×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconкато
Reklama:

Okolí

катерицакатерушкакатерякатеря секатетеризирамкатетъркатинаркатионкатокатодкатоликкатолическикатоличествокаторгакатранкатунарскикатурнакатъркаубойкаузакаузаленкаучуккаучуковкафе
Zobrazit vše (24)
като́ [kɐto]
adv
jakožto kdo (ve funkci ap.)
conj
až, jako (podobnost)
prep
na způsob čeho
phr
тъй като́ jelikož, neboť, protože, poněvadž, totiž (vysvětlení příčiny)като́ че ли jakobyкато́ (напри́мер) jako (například)
Reklama:

архиви́рамархиви́рам като́ zip (výp.) zazipovat (soubor)
жълтжълт като кана́рче kanárkový, kanárkově žlutý
зало́гдам нещо като́ зало́г dát co jako zástavu
изче́знаизче́зна като́ дим vypařit se (zmizet)
пода́ръкполу́ча като пода́рък dostat co darem
пра́вилокато́ пра́вило zpravidla
преди́като́ преди́ jako dřív, jako předtím
резулта́ткато́ резулта́т от/на нещо v důsledku čeho
следслед като́ poté, co, když
сънкато́ на сън snový, neskutečný, fantaskní
ця́локато́ ця́ло celkově (vzato ap.), jako celek, vcelku (celkově vzato)
щомщом (като́) jakmile, hned jak (okamžitě)
изля́тСтои́ ти като́ изля́то по теб. Sedí to jako ulité. (oblečení)
секи́ракато́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра po dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce)
стоя́Стои́ ти като́ изля́то по теб. Sedí to jako ulité. (oblečení)
у дома́Чу́вствайте се като́ у дома́ си. Udělejte si pohodlí.
хлябПрода́ва се като́ то́пъл хляб. (hovor.) Jde to na dračku.
чу́вствамЧу́вствайте се като́ у дома́ си. Udělejte si pohodlí.
celekjako celek като́ ця́ло, (v celém svém rozsahu) едно́ ця́ло
dardostat co darem полу́ча като пода́рък
dřívjako dřív като́ преди́
důsledekv důsledku čeho в сле́дствие, като́ резулта́т от/на нещо
hnedhned jak (okamžitě) щом (като́), ведна́га щом
jakhned jak (okamžitě) щом (като́), ведна́га щом
potépoté, co след като́
předtímjako předtím като́ преди́
přísahadopustit se křivé přísahy лъжа след като съм се заклел
přísahatkřivě přísahat лъжа след като съм се заклел
zástavadát co jako zástavu дам нещо като́ зало́г
dračkaJde to na dračku. (hovor.) Прода́ва се като́ то́пъл хляб.
popo dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce) доброво́лно или със си́ла, като́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра
pohodlíUdělejte si pohodlí. Чу́вствайте се като́ у дома́ си.
ulitýSedí to jako ulité. (oblečení) Стои́ ти като́ изля́то по теб.
Reklama: