×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconне
Reklama:

Okolí

наш, наша, наше, нашинашественикнашествиенашивканашийникнашишкавеянащракамнаям сенене биванеавторизираннеангажиращнеангажиращонеандерталецнебанковнебенебесеннебивалнебивалицанеблагодареннеблагодарностнеблагонадежденнеблагополученнеблагопристоен
Zobrazit vše (24)
не [ne] part
ne, nikoliсъ́що не také neсъвсе́м не nikoli (záporná odpověď)О́ще не. Ještě ne.О, не! Ale ne! (zklamání ap.)Защо́ не? Proč ne?
Reklama:
безпокоя́не спра да безпокоя́ някого nedopřát klid(u) komu, nenechat vydechnout koho
веднъ́жне веднъ́ж ani jednou (jedenkrát), nikdy (nelhat ap.)
взе́мане взе́ма и́зпит neudělat zkoušku, vyletět od zkoušky (neprospět)
внима́ниене обръ́щам внима́ние на нещо nedbat čeho/koho
възмо́жноне е възмо́жно да се направи нещо nelze udělat co
гово́ряда не гово́рим за нещо nemluvě o čem
да́жеда́же и не ani (zdůraznění záporu)
добре́не ми е добре́ cítit se nesvůj
докато́докато́ не než (dokud ne)
дори́дори́ не гъ́кна ani nehlesnout
дости́гамне дости́гам impf нещо на някого chybět co čemu/komu (nemít dost)
дости́гамне ми дости́га postrádat co (nemít dost)
доча́камне мо́га да доча́кам perf нещо nemoci se (už) dočkat čeho
дъ́лгоне след дъ́лго zanedlouho
еди́нне еди́н nejeden
забеле́жане забеле́жа nevšimnout si čeho
издържа́не издържа́ perf (и́зпит) neobstát (v testu ap.), neudělat (zkoušku)
изо́бщоизо́бщо не ani zdaleka (ne), vůbec ne
изпъ́лняне изпъ́лня perf нещо nesplnit co (slib ap.)
изпъ́лняне изпъ́лня perf нещо (práv.) nesplnit co (smluvní povinnost)
и́нтернетне съм в и́нтернет odpojený, nepřipojený (k internetu ap.)
ма́лконе по-ма́лко neméně
мирне оставя (на мира) някого nedopřát klid(u) komu, nenechat vydechnout koho
мно́гоне мно́го nemnoho
мо́гане мо́га nesmět
насладя́ сене мо́га да се насладя́ nemoci se nabažit čeho
оби́чамне оби́чам някого/нещо nemít rád koho/co (v oblibě)
оти́ва сине си оти́ва impf с нещо neladit s čím, (přen.) bít se s čím (barvy ap.)
отстъ́пвамне отстъ́пвам impf на някого stačit komu (nezaostávat)
о́щео́ще не ještě ne, dosud ne
по-ско́ропо-ско́ро не spíš(e) než
по́вечене по́вече от nanejvýše, maximálně
позна́вамТе не се позна́ват. Neznají se.
пона́сямне пона́сям impf някого/нещо nesnášet koho/co (mít odpor)
пона́сямне пона́сям mít odpor ke komu/čemu, nesnášet koho/co
пона́сямне мо́га да пона́сям някого/нещо nemoci vystát koho/co (nesnášet)
послу́шенне съм послу́шен zlobit (být zlobivý)
правне съм прав за нещо nemít pravdu v čem
пра́вилоне по правила́та neregulérně
пра́вяНе праве́те това́. Nedělejte to!
пре́чане пре́ча nevadit co komu (být po libosti)
призна́яне призна́я perf neuznat (gól, platnost ap.)
рабо́тяне рабо́ти mimo provoz
ра́достда не съ́м на се́бе си от ра́дост mít velkou radost, být hrozně rád
са́моне са́мо (че) nejen
сви́кналне съм сви́кнал на нещо nebýt zvyklý na co
сеТе не се позна́ват. Neznají se.
се, си, се́бе сине на се́бе си nesvůj (se cítící)
се, си, се́бе сине на се́бе си съм být nesvůj (neklidný ap.)
сезо́нне в сезо́на mimo sezonu
си́гуренне съм си́гурен за нещо nebýt si jistý čím
скри́вамне скри́вам impf netajit se čím
спа́зяне спа́зя perf нещо nedodržet co (smlouvu ap.)
спогодя́ сене се спогодя́ perf nepohodnout se
спосо́бенне съм спосо́бен nebýt schopen čeho (pohybu ap.), nedokázat udělat co
спяне спя být vzhůru (z postele)
съвсе́мсъвсе́м не ani ne... (méně než), vůbec ne, zdaleka (naprosto ap.)
съвсе́мне съвсе́м ani ne (ne tak docela)
съвсе́мне съвсем nepříliš jaký/jak
съгла́сенне съм съгла́сен с някого/нещо nesouhlasit s kým/čím
съгла́сенне съм съгласен с някого/нещо nesouhlasit s čím (neschvalovat, odsuzovat)
съглася́ сене се съглася́ impf с някого/нещо nesouhlasit s kým/čím
твъ́рдене твъ́рде nepříliš jaký/jak
тря́бване тря́бва netřeba dělat co
уда́м сене се удаде́ perf не́що на някого nepodařit se, nevyjít (záměr ap.)
удържа́не удържа́ perf nedodržet co (smlouvu ap.)
успе́яне успе́я perf selhat (záměr ap.), neuspět
уце́ляне уце́ля perf minout (cíl ap.), netrefit co
че́стоне че́сто zřídka, málokdy
чове́кНе се сърди́, чове́че člověče nezlob se (hra)
щаща не ща chtě nechtě
боя́ сеНе се бо́йте Nemějte strach., Nebojte se.
бъ́ркамНе се бъ́ркай в това́. Nepleť se do toho.
бъ́ркамНе ме бъ́рка. To mi nevadí.
ва́женТова́ не е́ ва́жно. Na tom nezáleží.
ве́ренТова́ не е вя́рно. To není pravda.
во́ляне по своя́ во́ля proti své vůli (něco dělat)
вълну́вам сеНе се вълну́вай. Netrap se tím.
вървя́Не ми въ́рви. Nejde (mi) to. (udělat ap.)
вя́рвамАз не му вя́рвам. Nevěřím mu. (co říká)
гово́ряНе гово́ря англи́йски/не́мски/фре́нски. Nemluvím anglicky/německy/francouzsky.
греша́Ако́ не греша́... Pokud se nepletu...
добре́Не ми е добре́. Není mi dobře., Je mi nevolno.
есте́ственоТова́ есте́ствено не е то́лкова ва́жно. Na tom přece nezáleží.
заТой не ми ка́за за това́. Neřekl mi o tom.
забеле́жаНе го забеля́зах. Nevšiml jsem si toho.
забъ́рквамНе ме забъ́рквай в това́. Mě do toho nepleť.
зна́яНе се зна́е дали́... Neví se, jestli...
зна́яНе зна́ех за това́. Nevěděl jsem o tom.
изо́бщоИзо́бщо не е ху́баво. Není to vůbec dobré.
интересу́вамТова́ изо́бщо не ме интересу́ва. To mě vůbec nezajímá.
интересу́вамТова́ не ме интересу́ва. Nemám zájem.
интересу́вамНе ме интересу́ва. Je mi to fuk.
и́скамНе и́сках да го нараня́. Nechtěl jsem mu ublížit.
ка́жаТой не ми ка́за за това́. Neřekl mi o tom.
ме́сяНе се меси́ в това́. Nepleť se do toho.
ми́сляМи́сля, че да/не. Myslím, že ano/ne.
мо́гаПо́вече не мо́га. Už nemůžu. (jít dál)
необходи́мТова́ не е ну́жно/необходи́мо. To není potřeba.
необходи́моНе е необходи́мо да ме ча́кате. Nemusíte na mě čekat.
Reklama: