×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconбърз
Reklama:

Okolí

българскибълнувамбълхабърборенебърборябърбънбърдовитбържебързбързамбързанебързейбързешкомбързинабързобързолетбъркалкабъркамбъркам себъркачкабъркотиябърлогабърнабърсалка
Zobrazit vše (24)
бърз [bərs] adj
1.bouřlivý (vývoj ap.), rapidní, rychlý
2.rychlý, urychlený, svižný (o tempu ap.)
phr
бъ́рза по́мощ pohotovost, pohotovostní služba
Reklama:

влакбърз влак rychlík
кола́бъ́рза кола žihadlo (rychlé, silné auto)
новини́(бърз) пре́глед на новини́те (stručný) přehled zpráv (zpravodajský pořad)
по́мощбъ́рза по́мощ f první pomoc
по́мощбъ́рза по́мощ pohotovost, pohotovostní služba, rychlá záchranná služba
пре́глед(бърз) пре́глед на новини́те (stručný) přehled zpráv (zpravodajský pořad)
ремо́нтенработи́лница за бъ́рзи ремо́нтни услу́ги rychloopravna
бъ́рзамНя́ма закъде́ да се бъ́рза. Není kam spěchat.
бъ́рзоБъ́рзо оздравя́ване! Brzy se uzdrav!
бъ́рзоПо-бъ́рзо! Dělej! (spěchej), Pohni!, Rychle! (honem), Hoď sebou!
оздравя́ванеБъ́рзо оздравя́ване! Brzy se uzdrav!
pomocprvní pomoc бъ́рза по́мощ f
přehled(stručný) přehled zpráv (zpravodajský pořad) бюлети́н m, (бърз) пре́глед на новини́те
službapohotovostní služba бъ́рза по́мощ, спе́шно отделе́ние
dělatDělej! (spěchej) Ха́йде!, По-бъ́рзо!
hoditHoď sebou! Ха́йде!, По-бъ́рзо!
pohnoutPohni! Ха́йде!, По-бъ́рзо!
rychleRychle! (honem) Ха́йде!, По-бъ́рзо!
spěchatNení kam spěchat. Ня́ма закъде́ да се бъ́рза.
uzdravit seBrzy se uzdrav! Бъ́рзо оздравя́ване!
Reklama: