×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconна

Okolí

мяркамярна семястомятаммятам семятанемяукаммяхнанаакам сенабавянабележанабелязвам синаберанабеснея сенабирамнабираненабитнабиянабия синаближавамнаблизонаблъскамнаблюдавам
Zobrazit vše (24)
на [na] prep
1.do (k cíli), na (směr ap.)
2.na (osobu ap.), za (podíl na jednotku)
3.o (časový údaj), v (čas, hodiny)
4.při (okolnost ap.)
5.na (v místě), u (místně)
phr
о́тпуск на море́ dovolená u mořeхо́дя на ле́кар jít k lékaři, jít k doktoroviпроти́вно на нещо (i) přes co (nehledě na), navzdory čemuна у́лицата na uliciна автобу́сната спи́рка na autobusové zastávceна о́бед/обя́д v poledneТря́бва да оти́да на ра́бота. Musím jít do práce.Ко́лко стру́ва (това́) на ден? Kolik to stojí na den?на море́ u mořeВе́че сме на път. Už jsem na cestě.Зака́райте ме на лети́щето. Zavezte mě na letiště.
reklama:
автома́тавтома́т за (купу́ване на) биле́ти automat na jízdenky
автома́тавтома́т за марки́ране на биле́ти označovač jízdenek
автомоби́лрегистрацио́нен но́мер на автомоби́л číslo (státní) poznávací značky
автосто́ппъту́вам на автосто́п stopovat (jet stopem)
аге́нцияаге́нция за подбо́р на ка́дри personální agentura
азна мен(е) mně (3. pád), mi
акости́рамакости́рам (на брега́) přirazit (ke břehu) (loď)
акти́вотбеля́зване на пари́чен акти́в dobropis (připsání peněz)
алкохо́лсъдържа́ние на алкохо́л (в кръвта́) hladina alkoholu (v krvi)
англи́йскина англи́йски anglicky
а́нцугго́рнище на а́нцуг mikina
а́нцугдо́лнище на а́нцуг tepláky (kalhoty)
апети́тли́пса на апети́т nechutenství, nechuť k jídlu
бага́жгише́ за регистра́ция на бага́ж odbavovací přepážka
бага́жполуча́ване на бага́ж výdej zavazadel
бага́жникбага́жник на покри́ва на кола́ m střešní nosič, (hovor.) zahrádka (na auto)
басхва́на се на бас vsadit se o co
басту́нбасту́н на незря́щ slepecká hůl
бате́рияна бате́рии na baterky
бе́дностна пра́га на бедността́ na hranici chudoby
безтегло́вностсъстоя́ние на безтегло́вност (stav) beztíže
би́енеби́ене на сърце́то tlukot srdce
биле́тцена́ на самоле́тен биле́т cena letenky
биле́т(цена́ на) биле́т jízdné
биле́тбиле́т с пра́во на прека́чване přestupní jízdenka
биле́тконтро́лна зо́на на биле́т (kontrolní) útržek (vstupenky ap.)
биссви́ря на бис zahrát přídavek (na koncertě), přidávat (kapela další píseň ap.), přidat (skladbu na koncertě)
би́яби́я на очи trknout koho (nápadností)
би́ябез да би́е на очи́ nenápadně
благодаре́ниеблагодаре́ние на zásluhou koho/čeho
благода́рностДен на благода́рността m Den díkůvzdání
бли́зъкбли́зък на поко́йник pozůstalý (truchlící za zesnulým)
боби́набоби́на на запа́лването cívka zapalování
бо́ленбо́лен на легло́ upoutaný na lůžko (nemocí ap.)
бо́лестбо́лест на Алцха́ймер f Alzheimerova choroba
бо́лкабо́лка на зъб/зъби́те bolest zubu/zubů
бордборд на дире́кторите správní rada
борддéсен борд (на ко́раб) (loď.) pravobok
бордкача́ се на бо́рда на нещо nastoupit na palubu čeho
бордляв борд (на ко́раб) (loď.) levobok
бордна бо́рда на нещо na palubě čeho
босна бос крак naboso (bez bot)
бро́кербро́кер на имо́ти realitní makléř, realitní agent
брягБряг на сло́новата кост m Pobřeží slonoviny
брягна брега́ na břeh
бу́забу́за (на лице́) tvář (část obličeje)
буто́нбуто́н/ръ́чка на тоале́тното каза́нче splachovadlo
валя́вали́ сняг на парца́ли chumelit (se)
васна вас vám (tykání)
васна Вас vám (vykání)
вди́ганевди́гане на те́жести (sport.) vzpírání
взи́маневзи́мане n на кръв odběr krve
ви́егово́ря на ви на някого vykat komu
ви́егово́рене на ви n vykání
витами́нибога́т на витами́ни m pl bohatý na vitamíny
вкусхаре́свам impf (на вкус) нещо на някого chutnat co komu (mít dobrou chuť)
внима́ниеце́нтър съм на внима́ние být středem pozornosti
вода́чвода́ч на ку́чета psovod (policejní ap.)
во́ляси́ла на во́лята síla vůle
вре́мес тече́ние на вре́мето časem (postupem doby)
вре́мецентра́лно вре́ме на излъ́чване hlavní vysílací čas
вре́мепо вре́ме на uprostřed (činnosti, trvání ap.)
вре́мепо вре́ме на нещо během (trvání ap.), v průběhu čeho
вре́меот вре́ме на вре́ме chvílemi, občas, čas od času, sem tam (někdy), tu a tam
връ́щаневръ́щане на пари́те vrácení peněz (za zboží ap.)
вси́чковси́чко на вси́чко vcelku (celkově vzato)
втвърдя́ването́чка на втвърдя́ване bod mrazu
входвход на магистра́ла nájezd na dálnici
въ́здухосвежи́тел на въ́здуха osvěžovač vzduchu
възпале́ниевъзпале́ние на сре́дното ухо́ zánět středního ucha
възпале́ниевъзпале́ние на гръкляна (med.) zánět hrtanu, laryngitida
възпале́ниевъзпале́ние на пи́кочния меху́р (med.) zánět močového měchýře, cystitida
въ́трешноствъ́трешност на страна́ vnitrozemský (území)
глави́чкаглави́чка на карфи́ца špendlíková hlavička
гла́денна гла́дно nalačno, na lačno, na lačný žaludek (pít ap.)
гласна (висо́к) глас nahlas
гле́дамгле́дам на ръка́ věštit komu z ruky
гле́данегле́дане на де́ца n hlídání dětí
гледа́чгледа́ч на ръка́ věštec z ruky, chiromant
годи́нагоди́на на ра́ждане rok narození, ročník (narození)
го́ренна горния (етаж) nahoře (v patře)
гостоти́да на го́сти на някого navštívit koho, jít na návštěvu ke komu
гравю́рагравю́ра на дърво́ dřevoryt
гра́дусна гра́дус opice (opilost)
гре́шкагре́шка на сля́по kiks, bota (chyba ap.)
гре́шкадопу́сна гре́шка на ези́ка přeřeknout se
гре́шканево́лна гре́шка на ези́ка přeřeknutí
грилпека́ нещо на грил opékat (na roštu), grilovat co
грилна грил grilovaný
гриммо́кра къ́рпичка за почи́стване на грим odličovací ubrousek
гро́здезъ́рно на гро́зде bobule vína
гряхопроще́ние на грехове́те (círk.) rozhřešení (odpuštění hříchů)
гу́масмя́на на гу́ми výměna pneumatiky
да́вностизгу́бване на да́вност (práv.) promlčení
да́нниредактиране на данни (výp.) editace (souboru ap.)
да́нниизти́чане на да́нни únik dat (neoprávněným zpřístupněním ap.)
да́тада́та на пла́щане/паде́жа datum splatnosti (na faktuře ap.)
двига́телкожу́х на двига́тел (motor., let.) kapota
reklama: