×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconвзема
Reklama:

Okolí

взаимодействамвзаимодействиевзаимозависимоствзаимоотношениевзаимосвързанвзаимосвързаноствзаимосвързваневзводвземавзема севзема сивземамвземаневземаниявзимамвзиманевзискателенвзломвзра севзриввзривателвзривенвзривоопасенвзривя
Zobrazit vše (24)
взе́ма [vzemɚ] perf
1.vzít co (do ruky ap.)
2.odebrat co komu, odejmout co komu (úředně, licenci ap.), vzít co komu, sebrat komu co (odejmout)
3.vzít koho/co kam (s sebou ap.)
4.ubrat co (odebrat)
5.vyžádat si co (nehoda - oběti ap.)
6.nasednout na co (na vlak ap.), nastoupit do čeho (do autobusu ap.)
7.nabrat koho (pracovníky ap.), přijmout (do práce)
8.naverbovat, odvést koho (do armády)
phr
взе́ма и́зпит složit, udělat (zkoušku ap.), udělat zkoušku, složit zkoušku, absolvovat zkouškuвзе́ма предви́д vzít v úvahu, uvážit co (faktory ap.)взе́ма под внима́ние vzít v úvahu, uvážit co (faktory ap.)взе́ма наза́ем нещо от някого vypůjčit si co od kohoвзе́ма някого/нещо в обя́тия vzít koho/co do náručeвзе́ма нещо със се́бе си vzít co s sebou(мина́вам да) взе́ма някого/нещо vyzvednout koho/co (stavit se pro)не взе́ма и́зпит neudělat zkoušku, vyletět od zkoušky (neprospět)Ще оти́да да го взе́ма. Zajdu pro to.взе́ма си бага́жа vyzvednout si zavazadla (na letišti ap.)Откъде́ се взе? Kde se tady bereš?Вземи́ си го със се́бе си. Vezmi (si) to s sebou.Да си взе́мем такси́. Pojedeme taxíkem.
Reklama:

взе́ма севзе́ма се в ръце́ vzchopit se, sebrat se (mentálně ap.)
внима́ниевзе́ма под внима́ние vzít v úvahu, uvážit co (faktory ap.)
дови́жданевзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozloučit se s kým
допълни́телновзе́ма си допълни́телно přidat si (jídla), (hovor.) dát si nášup
душвзе́ма душ osprchovat se, vysprchovat se, dát si sprchu
дя́волдя́вол да го взе́ме Kruci!, Do háje!, Hrome!, zatraceně
за́емвзе́ма на за́ем půjčit si, vypůjčit si co od koho
и́зпитвзе́ма и́зпит složit, udělat (zkoušku ap.)
интервю́взе́ма perf интервю́ (u)dělat rozhovor, (u)dělat interview (novinář ap.) s kým
мя́ркавзе́ма ме́рки podniknout kroky, podniknout opatření, zasáhnout (něco podniknout), zakročit
на́емвзе́ма под на́ем najmout (si) (vzít do nájmu), pronajmout si co
о́бщоо́бщо взе́то celkem (vzato)
о́тпускавзе́ма си о́тпуска vzít si volno
пленвзе́ма в плен zajmout koho
пози́циявзе́ма пози́ция zaujmout postoj, zaujmout stanovisko k čemu
предви́двзе́ма предви́д vzít v úvahu, uvážit co (faktory ap.)
предви́двзе́ма предви́д нещо zohlednit co
прили́чен(о́бщо взе́то) прили́чен (celkem) slušný (ucházející)
прича́стиевзе́ма прича́стие jít k přijímání (přijímat svátost oltářní)
про́бавзе́ма нещо за про́ба vzít (si) co na zkoušku (vyzkoušení)
ра́ботавзе́ма на ра́бота angažovat koho
ра́ботаназнача́/взе́ма на ра́бота някого zaměstnat (ve firmě ap.), zaměstnávat koho (pracovníky)
сбо́гомвзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozloučit se s kým
уча́стиевзе́ма уча́стие zúčastnit se čeho
ня́колковзе́ма си ня́колко дни о́тпуска vzít si pár dní volna
оти́даЩе оти́да да го взе́ма. Zajdu pro to.
absolvovatabsolvovat zkoušku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
celkemcelkem (vzato) о́бщо взе́то, ця́лостно погле́днато
dátdát si sprchu взе́ма душ, изкъ́пя се
interview(u)dělat interview (novinář ap.) s kým взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
krokpodniknout kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
nabídnoutnabídnout si (občerstvení ap.) взе́ма си нещо
náručvzít koho/co do náruče взе́ма някого/нещо в обя́тия
nášupdát si nášup (hovor.) взе́ма си допълни́телно
opatřenípodniknout opatření предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
podniknoutpodniknout kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
posloužitposloužit si взе́ма си нещо
postojzaujmout postoj k čemu взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
přijímáníjít k přijímání (přijímat svátost oltářní) взе́ма прича́стие
rozhovor(u)dělat rozhovor s kým взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
sebouvzít co s sebou взе́ма нещо със се́бе си
složitsložit zkoušku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
slušný(celkem) slušný (ucházející) (о́бщо взе́то) прили́чен
stanoviskozaujmout stanovisko k čemu взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
udělatneudělat zkoušku не взе́ма и́зпит, скъ́сан съм на и́зпит
udělatudělat zkoušku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
úvahavzít v úvahu взе́ма под внима́ние, взе́ма предви́д
volnovzít si volno взе́ма си о́тпуска
vyletětvyletět od zkoušky (neprospět) не взе́ма и́зпит, скъ́сан съм на и́зпит
vzítvzít v úvahu взе́ма под внима́ние, взе́ма предви́д
brát seKde se tady bereš? Откъде́ се взе?
hájDo háje! дя́вол да го взе́ме
hromHrome! дя́вол да го взе́ме
jetPojedeme taxíkem. Да си взе́мем такси́.
kruciKruci! дя́вол да го взе́ме
párvzít si pár dní volna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
proZajdu pro to. Ще оти́да да го взе́ма.
volnovzít si pár dní volna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
vyzvednoutvyzvednout si zavazadla (na letišti ap.) взе́ма си бага́жа
vzítVezmi (si) to s sebou. Вземи́ си го със се́бе си.
Reklama: