickly/long/far as possible co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále
rememberas far as I remember pokud si vzpomínám
somesome ten miles further nějakých deset mil dál
ventureThey ventured far from the fortress. Odvážili se daleko od pevnosti.
až do/k/po as far as, all the way to, up to
až dosud up to now, so far
daleceJak dalece? To what extent?, How far?
dotáhnoutněkam to dotáhnout make it in the world, go far, (prosadit se) get on
jítpokud jde o mne as far as I am concerned, as for me, for my part
k, ke, kuaž k čemu up to sth, as far as sth
možnáco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji as long/far/fast as possible
nedalekonedaleko odtud near here, not far from here
odvoláníaž do odvolání until further notice
odvrácený(astron.) odvrácená strana Měsíce far side of the Moon
pokudpokud jde o koho/co as for sb/sth, as far as sb/sth is concerned
pokudPokud vím As far as I know, To (the best of) my knowledge
pravicekrajní pravice the far right
přehnatpřehnat to overdo it, (zajít příliš daleko) go overboard, overstep the mark, go/carry it too far
širokoširoko daleko far and wide, near and far
býtNení to daleko. It is not far away.
býtHoru je vidět z dálky. The mountain can be seen from far away.
dalekoJe to odsud daleko? Is it far from here?
dalekoNení to daleko. It isn't far.
dalekobýt daleko lepší (než...) be far better (than...), (hovor.) be miles better (than...)
dosavadníJeho dosavadní největší úspěch. His greatest success so far.
dosud, doposudNikdo si dosud nestěžoval. Nobody has complained so far.
kusJe to kousek dál. It is a bit further on.
naJděte až na konec ulice. Go as far as the end of the street.
odtudJak daleko je to odtud? How far is it from here?
průtahbez (dalších) průtahů without (further) delay
přestotak blízko a přesto tak daleko so close and yet so far
sebe(daleko) od sebe (dvě části ap.) far apart
semaž sem as far as here, this far, up to here, up to this point
taktoTakhle se daleko nedostane. He won't get far like this.
týkat seCo se mě týká ... As for me, As far as I am concerned ...
ujítTakovou dálku neujdu. I can't walk that far.
uveřejnitNebylo to dosud uveřejněno. It has not been published so far.
už roku 1250 as far back as in 1250
vědětPokud vím ... As far as I know ..., For all I know ...
vzpomínat (si)pokud si vzpomínám as far as I (can) remember
zabránitzabránit dalším škodám prevent further damage
dalekoJablko nepadá daleko od stromu. Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.
jablkoJablko nepadá daleko od stromu. The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.
okolekbez dalších okolků without further ado
přitaženýpřitažený za vlasy far-fetched, (BrE, hovor.) (nepřiměřený) over the top
stromJablko nepadá daleko od stromu. The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.
šafránčeho je jako šafránu (velmi málo) sth is as scarce as hen's teeth, (hl. BrE) sth is thin on the ground, sth are few and far between
zacházetzacházet příliš daleko go too far, (hovor.) go overboard
zajít(přen.) zajít příliš daleko go too far, go overboard, cross the line
Reklama: