×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconideaiconidea~
Reklama:

Synonyma

thoughtimpressionconceptionnotionbeliefsentimentviewopinionobjectiveplanintention

Antonyma

thingmattersubstancematerial

Lekce 19

stepshoe*trousersshirtideacompletepolicehospitalhoweverjoblabourworkerbusinessemployofficeeitherwashrinsewipeinformlandfinalticketexceptagotrain1train2busshipsincepiece
Zobrazit vše (31)

Okolí

icilyicingicing sugariconiconicicyI'dIDideaidealidealismidealistidealisticidealizationidealizeideallyidenticalidentical twinidentifiableidentificationidentifyidentikitidentityidentity card
Zobrazit vše (24)

idea

[aɪˈdɪə]28077n
1. nápad, plán, myšlenka
2. of sth pojem, představa, idea o čemCan you give us an idea of ... Můžeš nám nějak přiblížit ...
3. sgponětí, zdání, potucha
4. sgdojem, tušení (nejisté povědomí)
5. the idea sgof sth cíl, účel, záměr čeho
phr
get the idea (hovor.) pochopit (to)
have no idea (hovor.) nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit coI've no idea. Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.
Reklama:

buck upbuck up (one's ideas) vzchopit se, sebrat se
foggynot have the foggiest (idea) nemít ani ponětí
relishrelish the idea of sth těšit se na co
fixedfixed idea fixní idea
faintestI haven't the faintest (idea). Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.
fancifulfanciful ideas smyšlenky, výmysly
get*for you to get an idea ... abyste si udělali představu ...
mayIt may not be a bad idea. Možná, že to není špatný nápad.
mayIt may not be such a good idea. Možná to není až tak dobrý nápad.
norI have no idea. – Nor do I. Nemám tušení. – Já taky ne.
repugnantI find that idea totally repugnant. Ta myšlenka se mi naprosto příčí.
slightI don't have the slightest idea. Nemám nejmenší potuchy.
soundIt sounds like a great idea. Zní to jako skvěly nápad.
whetherwhether it's a good or bad idea jestli je to dobrý nebo špatný nápad
fixní(psych.) fixní idea fixed idea, idée fixe
jasnomít jasno v čem be clear about sth, have a clear idea of sth
koketovatkoketovat s myšlenkou na co flirt with the idea of doing sth
pojemnemít o čem (ani) pojem have no idea about sth
představautkvělá představa fixed idea, (posedlost) obsession
utkvělýutkvělá představa fixed idea
namluvitKdo ti tohle namluvil? Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?
nápadMám nápad! I've got an idea!
nápadMáš nějaký nápad? Any ideas?
páraNemám páru. (netuším) I don't have a clue., (I have) no idea.
ponětíNemám ponětí. (I have) no idea., I have no clue.
potuchaNemám (ani) potuchy. I have no idea., I don't have the slightest idea.
představamít matnou představu o čem have a vague idea of sth
přiblížitMůžeš nám nějak přiblížit, jak...? Can you give us an idea of how ...?
přivlastnit siPřivlastnili si ten nápad. They appropriated the idea.
reálnýreálná představa o čem realistic idea about sth
senzačnísenzační nápad great idea
tušenínemít ani tušení o čem have no idea of sth
tušeníNemám nejmenší tušení. I haven't the faintest/slightest idea.
tušitVůbec netuším. I haven't the slightest/faintest idea.
tušitTušíš vůbec ...? Have you any idea ...?
ústředníústřední myšlenka čeho main idea/theme, keynote of sth
vůbecMáš vůbec představu ...? Do you have any idea ... ?
zdáníNemá ani zdání o ... He has no idea of ...
znamenitýznamenitý nápad excellent idea
Reklama: