×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconrun*iconruna~
Reklama:

Druhy sportů

eventathleticstrack and fielddecathlonheptathlonjavelinjoggingmarathonrun*shot putsprinttriathlonbaseballbasketballbowlinghandballhockeyice hockeyping-pongrugbysoccersoftballtennisvolleyballaerobicsstretchingboxing1judokaratekick boxingweightliftingwrestlingbodybuildingcyclingrallyarcheryshowjumpingmountaineering
Zobrazit vše (38)

Lekce 4

go1*run*live1live2think*know*lie1*lie2believesuretruebiglittle1little2smallverymuchmanynicefine1fine2uglyhightalllowhugewhatwhowherewhenwhichwhyhowup1up2down1down2ablehomehellobye
Zobrazit vše (41)

Frázová slovesa

run acrossrun afterrun alongrun aroundrun awayrun away withrun byrun downrun inrun intorun offrun onrun outrun out onrun overrun pastrun throughrun torun uprun up against

Předpony

run*overrun*

Odvozená slova

run*runnerrunning

Slovní spojení

close-rundry rundummy runfun runhit-and-runprint runrat runre-run*runaboutrunaroundrunawayrun-downrun-inrun-offrun-of-the-millrun-throughrun-uptest runtrial run

Okolí

rummy3rumourrumouredrumour millrumour-mongerrumprumplerumpusrun*runaboutrun acrossrun afterrun alongrun aroundrunaroundrun awayrunawayrun away withrun byrun downrun-downrunerung1rung2
Zobrazit vše (24)

run*

[rʌn]49050
v(pt ran, pp run)
1. běžet, utíkat (ve spěchu, jako trénink ap.)
2. doběhnout (na určité pozici)
3. from sth utíkat, utéct před čím (nebezpečím ap.)
4. hnát (dobytek)
5. řítit se, hnát se, pádit (velmi rychle)
6. jezdit (na kolech ap.)
7. tát (o sněhu ap.)
8. táhnout (ryby v řece)
9. vést, procházet kam/kudy (cesta ap.)
10. natáhnout, zavést, (na)instalovat co kam (šňůru, potrubí ap.)
11. run sth over sth přejet (si) čím po čem (dlaní po stole ap.)run sth through sth prohrábnout si, projet co čím (vlasy ap.)
12. for sth (AmE) kandidovat na co (funkci ap.)
13. řídit, vést (podnik ap.), spravovat (organizaci ap.)
14. fungovat, běžet (stroj, systém, organizace ap.)
15. spustit, rozběhnout (program ap.)
16. přehrát (se) (o kazetě ap.)
17. on/off sth fungovat na co (na baterie ap.), být napájen čím, jezdit (na benzín ap.)
18. (pravidelně) jezdit (autobus na lince ap.)
19. sb swh (hovor.) hodit, zavézt koho kam
20. run over/down to sth (hovor.) zajet, sjet kam (autem někam poblíž ap.)
21. téci kam
22. (na)pustit (vodu ap.), napouštět (vanu ap.)
23. be running téct, být puštěný (vodovodní kohoutek ap.)
24. sb's nose is running kdo má rýmu, teče mu z nosu komuMy nose is running. Teče mi z nosu.
25. be running with sth být celý mokrý/vlhký/zlitý čím (potem ap.)
26. pouštět, rozpíjet se (barva, inkoust ap.)
27. through sb/sth proběhnout, projet kým/čím (pocit, myšlenka ap.)A shiver ran down my spine. Mráz mi přejel po zádech.
28. otisknout, vydat (článek ap.)
29. znít, říkat (titulek, text ap.)
30. be running at sth dosahovat čeho (hodnota ap.)
31. be running late mít zpoždění, být pozadu (proces ap.), trvat déle (než bylo plánováno)
n
1. (sport.) běhlong-distance run běh na dlouhou traťcross-country run přespolní běh
2. sgfor sth (AmE) kandidatura, kandidování, ucházení se na co (veřejnou funkci)
3. chod (stroje)
4. cesta, jízda (do školy ap.)
5. (doba) vysílání (v televizi ap.)
6. sgřada, série (vítězství ap.)
7. výrobní množství, velikost série (výrobku), náklad (knihy ap.)
8. (ekon.) run (na banku)
9. (prů)běh (událostí ap.)
10. (AmE) potok, potůček
11. druh, třída, typ (výrobku ap.)
12. (zool.) stádo (zvěře), hejno (ryb), roj (hmyzu) (společně narozené nebo společně migrující)
13. (zool.) (pravidelný) tah (ptactva, ryb nebo zvěře)
14. výběh (pro drůbež ap.)
15. akce, převoz (pašeráků ap.)
16. (ujeté) oko (na punčoše), natržení (látky) (odkud se začíná párat)
17. give sb the run of sth sgdát k dispozici komu co
18. be out of the common run sgvymykat se z průměru
19. run on sth sg(velká) poptávka, sháňka po čem
20. (lyžařský) svah, (bobová) dráha
21. the runs (hovor.) běhavka, průjem
phr
against the run of play jinak než je zvykem, oproti obvyklému průběhu (hry ap.)
run dry vyschnout, vysychat (řeka)
run in sb's family být dědičný v čí rodině
(make a) run for it zdrhnout
be running high (vy)stupňovat se (napětí ap.)
give sb a run for sb's money vyrovnat se komu, nezadat si s kým
be on the run být na útěku (z vězení, před policií ap.)
Reklama:

afoulrun afoul of sb/sth zaplést se, dostat se do konfliktu s kým/čím
amokrun amok vyvádět, šílet, vyšilovat, být v amoku (člověk, zvíře)
earthrun sb/sth to earth vypátrat, vystopovat (po dlouhém pátrání)
errandrun an errand for sb skočit něco zařídit komu
groundrun sb to ground nalézt, dopadnout, najít (po dlouhém pátrání)
riotrun riot vyvádět, dělat výtržnosti
riskrun the risk of sth podstoupit riziko čeho
run byrun sth by sb (AmE, publ.) zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co
run downrun sb down (z)kritizovat (ostře), nadávat na koho
run downrun sb down srazit, porazit, zajet koho
run pastrun sth past sb zkonzultovat, prohovořit co s kým, přednést komu co
seedgo/run to seed (do)zrát, mít semena, vysemenit se (rostlina ap.)
seedgo/run to seed sejít/scházet, (z)chátrat, uvadnout/uvadat (člověk ap.)
breathrun/get out of breath zadých(áv)at se, (přen.) ztrácet dech
businessrun a business podnikat, vést podnik
come*come running přiběhnout
dryrun dry vyschnout (hl. o řece)
errandrun errands for sb vyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky
run away withlet/allow one's emotions run away with one nechat se unést/zmítat/ovládat emocemi
running(sport.) running shoes běžecké boty
run outbe running out docházet (zásoby ap.)
salmonsalmon run tah lososů
scarerun scared (z)panikařit
shortbe running short of sth docházet co komu
skiski run lyžařský svah, lyžařská stopa
smoothsmooth running hladký/klidný chod
unbeatenunbeaten run série zápasů bez porážky
fuelWe ran out of fuel. Došlo nám palivo.
out ofWe are/have run out of petrol. Došel nám benzín.
pastHe ran past me. Proběhl kolem mě.
run outWe ran out of petrol. Došel nám benzín.
shortWe are running short of sth. Už nám dochází co.
throughThe melody ran through his brain. Ta melodie se mu honila hlavou.
běhpřespolní běh cross-country run(ning)
běžeckýběžecké boty running shoes, trainers
botaběžecké boty running shoes
červená(pro)jet/nezastavit na červenou run/go through/jump a red light
dechztrácet dech (i přen.) run out of breath
dezolátnív dezolátním stavu in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down
dluhnadělat dluhy run up debts
domovutéct z domova run away from home
důmutéct z domu run away from home
lyžařskýlyžařská dráha ski run, piste
naprázdnoběžet naprázdno (motor) (run) idle, (BrE) tick over
okopuštěné/ujeté oko (na punčoše) (BrE) ladder, (AmE) run
pozadubýt pozadu be (falling) behind, (proces ap.) be running late
prázdnoběžet na prázdno (motor ap.) run idle, (BrE) be ticking over
programspustit program run a program
projetprojet na červenou run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights
provozní(ekon.) provozní náklady operating/running costs
rodinabýt v rodině (dědit se - rys ap.) run in the family
sáňkařskýsáňkařská dráha toboggan run
skluzbýt ve skluzu be behind schedule, (proces ap. též) be running late
teplotamít (zvýšenou) teplotu have/be running a temperature
traťzávod/běh/běžec na dlouhé tratě long-distance race/run/runner
ucházet seucházet se o úřad prezidenta run for president
unéstnechat se unést (emocemi) get carried away, let one's emotions run away with one
útěkútěk z domova running away from home
útěkbýt na útěku (zločinec) be on the run, be at large
vběhnoutvběhnout dovnitř run in(side)
vodaužitková/tekoucí voda non-potable/running water
zaběhat sijít si zaběhat (go for a) jog, go jogging, go for a run
zadřít sizadřít si třísku do ruky run/get a splinter in one's hand
benzinDošel nám benzín. We have run out of fuel.
běžetBěželi se schovat. They ran to cover.
běžetBěžel jsem na autobus. I ran for the bus.
běžetběžet závod run a race
běžetNechal motor běžet. He left the engine running.
coUtíkal, co mohl. He ran as fast as he could.
docházetDochází nám cukr. We are running out of sugar.
dojítDošel nám benzín. We've run out of petrol.
fungovatFunguje to na baterie. It runs on batteries.
kvapitČas kvapí! (není moc času) Time is running out/ticking away.
letět(přen.) Musím letět. I must fly/run.
mrázMráz mi přejel po zádech. A shiver ran down my spine.
nachýlit seČas se nachýlil. It's getting late., (již není moc času) Time is running out.
najetnajet na mělčinu run ashore
napustitnapustit vodu do čeho run water into sth, fill sth with water
napustitnapustit si vanu run osf a bath
narazitnarazit na problémy run into problems
nosTeče mi z nosu. My nose is running.
potkat (se)náhodou potkat koho meet sb by chance, run into sb, come across sb
proběhnoutMojí kanceláří jenom proběhl. He just ran through my office.
proběhnoutHlavou mi proběhla myšlenka. A thought ran through my mind.
provozovatProvozuje kemp. She runs a campsite.
rozběhskákat s rozběhem/bez rozběhu do/take a running/standing jump
spustitMůžeš ten program spustit? Can you run this program?
spustit seSpustila se mi rýma. My nose started to run., I developed a runny nose.
téctPo tvářích mu tekly slzy. Tears were running down his cheeks.
téctNechal téct vodu. He left the tap running.
utéctUteč! Run!
útěkdát se na útěk take flight, start running away, (po spáchání zločinu) make a getaway
utíkatUtíkej! Run!
utíkatUtíkali se skrýt. They ran for cover.
vyběhnoutVyběhl z místnosti. He ran out of the room.
vyběhnoutvyběhnout po schodech run upstairs
vyřizováníMám (ještě) nějaké vyřizování. I have some errands to run.
záběhVůz je ještě v záběhu. The car is still being run in.
zaběhnoutZaběhni pro něj. Go/Run and fetch/get him.
Reklama: