×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconимамiconимам
Reklama:

Okolí

илюстрацияилюстрирамилюстриранилюстрованимим.имагинативенимагинеренимамимамиманеиматрикулацияимбусимеимейлимейловимелимениеименноимигрантимигрантскиимиграционенимиграцияимигрирам
Zobrazit vše (24)
и́мам [imɚm] impf
mít co (majetek ap.)и́мам връ́зка с някого mít známost (partnerku, partnera)и́мам на се́бе си mít na soběня́мам пу́кната пара́ nemít ani korunu, být švorc, být na miziněИ́ма ня́колко възмо́жности. Je několik možností.И́майте предви́д, че... Mějte na paměti, že...Какво́ и́мате предви́д (с това́)? Co tím myslíte?, Co tím míníte?
Reklama:

види́мам вид vypadat jak
вкуси́мам вкус/при́вкус на нещо chutnat po čem, jak (mít příchuť)
дове́риеи́мам дове́рие důvěřovat komu/čemu
дяли́мам дял podílet se na čem
заку́скаи́мам за следо́бедна заку́ска нещо svačit co (mít k svačině)
за́пеки́мам за́пек mít zácpu
затрудне́ниеи́мам затрудне́ния být v pěkné bryndě
затрудне́ниеи́мам затрудне́ния с нещо jen stěží (dokázat) udělat co, mít potíže s čím (provedením ap.)
значе́ниеи́ма (голя́мо) значе́ние нещо за някого/нещо záležet komu na kom/čem
значе́ниеи́мам голя́мо значе́ние záležet (mít význam)
информа́цияи́мам информа́ция за нещо mít přehled (dobře znát), být v obraze, být (dobře) informován o čem
късме́ти́мам късме́т mít štěstí
късме́ти́мам лош късме́т mít smůlu
махмурлу́ки́мам махмурлу́к mít kocovinu
мне́ниеи́мам мне́ние smýšlet, zastávat (názor ap.)
намере́ниеи́мам намере́ние за нещо mít v úmyslu co (plánovat v mysli)
непоноси́мости́мам непоноси́мост към някого/нещо mít odpor ke komu/čemu, nesnášet koho/co
ну́ждаи́ма ну́жда být potřeba (zapotřebí ap.)
ну́ждаи́мам ну́жда от нещо (nutně) potřebovat co
око́и́мам голе́ми очи́ (přen.) mít velké oči
опасе́ниеи́мам опасе́ния за някого/нещо mít obavy o koho/co
по́лзаи́мам по́лза от нещо mít prospěch z čeho
предви́ди́мам предви́д mínit (nějak zamýšlet), myslet co jak (vážně ap.)
предви́ди́мам предви́д нещо počítat s čím (přihlížet k)
предста́ваи́мам предста́ва от нещо mít přehled (dobře znát), být v obraze, být (dobře) informován o čem
премие́раи́мам премие́ра mít premiéru
при́вкуси́мам вкус/при́вкус на нещо chutnat po čem, jak (mít příchuť)
промо́цияи́мам промо́ция promovat (získat doktorský titul)
разме́ри́мам разме́р/ръст měřit kolik (mít rozměr)
разположе́ниеи́мам нещо на разположе́ние mít co k dispozici
ръсти́мам разме́р/ръст měřit kolik (mít rozměr)
световърте́жи́мам световърте́ж mít závrať
склади́мам на скла́д mít na skladě co (zásoby)
скло́нности́мам скло́нност към нещо mít sklony (povahově ap.), být náchylný k čemu
сла́бости́мам сла́бост към някого/нещо mít slabost pro koho/co
сми́съли́мам сми́съл dávat smysl
стано́вищеи́мам стано́вище по нещо zaujmout postoj, zaujmout stanovisko k čemu
сто́йности́мам сто́йност impf каква mít hodnotu jakou
търпе́ниеимам търпе́ние с кой mít strpení s kým
успе́хи́мам успе́хи в нещо být úspěšný, mít úspěch
бо́лкаИ́ма бо́лки в гърба́. Má nějaké potíže se zády.
главобо́лиеИ́мам главобо́лие. Bolí mě hlava.
гре́шкаИ́мате гре́шка. Nemáte pravdu.
деклари́ранеИ́мате ли не́що за деклари́ране? Máte něco k proclení?
ма́лкоИ́мам ма́лко пари́. Mám málo peněz.
мно́гоСега́ и́мам мно́го ра́бота Mám teď moc práce.
молба́И́мам молба́ към вас. Mám na vás prosbu.
набли́зоИ́ма ли по́ща набли́зо? Je tady někde pošta?
опа́сностИ́ма опа́сност да... Hrozí (nebezpečí), že...
повре́даКола́та ни и́ма повре́да. Máme poruchu na autě., Polámalo se nám auto.
подро́бностНо и́ма една́ подро́бност. Má to ale háček.
предви́дИ́майте предви́д, че... Mějte na paměti, že...
предви́дКакво́ и́мате предви́д (с това́)? Co tím myslíte?, Co tím míníte?
предложе́ниеИ́мате ли ня́какви предложе́ния? Máte nějaké návrhy?
ра́ботаСега́ и́мам мно́го ра́бота Mám teď moc práce.
раздра́зненИ́мам раздра́знен стома́х. Mám podrážděný žaludek.
рожде́нДнес и́мам рожде́н ден. Dnes mám narozeniny.
свобо́денИ́маш ли свобо́дно вре́ме сега́? Máš teď volno?
сло́жени́мам сло́жен предпа́зен кола́н mít zapnutý pás (bezpečnostní)
сми́сълКакъ́в сми́съл и́ма това́? Jaký to má smysl?
температу́раИ́мам висо́ка температу́ра. Mám horečku.
търпе́ниеМо́ля, и́майте търпе́ние Mějte prosím strpení.
bryndabýt v pěkné bryndě и́мам затрудне́ния
dávatdávat smysl и́мам сми́съл
dispozicemít co k dispozici и́мам нещо на разположе́ние
kocovinamít kocovinu и́мам махмурлу́к
mítmít na sobě и́мам на се́бе си
náchylnýbýt náchylný k čemu и́мам скло́нност към нещо
obavamít obavy o koho/co и́мам опасе́ния за някого/нещо
obrazbýt v obraze o čem и́мам предста́ва от нещо, и́мам информа́ция, информи́ран съм (добре) за нещо
odpormít odpor ke komu/čemu не пона́сям, и́мам непоноси́мост към някого/нещо
okomít velké oči (přen.) и́мам голе́ми очи́
postojzaujmout postoj k čemu взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
potížmít potíže s čím (provedením ap.) едва́ (успя́вам) да направя нещо, и́мам затрудне́ния с нещо
potřebabýt potřeba (zapotřebí ap.) тря́бва, необходи́мо е, ну́жно е, и́ма ну́жда, и́ска се
premiéramít premiéru и́мам премие́ра
prospěchmít prospěch z čeho и́мам по́лза от нещо
přehledmít přehled o čem (dobře znát) и́мам предста́ва от нещо, и́мам информа́ция, информи́ран съм (добре) за нещо
přesilabýt v přesile и́мам чи́слено превъзхо́дство
převahamít početní převahu nad kým/čím (převyšovat počtem) и́мам чи́слено превъзхо́дство
skladmít na skladě co (zásoby) и́мам на скла́д
sklonmít sklony k čemu (povahově ap.) и́мам скло́нност към нещо
slabostmít slabost pro koho/co и́мам сла́бост към някого/нещо
smůlamít smůlu и́мам лош късме́т
stanoviskozaujmout stanovisko k čemu взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
stěžíjen stěží (dokázat) udělat co едва́ (успя́вам) да направя нещо, и́мам затрудне́ния с нещо
strpenímít strpení s kým имам търпе́ние с кой
štěstímít štěstí и́мам късме́т
úspěchmít úspěch успе́шен съм, и́мам успе́хи в нещо
úspěšnýbýt úspěšný успе́шен съм, и́мам успе́хи в нещо
zácpamít zácpu и́мам за́пек
boletBolí mě hlava. Боли́ ме глава́та., И́мам главобо́лие.
býtJe několik možností. И́ма ня́колко възмо́жности.
býtJe tady někde pošta? И́ма ли по́ща набли́зо?
háčekMá to ale háček. Но и́ма една́ подро́бност.
hlavaBolí mě hlava. Боли́ ме глава́та., И́мам главобо́лие.
horečkaMám horečku. И́мам висо́ка температу́ра.
hrozitHrozí (nebezpečí), že... И́ма опа́сност да...
Reklama: