×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconдруг
Reklama:

Okolí

дрогирамдрогистдрождидрозддрозофиладромадердрондропладругдругадедругардругаркадругарстводругарувамдругоячедружадружбадружелюбендружескидружестводрусамдрусна седръвникдръвче
Zobrazit vše (24)
друг [druk]
adj
druhý (opačný), jiný než kdo/co (ne stejný)
pron
jiný (než posledně, obvykle ap.)
phr
в дру́га посо́ка jinamдру́ги pl ostatní (jiní, druzí)дру́гите m pl ostatní (lidé)друг път jindyеди́н върху́ друг jeden na druhém (namačkaní ap.)еди́н до друг vedle sebe (stát ap.)преживя́вам покра́й дру́гите přiživovat se na kom (jako parazit ap.)по дру́го вре́ме jindyня́кой друг někdo jinýна дру́го мя́сто jinam, jindeза друг път najindy
Reklama:

бези без дру́го beztak
вре́мепо дру́го вре́ме jindy
ду́мас дру́ги ду́ми jinými slovy, jinak řečeno
еди́неди́н до друг vedle sebe (stát ap.)
еди́неди́н през друг jeden přes druhého (mluvit ap.)
еди́неди́н на друг vzájemně (odkázáni ap.), jeden na druhého (spoléhat ap.)
между́между́ дру́гото (jen tak) mimochodem (bezděčně ap.), mimochodem
натру́памнатру́пам едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
осве́носве́н вси́чко дру́го a mimo to (ještě k tomu ap.), a navíc
подредя́подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
пътдруг път jindy
разби́рамразби́раме еди́н друг rozumět si s kým (vzájemně)
страна́от дру́га страна́ naproti tomu (zase) (opačný argument ap.)
и́зходНя́ма друг и́зход осве́н ... Nezbývá, než..., Není jiné řešení, než...
между́между́ дру́ги mimo jiné
реше́ниеНя́ма дру́го реше́ние осве́н ... Nezbývá, než..., Není jiné řešení, než...
страна́От една́ страна́...от дру́га страна́ Na jednu stranu... na druhou stranu...
jedenjeden přes druhého (mluvit ap.) еди́н през друг
jednakjednak... (a) jednak от една́ страна́... (и) от дру́га страна́
jinakjinak řečeno с дру́ги ду́ми
jinýněkdo jiný ня́кой друг
mimoa mimo to (ještě k tomu ap.) осве́н вси́чко дру́го
mimochodem(jen tak) mimochodem (bezděčně ap.) (са́мо така́) мимохо́дом, между́ дру́гото
najeden na druhém (namačkaní ap.) еди́н върху́ друг
naprotinaproti tomu (zase) (opačný argument ap.) проти́вно на това́, от дру́га страна́
narovnatnarovnat na sebe co (do štosu) натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
naskládatnaskládat na sebe co натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
mimomimo jiné между́ дру́ги
Reklama: