×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconсъм
Reklama:

Okolí

съкращениесъкровищесъкровищницасъкрушенсъкрушителенсълзасълзливсълзясъмсъмвам сесъмванесъмнениесъмнениясъмнителенсъмнявам сесънсънародниксъненсънливсънливецсънливостсънотворносънувамсъобразителен
Zobrazit vše (24)
съм [səm] impf
1.být (existovat)
2.být (nacházet se, vyskytovat se), mít se (dobře, špatně ap.)
3.nacházet se kde
4.náležet, patřit komu, být čí (majetek ap.)
5.být (jaký)
phr
благода́рен съм на някого за нещо být vděčný komu za coв съзна́ние съм být při vědomíро́дом съм от някъде pocházet odkud (o původu ap.)одра́л съм ко́жата на някого být po kom (otci ap.)Студе́но ми е. Je mi zima.Бил ли си ня́кога в Шо́тландия? Byl jsi už někdy ve Skotsku?Как сте? Jak se vám daří?, Jak se máte?Как е? Jak to jde? (máš se ap.), Jak se vede?Къде́ е това́? Kde je to?Кой сте Ви́е? Kdo jste?По ко́лко е? Kolik to dělá?Добре́ съм. Mám se dobře.
Reklama:
бездо́менбездо́мен съм být bez domova
безопа́сноств безопа́сност съм být v bezpečí
безсъзна́ниев безсъзна́ние съм být v bezvědomí
беле́жкаво́дя (си) беле́жки dělat si poznámky
благослови́ядам благослови́ята си на някого, за нещо (náb.) požehnat, žehnat komu/čemu
блъ́скамблъ́скам си глава́та с нещо lámat si hlavu s čím
бу́денбу́ден съм být vzhůru (bdít)
взе́мавзе́ма нещо със се́бе си vzít co s sebou
висо́квисо́к съм měřit kolik (mít rozměr)
вклю́ченвключен съм в нещо být zapojen do čeho (účastnit se ap.)
вку́сенвку́сен съм chutnat co komu (mít dobrou chuť)
внима́ниеце́нтър съм на внима́ние být středem pozornosti
внима́теленвнима́телен съм být opatrný, mít se na pozoru
внуша́вамвнуша́вам си impf нещо namlouvat si co (nalhávat si)
во́дяво́дя (си) беле́жки dělat si poznámky
во́дяво́дя си беле́жки за нещо vést si záznamy o čem
връ́зкавъв връ́зка съм с някого/нещо být ve styku s kým
въ́здухпое́ма (си) въ́здух nadechnout se
възмо́женвъзмо́жно е dát se (být možný)
възмо́жновъзмо́жно е lze, dá se udělat co
възмо́жноне е възмо́жно да се направи нещо nelze udělat co
го́денго́ден съм hodit se, vyhovovat, přijít vhod komu
гото́вноств гото́вност съм být v pohotovosti (připravený, lékař ap.)
гри́знагри́зна си perf нещо/от нещо kousnout si čeho
да́вамда́вам си impf някакъв вид tvářit se jak
дале́чдале́ч колко съм от нещо být jak daleko od čeho
дамдам си сме́тка uvědomit si co
дежу́рствона дежу́рство съм být ve službě (v práci ap.)
де́йствиев де́йствие съм platit (být v platnosti)
длъ́жендлъ́жен съм да направя нещо muset (být nucen), být povinen udělat co
длъ́жендлъ́жен съм на някого с нещо být dlužný komu co
добре́добре́ съм, наре́д съм mít se dobře (být v pořádku ap.)
добре́е добре́ no, takže (uvození)
добре́не ми е добре́ cítit se nesvůj
дови́жданевзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozloučit se s kým
дово́лендово́лен съм от някого/нещо pochvalovat (si) co (být spokojený s)
до́йдадо́йда на се́бе си přijít k sobě (omdlelý ap.), probrat se (z bezvědomí ap.)
допълни́телновзе́ма си допълни́телно přidat si (jídla), (hovor.) dát si nášup
дъ́лъгдъ́лъг съм měřit kolik (mít rozměr)
държа́държа́ impf (си) на нещо stát (si) za čím (trvat na něčem)
ее добре́ no, takže (uvození)
единоду́шенединоду́шен съм с някого být zajedno s kým
ефика́сенефика́сен съм účinkovat (působit)
жа́денжа́ден съм mít žízeň
жалжал ми е за някого/нещо litovat koho (soucítit), být líto komu koho
жа́лъкв жа́лко състоя́ние (съм) (jsoucí) v žalostném stavu
жесто́кжесто́к съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
задоволи́телензадоволи́телен/сно́сен съм ujít (být obstojný)
задълже́нзадълже́н съм на някого за нещо vděčit komu za co
задържа́задържа́ perf (за се́бе си) nechat si (nevrátit ap.)
заклю́чазаклю́ча си (кола́та) zabouchnout si (dveře)
залепя́ сеплъ́тно съм залепе́н за не́що lpět na čem
замета́замета́ следи́те си zahladit stopy, zamést stopy
зами́назами́на perf (си) ujet (odjet před něčím)
зами́на сизами́на си (от то́зи свят) zesnout, skonat
занемаре́нзанемаре́н съм být zchátralý (ve špatném stavu)
запи́свамзапи́свам си impf dělat si poznámky
запи́шазапи́ша (си) perf нещо poznamenat si (zapsat), zapsat (si) co
заредя́заредя́ си телефо́на dobít si kredit (k telefonování)
засе́дназасе́днал съм някъде vězet (zaseknutý ap.), trčet kde (být uvíznutý)
заслужа́вамзаслужа́вам (си) какво zasluhovat (si) co
зри́теленсъм в зри́телно поле́ být na dohled/v dohledu (vidět)
зълзъл съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
избера́избера́ (си) perf vybrat (si) (to nejlepší), zvolit (si) (možnost ap.)
избера́избера́ си perf някого/нещо vyhlédnout si koho/co (oběť, cíl ap.)
извъ́низвъ́н се́бе си от нещо bez sebe čím (strachy ap.)
изи́скамизи́скам си perf vyžádat si co (vyžadovat - čas ap.)
изкъ́лчаизкъ́лча си perf нещо vymknout (si), vykloubit si co
изми́яизми́я си зъ́бите vyčistit si zuby
и́зпитскъ́сан съм на и́зпит neudělat zkoušku, vyletět od zkoušky (neprospět)
изпро́сяизпро́ся (си) perf нещо от някого vyžebrat (si) co na kom
изтърпя́изтърпя́ си наказа́нието odpykat si trest
изясня́изясня́ си perf с някого нещо ujasnit si (vzájemně, fakta)
и́мами́мам на се́бе си mít na sobě
и́нтернетне съм в и́нтернет odpojený, nepřipojený (k internetu ap.)
какво́токакво́то и да е́ cokoli, cokoliv
ка́ктока́кто и да е jakkoli (jedno jak)
какъ́вКакво́ е то? Jaké to je?
какъ́вко́йто/какъ́вто и да е́ libovolný
ка́ртана ка́рта съм být v sázce
кога́токога́то и да е́ kdykoli (jedno kdy)
кога́токога́то и да е kdykoli
ко́йтоко́йто и да е́ kdokoli, kterýkoli, jakýkoli
ко́йтоко́йто и да е kdokoli (libovolný původce děje)
ко́йтоко́йто/какъ́вто и да е́ libovolný
кола́нсло́жа (си предпа́зен) кола́н zapnout si bezpečnostní pás, připoutat se
компа́ниясъм в компа́нията на някого být v doprovodu koho
крака́кръ́стосвам си крака́та s nohama do X
крити́ченв крити́чно състоя́ние съм být v kritickém stavu (zraněný ap.)
култиви́рамкултиви́рам (си) (přen.) pěstovat (si) (vkus, názory ap.)
къде́токъде́то и да е́ kamkoli, kdekoli
лаки́рамлаки́рам си но́ктите nalakovat si nehty
ле́гнале́гна (си) perf lehnout si
лошлош съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
лудлуд съм по някого/нещо šílet po kom/čem (toužit ap.), být blázen do koho/čeho
майта́ппра́вя си майта́п dělat si legraci (žertovat)
марки́рамперфори́рам, марки́рам (си) биле́та označit (si) jízdenku
мо́дана мо́да съм být v módě
мразови́тмразови́то е mrznout (o počasí)
Reklama: