×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconединiconедин, една, едно, едни
Reklama:

Číslovky základní

единедин, една, едно, еднидватричетирипетшестседемосемдеветдесетединайсетдванайсеттринайсетчетиринайсетпетнайсетшестнайсетседемнайсетосемнайсетдеветнайсетдвайсеттрийсетчетирийсетпетдесетшестдесетседемдесетосемдесетдеветдесетстодвестатристачетиристотинпетстотиншестстотинседемстотиносемстотиндеветстотинхилядахилядамилионнула
Zobrazit vše (41)

Okolí

егоизъмегоистегоистиченегоцентриченедамедваедва-едваеделвайсединедин, една, едно, едниединайсетединайсетиединенединицаединиченединноединобрачиеединогласиеединодушенединодушиеединодушноединомисленединственединствено
Zobrazit vše (24)
еди́н [edin] num
jeden (počet)ста́я с едно́ легло́ jednolůžkový pokojеди́н до друг vedle sebe (stát ap.)еди́н (единстве́н) jeden (jediný)еди́н път jednou (jedenkrát)еди́н през друг jeden přes druhého (mluvit ap.)еди́н на друг vzájemně (odkázáni ap.), jeden na druhého (spoléhat ap.)не еди́н nejeden
Reklama:

вре́меедно́ вре́ме kdysi
два́десети(една) два́десета dvacetina
два́йсетдва́йсет и едно́ dvacet jedna
деве́ти(една́) деве́та devítina
десе́ти(една́) десе́та desetina
другеди́н върху́ друг jeden na druhém (namačkaní ap.)
другеди́н до друг vedle sebe (stát ap.)
едно́все едно́ lhostejně (zcela bez zájmu)
едно́едно́ вре́ме kdysi
коло́наколо́на по еди́н zástup (skupina v zákrytu)
легло́ста́я с едно́ легло́ jednolůžkový pokoj
милио́нна(една́) милио́нна miliontina čeho
напра́вянапра́вя (една́) сни́мка udělat fotku, pořídit fotku čeho
натру́памнатру́пам едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
ни́тони́то еди́н ani jeden (jediný), ani jeden (z dvojice)
ни́тони еди́н ani jeden (jediný)
нощвръ́зка за една́ нощ známost na jednu noc
око́хвъ́рлям едно́ око pošilhávat po kom/čem (nenápadně)
о́сми(една́) о́сма osmina
отноше́ниевъв вся́ко (едно́) отноше́ние v každém ohledu
пе́та(една́) пе́та pětina
подредя́подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
полови́наеди́н и полови́на jeden a půl
пътеди́н път jednou (jedenkrát)
разби́рамразби́раме еди́н друг rozumět si s kým (vzájemně)
са́моса́мо еди́н pouhý
се́дми(една́) се́дма sedmina
тре́ти(една́) тре́та třetina
уда́ряуда́ря perf (една́) на някого (hovor.) (jednu) vrazit komu, praštit koho (pěstí), dát komu pěstí
хвъ́рляхвъ́рля едно́ око́ mrknout (se) na co (podívat se), omrknout co
ця́лоедно́ ця́ло jako celek (v celém svém rozsahu), v celku
че́твърт(една́) че́твърт čtvrtina, čtvrtka
ше́сти(една́) ше́ста šestina
въ́рнаЩе се въ́рна след (еди́н) час. Vrátím se za hodinu.
го́сподЕдин господ зна́е. bůhví, ví bůh
едно́Все едно́ To je jedno.
едно́Все едно́ ми е. Je mi to jedno.
едно́Все едно́ ми е Je mi to jedno. (při výběru ap.)
ни́тони́то еди́н от тях žádný z nich
подро́бностНо и́ма една́ подро́бност. Má to ale háček.
пътеди́н път на ден/се́дмица jednou denně/týdně
ра́ноМо́жете ли да до́йдете еди́н час по́-ра́но? Můžete přijít o hodinu dřív?
следЩе се въ́рна след (еди́н) час. Vrátím se za hodinu.
страна́От една́ страна́...от дру́га страна́ Na jednu stranu... na druhou stranu...
aniani jeden (jediný) ни́то еди́н, ни еди́н
bůhví bůh Бог зна́е., Един господ зна́е.
celekjako celek като́ ця́ло, (v celém svém rozsahu) едно́ ця́ло
dvacetdvacet jedna два́йсет и едно́
jedenjeden (jediný) еди́н (единстве́н)
jedenjeden přes druhého (mluvit ap.) еди́н през друг
jednakjednak... (a) jednak от една́ страна́... (и) от дру́га страна́
jednolůžkovýjednolůžkový pokoj ста́я с едно́ легло́
mrknoutmrknout (se) na co (podívat se) погле́дна, хвъ́рля едно́ око́
najeden na druhém (namačkaní ap.) еди́н върху́ друг
narovnatnarovnat na sebe co (do štosu) натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
naskládatnaskládat na sebe co натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
nocznámost na jednu noc връ́зка за една́ нощ
ohledv každém ohledu във вся́ко (едно́) отноше́ние
pěstdát komu pěstí уда́ря (една́) на някого, фра́сна някого
pokojjednolůžkový pokoj ста́я с едно́ легло́
poříditpořídit fotku čeho напра́вя (една́) сни́мка
půljeden a půl еди́н и полови́на
rozumětrozumět si s kým (vzájemně) разби́раме еди́н друг
dřívMůžete přijít o hodinu dřív? Мо́жете ли да до́йдете еди́н час по́-ра́но?
háčekMá to ale háček. Но и́ма една́ подро́бност.
hodinaVrátím se za hodinu. Ще се въ́рна след (еди́н) час.
jednoJe mi to jedno. Все едно́ ми е., (při výběru ap.) Безразли́чно ми е., Все едно́ ми е
jednoTo je jedno. Ня́ма значе́ние., Все едно́
jednoujednou denně/týdně еди́н път на ден/се́дмица
stranaNa jednu stranu... na druhou stranu... От една́ страна́...от дру́га страна́
Reklama: