×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconjeiconiconbýticononiconyour~iconyou're~
Reklama:

Okolí

jazykolamjazykovědajazykovědecjazykovědnýjazykovýjazylkajazzjazzovýjeječetječivýječmenječmenářječmenářstvíječnýjedjeden, jedna, jednojedenáctjedenácteryjedenáctinajedenáctinásobnýjedenáctkajedenáctý
Zobrazit vše (24)

je

zájm.
1. (to) it
2. (4. p. k oni, ony) themVezmi je s sebou. Take them with you.
Reklama:

dlužnýbýt dlužen (dlužit) komu co owe sb sth, sth to sb
hotovýbýt hotov (mít uděláno) s čím be finished/through/over with sth
kvitbýt si kvit be even/square/quits
nasnaděbýt nasnadě be obvious/self-evident, (ihned vytanout na mysli) suggest itself
nevhodbýt nevhod (nehodit se) komu be inconvenient for sb, not suit sb
nutitbýt nucen (muset) udělat co be* forced/obliged, have* to do sth
odkázatbýt odkázán (spoléhat se) na koho/co depend on sb/sth (for sth), (muset se spolehnout) have* to rely on sb/sth, (na své zdroje ap.) be* thrown back on sth
plonkovýbýt plonk (bez peněz) be (stony-)broke, be penniless
škodnýbýt škodný na čem lose out on/in sth, (ještě hůře) be even worse off
švorcbýt švorc (hovor.) be (stony-)broke/penniless/out of money
trapbýt v trapu (fuč) be gone
venkubýt venku z čeho (mít za sebou) be out of sth
vetabýt veta po kom/čem be done for
vzhůrubýt vzhůru (bdít) be awake, (z postele) be up
zadobřebýt zadobře s kým be on good/friendly terms, be on a friendly footing with sb
zajednobýt s kým zajedno v čem be of one mind, be in agreement, be at one with sb about sth
založitbýt založen (mít vlastnosti) be* of some disposition, be* somehow inclined
znátbýt znát (být vidět) show*, be* visible, (zřetelně) be* obvious
zvědavýbýt zvědav(ý) (chtít vědět) zda wonder if, na co be curious about sth, be interested in sth
živýbýt živ(ý) (žít) be alive, čím, z čeho live on/off sth, (živit se) make one's living from sth
anebobuď ... anebo either ... or
anižaniž bych chtěl být ... without wishing to be ...
antitalentbýt antitalent na co (neform.) be hopeless/useless
je (to) ... nebo be it ... or
bez, bezebýt bez práce be out of work, be unemployed, be jobless
bezpečíbýt v bezpečí be safe, be out of harm's way
bezvědomíbýt v bezvědomí be unconscious/senseless
bineckde je binec sth is a mess, sth is (in) a shambles
blázenbýt blázen do čeho be crazy/mad about sth, (BrE) (hovor.) be mad keen on sth
buďbuď ... anebo either ... or
buďbuď jak buď in any event, come what may
bytbýt na bytě u koho lodge with sb
býtBýt či nebýt? To be or not to be?
cítitbýt cítit čím smell of sth, (páchnout) smell (bad)
conení za co (poděkování) no problem, don't mention it, (AmE) you are welcome, (BrE form.) not at all
časje (nejvyšší) čas ... it's (high) time ...
čelo(sport.) být v čele (závodu) be in the lead
čestdělat čest, být ke cti komu/čemu do sb credit, be a credit to sb/sth
dechbýt bez dechu, nemoci popadnout dech be out of breath, be breathless, lose one's breath
dělanýbýt pro co/koho jako dělaný be just right for sth/sb
dispozicebýt k dispozici (k mání, zastižení ap.) be available
divnení divu (it's) no wonder, not surprisingly
dnobýt (úplně) na dně (společensky ap.) be down and out, (i duševně ap.) dragged down
doprovodbýt v doprovodu koho be accompanied by sb
doslechbýt na doslech be within earshot
dostání(ne)být k dostání be (not) available
dostřelbýt na dostřel koho be within firing range of sb
DPHbýt plátcem DPH be VAT registered
duchbýt duchem nepřítomný daydream, be absent-minded, (zamyšlený) be lost in thought
důležitýnejdůležitější je ... the most important thing is ...
důvěrněbýt důvěrně známý komu be (very) familiar to sb
formabýt ve formě (tělesně) be in good shape/form, be on one's game
fučbýt fuč be gone
gustobýt podle čího gusta be to sb's taste
hladbýt o hladu go hungry
horabýt na horách be in the mountains
hrdýbýt hrdý na co be proud of sth, pride osf on sth
chuťbýt bez chuti be flavourless/insipid/tasteless
jsem I'm, I am
jalovýbýt jalový (jídlo) be insipid/bland/tasteless, have no taste
k, ke, kubýt k dostání be available
kdybyKdybych byl na tvém místě ... If I were you ...
kompetencebýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence lie/fall within sb's authority
kondicebýt v kondici be in good shape, be fit
konecbýt téměř u konce (film ap.) be almost over
konkurzbýt v konkurzu be (declared) bankrupt
lůžkobýt upoután na lůžko be confined to bed
máníbýt k mání be available/to be had, (hovor.) be up for grabs, (na prodej) be for sale, (BrE) be on sale
mánínebýt k mání be unavailable
Mekkabýt mekkou čeho (významné místo) be the mecca of/for sth
mimobýt (úplně) mimo (nepřesný odhad ap.) be off the mark, (AmE) be off base
minusbýt v minusu (firma účetně) be in the red (numbers), (osoba na účtě) have an overdraft
mocbýt u moci (strana ap.) be in power
módabýt v módě be in (fashion)/vogue, be fashionable
nabýt nezávislý na kom/čem be independent of sb/sth
nabílednibýt nabíledni be (self-)evident, be (more than) obvious, (nad slunce jasnější) be as clear as day
nakloněnýbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth
naloženýbýt dobře naložený be in a good mood
nápomocnýbýt (nějak) nápomocný komu be of (any) help/use/assistance to sb
nastydlýbýt nastydlý have a cold
návštěvabýt na návštěvě u koho be visiting sb, be on a visit
nebebýt v nebi be in heaven
nebezpečíbýt v nebezpečí be in danger
nebobuď ... nebo either ... or
negližébýt v negližé be in deshabille
nějod/za něj from/for him
nesnázbýt v nesnázích be in trouble/difficulties/(hovor.) a pickle
nevýhodabýt v nevýhodě be at a disadvantage
nezbytněbýt nezbytně nutný pro co be vital/indispensable for sth
nutnoje nutno dělat co it's necessary, it's imperative to do sth
obklíčeníbýt v obklíčení koho be surrounded by sb
obleženíbýt v obležení be under siege/besieged/beleaguered
Reklama: