×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconли
Reklama:

Okolí

леща1леща2лещанкалещенлеялея селеярлеярналилианалибелалибераллибераленлиберализациялиберализирамлибералностлибериецлиберийскиЛибериялибидолибиецлибийскиЛибиялибретист
Zobrazit vše (24)
ли [li]
ка́мо ли natož
Reklama:
като́като́ че ли jakoby
мо́габи ли могъ́л mohl(a) by (možnost, schopnost)
мо́габи ли могла́ mohl(a) by (možnost, schopnost)
безпокоя́Безпокоя́ ли те? Neruším tě?
ва́шеТова́ ва́ше ли е? Je to vaše?
ведна́гаВедна́га ли? Hned (teď)?
ве́чеДойде́ ли ве́че? Už přišel?
ви́ждамВи́ждаш ли? Vidíš? (říkal jsem to ap.)
висо́коМо́жете ли да гово́рите по-висо́ко? Můžete mluvit víc nahlas?
вя́рноВя́рно ли? Opravdu?, Fakt?, Doopravdy?, Vážně?
даДа затво́ря ли прозо́реца? Mám zavřít okno?
деклари́ранеИ́мате ли не́що за деклари́ране? Máte něco k proclení?
доста́тъченДоста́тъчно ли е? Bude to stačit?
забавля́вам сеЗабавля́вате ли се (добре́)? Bavíte se (dobře)?
за́харСла́гате ли за́хар? Sladíte?
изля́заЩе изле́зем ли ня́къде та́зи ве́чер? Vyrazíme si někam dneska večer?
изпра́тяЩе ме изпра́тите ли до га́рата? Doprovodíte mě na nádraží?
и́скамИ́скате ли не́що за пи́ене? Nechcete něco k pití?
лудТи луд ли си! Neblázni! (měj rozum)
любе́зенБи́хте ли бил така́ любе́зен да... Byl byste tak hodný a...
ми́сляСерио́зно ли ми́слите това́? Myslíte to vážně?
мо́гаБи́хте ли могъ́л... Mohl byste prosím... (kdyby to bylo možné)
мо́гаБи́хте ли могъ́л да ми помо́гнете? Mohl byste mi pomoci?
мо́гаМо́же ли да пренощу́ваме тук? Můžeme tady přenocovat?
набли́зоИ́ма ли по́ща набли́зо? Je tady někde pošta?
наи́стинаНаи́стина ли? Opravdu?, Fakt?, Doopravdy?, Vážně?
напра́вяБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
не́щоБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
о́гънМо́же ли о́гънче? Můžete mi zapálit?, Nemáte oheň?
платя́Мо́же ли да платя́ в бро́й/с креди́тна ка́рта? Mohu platit hotově/kartou?
пода́мБи́хте ли ми пода́ли солта́? Podal byste mi sůl?
подържа́Мо́жете ли да ми подържи́те това́? Můžete mi to podržet?
посре́щнаЩе ме посре́щнете ли на лети́щето? Přijdete mi naproti na letiště?
предложе́ниеИ́мате ли ня́какви предложе́ния? Máte nějaké návrhy?
преме́ряМо́же ли да преме́ря това́? Mohu si to vyzkoušet? (oblečení)
пренощу́вамМо́же ли да пренощу́ваме тук? Můžeme tady přenocovat?
пре́чаЩе Ви пре́чи ли, ако́ ...? Vadilo by, kdyby....?
ра́ноМо́жете ли да до́йдете еди́н час по́-ра́но? Můžete přijít o hodinu dřív?
свобо́денИ́маш ли свобо́дно вре́ме сега́? Máš teď volno?
свобо́денСвобо́ден ли си сега́? Máš teď volno?
свобо́денСвобо́дно ли е тук? Je tady volno? (místo)
сти́гамСти́га ли (това́)? Bude to stačit?
схва́щамСхва́щаш ли Je to jasné?, Rozumíme si?
съмБил ли си ня́кога в Шо́тландия? Byl jsi už někdy ve Skotsku?
така́Така́ ли? Opravdu?, Fakt?, Doopravdy?, Vážně?
шегу́вам сеШегу́ваш ли се? Děláš si legraci?, Žertuješ? (to myslíš vážně?)
moctmohl(a) by (možnost, schopnost) би ли могъ́л, би ли могла́
bavit seBavíte se (dobře)? Забавля́вате ли се (добре́)?
bláznitNeblázni! (měj rozum) Ти луд ли си!, Не отка́чай!
býtByl jsi už někdy ve Skotsku? Бил ли си ня́кога в Шо́тландия?
býtJe tady někde pošta? И́ма ли по́ща набли́зо?
doopravdyDoopravdy? Така́ ли?, Наи́стина ли?, Вя́рно ли?
doprovoditDoprovodíte mě na nádraží? Ще ме изпра́тите ли до га́рата?
dřívMůžete přijít o hodinu dřív? Мо́жете ли да до́йдете еди́н час по́-ра́но?
faktFakt? Така́ ли?, Наи́стина ли?, Вя́рно ли?
hnedHned (teď)? Ведна́га ли?
hodnýByl byste tak hodný a... Би́хте ли бил така́ любе́зен да...
chtítNechcete něco k pití? И́скате ли не́що за пи́ене?
laskavostUděláte mi laskavost? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
legraceDěláš si legraci? Шегу́ваш ли се?
mítMám zavřít okno? Да затво́ря ли прозо́реца?
moctMůžeme tady přenocovat? Мо́же ли да пренощу́ваме тук?
mysletMyslíte to vážně? Серио́зно ли ми́слите това́?
nahlasMůžete mluvit víc nahlas? Мо́жете ли да гово́рите по-висо́ко?
naprotiPřijdete mi naproti na letiště? Ще ме посре́щнете ли на лети́щето?
návrhMáte nějaké návrhy? И́мате ли ня́какви предложе́ния?
něcoUdělal byste pro mne něco? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
nějakýMáte nějaké návrhy? И́мате ли ня́какви предложе́ния?
oheňNemáte oheň? Мо́же ли о́гънче?
opravduOpravdu? Така́ ли?, Наи́стина ли?, Вя́рно ли?
platitMohu platit hotově/kartou? Мо́же ли да платя́ в бро́й/с креди́тна ка́рта?
podatPodal byste mi sůl? Би́хте ли ми пода́ли солта́?
podržetMůžete mi to podržet? Мо́жете ли да ми подържи́те това́?
pomoctMohl byste mi pomoci? Би́хте ли могъ́л да ми помо́гнете?
procleníMáte něco k proclení? И́мате ли не́що за деклари́ране?
přenocovatMůžeme tady přenocovat? Мо́же ли да пренощу́ваме тук?
rozumětRozumíme si? Я́сно ли е?, Схва́щаш ли
rušitNeruším tě? Безпокоя́ ли те?
sladitSladíte? Сла́гате ли за́хар?
stačitBude to stačit? Сти́га ли (това́)?, Доста́тъчно ли е?
udělatUdělal byste pro mne něco? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
Už přišel? Дойде́ ли ве́че?
vaditVadilo by, kdyby....? Ще Ви пре́чи ли, ако́ ...?
váš, vašeJe to vaše? Това́ ва́ше ли е?
vážněVážně? Така́ ли?, Наи́стина ли?, Вя́рно ли?
vidětVidíš? (říkal jsem to ap.) Ви́ждаш ли?
volnoMáš teď volno? И́маш ли свобо́дно вре́ме сега́?, Свобо́ден ли си сега́?
volnoJe tady volno? (místo) Свобо́дно ли е тук?
Reklama: