×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Hesla

iconhůřiconšpatněiconšpatnýiconzleiconzlý

Okolí

humoristahumorněhumornýhumrhumushuňatýhuráhurikánhůřhusahuskyhuspeninahustěhustilkahustithustoměrhustotahustýhušhuťhutníhutnictvíhutníkhutný
Zobrazit vše (24)
hůř adv
по-ло́шо
reklama:
fungovatšpatně fungovat повре́ден съм, рабо́тя ло́шо
náladašpatná nálada ло́шо настрое́ние
naladěnýšpatně naladěný в ло́шо настрое́ние
odhadnoutšpatně odhadnout (situaci ap.) преценя́ непра́вилно
placenýšpatně/málo placený (člověk) низкоплате́н
pochopitšpatně pochopit co погре́шно разбера́
pokutapokuta za špatné parkování гло́ба за непра́вилно парки́ране
porozumětšpatně porozumět čemu погре́шно разбера́
slyšetšpatně slyšet co (sdělení ap.) чу́я погре́шно
špatněšpatně pochopit co погре́шно разбера́
vytočitvytočit špatné číslo завъртя́ гре́шен но́мер
zacházetšpatně zacházet s kým държа́ се ло́шо с някого, малтрети́рам, тормо́зя някого
zlýbýt zlý na koho (nepříjemný) лош съм, зъл съм, жесто́к съм към някого
ještěještě horší/více (stupňování) о́ще по-лош/по́вече
popo dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce) доброво́лно или със си́ла, като́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра
počasípro špatné počasí... поради́ ло́шо(то) вре́ме
propro špatné počasí... поради́ ло́шо(то) вре́ме
připři nejhorším/nejlepším в на́й-ло́шия/на́й-добри́я
skončitTo špatně skončí. Това́ ня́ма да свъ́рши добре́.
špatněJe mi špatně. Ло́шо ми е.
špatnýpro špatné počasí... поради́ ло́шо(то) вре́ме
zleJe mi zle. Зле ми е.
zlýpo dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce) доброво́лно или със си́ла, като́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра
гло́багло́ба за непра́вилно парки́ране pokuta za špatné parkování
държа́ седържа́ се ло́шо с някого špatně zacházet s kým
жесто́кжесто́к съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
завъртя́завъртя́ гре́шен но́мер vytočit špatné číslo
зълзъл съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
лошрабо́тя ло́шо mít poruchu (stroj ap.), špatně fungovat
лошлош съм към някого být zlý na koho (nepříjemný)
лошнай-лошо nejhůř
ло́шопо-ло́шо hůř
настрое́ниев ло́шо настрое́ние špatně naladěný
настрое́ниело́шо настрое́ние špatná nálada, rozmrzelost
повре́денповре́ден съм mít poruchu (stroj ap.), špatně fungovat
преценя́преценя́ непра́вилно špatně odhadnout (situaci ap.)
рабо́тярабо́тя ло́шо mít poruchu (stroj ap.), špatně fungovat
разбера́погре́шно разбера́ špatně pochopit co, špatně porozumět čemu
вв на́й-ло́шия/на́й-добри́я při nejhorším/nejlepším
вре́мепоради́ ло́шо(то) вре́ме pro špatné počasí...
злеЗле ми е. Je mi zle.
ло́шопоради́ ло́шо(то) вре́ме pro špatné počasí...
ло́шоЛо́шо ми е. Je mi blbě. (od žaludku), Je mi špatně.
о́щео́ще по-лош/по́вече ještě horší/více (stupňování)
поради́поради́ ло́шо(то) вре́ме pro špatné počasí...
свъ́ршаТова́ ня́ма да свъ́рши добре́. To špatně skončí.
секи́ракато́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра po dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce)
си́ладоброво́лно или със си́ла po dobrém nebo po zlém (ať chce či nechce)