×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconедин, една, едно, едниiconедно
Reklama:

Číslovky základní

единедин, една, едно, еднидватричетирипетшестседемосемдеветдесетединайсетдванайсеттринайсетчетиринайсетпетнайсетшестнайсетседемнайсетосемнайсетдеветнайсетдвайсеттрийсетчетирийсетпетдесетшестдесетседемдесетосемдесетдеветдесетстодвестатристачетиристотинпетстотиншестстотинседемстотиносемстотиндеветстотинхилядахилядамилионнула
Zobrazit vše (41)

Okolí

егоистегоистиченегоцентриченедамедваедва-едваеделвайсединедин, една, едно, едниединайсетединайсетиединенединицаединиченединноединобрачиеединогласиеединодушенединодушиеединодушноединомисленединственединственоединство
Zobrazit vše (24)
еди́н, една́, едно́, едни́ pron
neurčitý člen (subjekt není znám z kontextu)
Reklama:

вре́меедно́ вре́ме kdysi
два́десети(една) два́десета dvacetina
два́йсетдва́йсет и едно́ dvacet jedna
деве́ти(една́) деве́та devítina
десе́ти(една́) десе́та desetina
еди́нста́я с едно́ легло́ jednolůžkový pokoj
едно́все едно́ lhostejně (zcela bez zájmu)
едно́едно́ вре́ме kdysi
легло́ста́я с едно́ легло́ jednolůžkový pokoj
милио́нна(една́) милио́нна miliontina čeho
напра́вянапра́вя (една́) сни́мка udělat fotku, pořídit fotku čeho
натру́памнатру́пам едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
нощвръ́зка за една́ нощ známost na jednu noc
око́хвъ́рлям едно́ око pošilhávat po kom/čem (nenápadně)
о́сми(една́) о́сма osmina
отноше́ниевъв вся́ко (едно́) отноше́ние v každém ohledu
пе́та(една́) пе́та pětina
подредя́подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо naskládat na sebe, narovnat na sebe (do štosu), navršit co
се́дми(една́) се́дма sedmina
тре́ти(една́) тре́та třetina
уда́ряуда́ря perf (една́) на някого (hovor.) (jednu) vrazit komu, praštit koho (pěstí), dát komu pěstí
хвъ́рляхвъ́рля едно́ око́ mrknout (se) na co (podívat se), omrknout co
ця́лоедно́ ця́ло jako celek (v celém svém rozsahu), v celku
че́твърт(една́) че́твърт čtvrtina, čtvrtka
ше́сти(една́) ше́ста šestina
едно́Все едно́ To je jedno.
едно́Все едно́ ми е. Je mi to jedno.
едно́Все едно́ ми е Je mi to jedno. (při výběru ap.)
подро́бностНо и́ма една́ подро́бност. Má to ale háček.
страна́От една́ страна́...от дру́га страна́ Na jednu stranu... na druhou stranu...
celekjako celek като́ ця́ло, (v celém svém rozsahu) едно́ ця́ло
dvacetdvacet jedna два́йсет и едно́
jednakjednak... (a) jednak от една́ страна́... (и) от дру́га страна́
jednolůžkovýjednolůžkový pokoj ста́я с едно́ легло́
mrknoutmrknout (se) na co (podívat se) погле́дна, хвъ́рля едно́ око́
narovnatnarovnat na sebe co (do štosu) натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
naskládatnaskládat na sebe co натру́пам едно́ върху́ дру́го, подредя́ едно́ върху́ дру́го нещо
nocznámost na jednu noc връ́зка за една́ нощ
ohledv každém ohledu във вся́ко (едно́) отноше́ние
pěstdát komu pěstí уда́ря (една́) на някого, фра́сна някого
pokojjednolůžkový pokoj ста́я с едно́ легло́
poříditpořídit fotku čeho напра́вя (една́) сни́мка
háčekMá to ale háček. Но и́ма една́ подро́бност.
jednoJe mi to jedno. Все едно́ ми е., (při výběru ap.) Безразли́чно ми е., Все едно́ ми е
jednoTo je jedno. Ня́ма значе́ние., Все едно́
stranaNa jednu stranu... na druhou stranu... От една́ страна́...от дру́га страна́
Reklama: