×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconmálemiconmálo1iconmálo2iconmálo3
Reklama:

Synonyma

skoro1skoro2téměřbezmálatakřka

Antonyma

úplnězcelanaprostodočista

Okolí

malátnostmalátnýmalbamalémalebnostmalebnýMaledivan, MaledivecMaledivymálemmalérmalíčekmaličkámaličko1maličko2maličkostmaličký1maličký2malignímalichernostmalichernýMalijecmalíkmalinamaliník
Zobrazit vše (24)

málem

přísl.
nearly, almost, (jen tak tak) all butnearly se neužívá před záporyMálem ztratil ... He came within an inch of losing ...
Reklama:

málopříliš málo too little, (u počitatelných) too few
méněčím dál méně less and less, (o počitatelných) fewer and fewer
méněmnohem méně much less/(o počitatelných) fewer
méněvíce či méně more or less
méněo nic méně no less
nic(o) nic míň no less
propečenýstředně/málo/hodně propečený (maso) medium (done)/medium rare/well done
kvalitníméně kvalitní lower/of poorer quality, poorer
málomálo obydlený sparsely inhabited
máloVídáme se málo. We rarely meet.
málomít málo čeho be short of sth, be low on sth
málomálo zájemců too few applicants
máloMáme málo peněz. We have too little money., We are short of money.
máloJeden z mála. One of a few.
máloDěkuji. – Za málo. Thank you. – Don't mention it./Not at all.
máloněco málo pojíst have a snack
méněméně mléka less milk
méněméně lidí fewer people
mítMěli jsme málo peněz. We had little money.
nejméněco nejméně as little as possible
penízeMám málo peněz. I have little money.
podělat seMálem jsem se z toho podělal strachy. It scared the shit out of me.
rodit seRodí se méně dětí. Fewer children are born.
solitMěl bys míň solit. You should use less salt.
stačitStačilo málo, a byl by vyhrál. He came within an ace of winning., He was close to winning.
umřítMálem jsme umřeli smíchy. We almost died laughing.
významnýmálo/velmi významný of little/great import(ance)
kvapnýPráce kvapná málo platná. Haste makes waste., More haste, less speed.
puknoutmálem puknout závistí be green with envy
vyletětmálem vyletět z kůže (rozčílením) (hovor.) throw a fit, fly into a rage, (hovor.) hit the roof
fewtoo few příliš málo
shortfall short of sth nedosáhnout čeho, být/mít méně než co (určité úrovně)
do*I know even less about it than he does. Vím o tom ještě méně než on.
fewvery few friends velmi málo přátel
learnerHe is a fast/slow learner. Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.
lessYou should eat less fat. Měl bys jíst méně tuku.
littleI had little money. Měl jsem málo peněz.
littleYou eat too little. Moc málo jíš.
lowWe are running low on fuel. Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.
mileageThe car has a low mileage. Auto má málo najeto.
touristyone of the less touristy islands jeden z méně turisty okupovaných ostrovů
bucka lot of bang for the buck za málo peněz hodně muziky
fewquite a few pěkných pár, poměrně dost, nemálo
hasteHaste makes waste. Práce kvapná málo platná.
Reklama: