×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconтърг

Okolí

тъпантъпанджиятъпанчетъпотатъпотиятъпчатъпча сетърбухтъргтъргаштърговецтърговиятърговскитъргувамтържествентържественотържествотържищетъркалямтъркалям сетъркамтъркулна сетърнокоптърпелив
Zobrazit vše (24)
търг [tərk] m
dražení, licitace (dražební)прода́вам на пу́бличен търг dražitнадда́ване (на търг) nabídka (v dražbě), příhoz (navýšení ceny)
reklama:
прода́мпрода́м на търг vydražit
пу́бличен(пу́бличен) търг aukce, dražba
пу́бличенпрода́вам на пу́бличен търг dražit