×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconбиiconбия
Reklama:

Okolí

беснеенебеснеябестселърбесувамбесябетонбетоновозбешамелбибиатлонбибанбиберонбибиткамбиблейскибиблиографиябиблиотекабиблиотекарбиблиофилбиблиябивакбивнабиволбившбигамен
Zobrazit vše (24)
би [bi] v
by (podmiňovací způsob)
Reklama:
би́яби́я шут odpálit (míč pálkou)
би́яби́я шут vystřelit (na bránu)
би́яби́я на очи trknout koho (nápadností)
би́ябез да би́е на очи́ nenápadně
заобиколя́бъ́да заобико́лен от нещо být obklopen čím (obehnán, plotem ap.)
инже́кцияби́я инже́кция на някого píchnout komu co (injekčně), dát komu injekci čeho
мо́габи ли могъ́л mohl(a) by (možnost, schopnost)
мо́габи ли могла́ mohl(a) by (možnost, schopnost)
пота́енбъ́да пота́ен за нещо, относно нещо dělat tajnosti s čím, kolem čeho
пра́вобъ́да упълномоще́н за нещо být oprávněn k čemu (smlouvou ap.)
тря́бваби тря́бвало měl by(s) (doporučení)
ако́Бих оцени́л това, ако́ би́хте могъ́л... Ocenil bych, kdybyste mohl...
вино́венТой бе́ше призна́т за вино́вен. Byl uznán vinným.
голя́мС голя́мо нежела́ние бих... Hrozně nerad bych...
доБих и́скал мя́сто до прозо́реца. Chtěl bych místo u okna.
и́скамБих и́скал да гово́ря с... Chtěl bych mluvit s...
любе́зенБи́хте ли бил така́ любе́зен да... Byl byste tak hodný a...
мо́гаБи́хте ли могъ́л... Mohl byste prosím... (kdyby to bylo možné)
мо́гаБи́хте ли могъ́л да ми помо́гнете? Mohl byste mi pomoci?
мя́стоБих и́скал мя́сто до прозо́реца. Chtěl bych místo u okna.
навре́меБъди́ там навре́ме Buď tam přesně! (včas)
най-добре́Най-добре би било да остана тук. Nejraději bych zůstal tady.
напра́вяБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
не́щоБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
отвлека́Самоле́тът бе́ше отвлече́н. Letadlo bylo uneseno.
оти́даБих и́скал да оти́да... Rád bych šel...
оценя́Бих оцени́л това, ако́ би́хте могъ́л... Ocenil bych, kdybyste mohl...
по-добре́По-добре́ бих... Raději bych... (preference)
пода́мБи́хте ли ми пода́ли солта́? Podal byste mi sůl?
предста́вя сиПредставе́те си какво́ му е било́. Představte si, jak mi bylo.
прозо́рецБих и́скал мя́сто до прозо́реца. Chtěl bych místo u okna.
разгле́дамБи́хме и́скали да разгле́даме града́. Chtěli bychom si prohlédnout město.
разу́менБъде́те разу́мен. Mějte rozum.
случа́йноСлуча́йно бях там. Náhodou jsem tam byl.
споко́енБъде́те споко́ен. Můžete být klidný. (spolehněte se ap.)
съмБил ли си ня́кога в Шо́тландия? Byl jsi už někdy ve Skotsku?
тря́бваБи́ тря́бвало да му се оба́диш. Měl bys mu zavolat.
doufatdoufejme мо́же би, май, да се надя́ваме
injekcedát komu injekci čeho бо́цна, би́я инже́кция на някого
mítměl by(s) (doporučení) би тря́бвало
moctmohl(a) by (možnost, schopnost) би ли могъ́л, би ли могла́
obklopitbýt obklopen čím (obehnán, plotem ap.) бъ́да заобико́лен от нещо
oprávnitbýt oprávněn k čemu (smlouvou ap.) бъ́да упълномоще́н за нещо
tajnostdělat tajnosti s čím, kolem čeho бъ́да пота́ен за нещо, относно нещо
býtByl jsi už někdy ve Skotsku? Бил ли си ня́кога в Шо́тландия?
hodnýByl byste tak hodný a... Би́хте ли бил така́ любе́зен да...
hrozněHrozně nerad bych... С голя́мо нежела́ние бих...
chtítChtěl bych mluvit s... Бих и́скал да гово́ря с...
kdybyOcenil bych, kdybyste mohl... Бих оцени́л това, ако́ би́хте могъ́л...
klidnýMůžete být klidný. (spolehněte se ap.) Бъде́те споко́ен.
laskavostUděláte mi laskavost? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
místoChtěl bych místo u okna. Бих и́скал мя́сто до прозо́реца.
mítMěl bys mu zavolat. Би́ тря́бвало да му се оба́диш.
Reklama: