×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconti, ty, taicontyiconten, ta, to
Reklama:

Okolí

thalliumthrillerTchaj-wanTchajwanectchajwanskýtchántchořtchyněti, ty, tatitiaminTibettibetskýtíhatíhnouttichoTichomořítichomořskýtichýTichý oceántiktikattildatílko
Zobrazit vše (24)
ti, ty, ta pron
те́зи
Reklama:
co(od doby) co от то́зи моме́нт, отка́кто
vrátitvrátit to (oplatit ap.) komu въ́рна (си) (го) на някого
aa to а и́менно
aleTo je ale krása! (obdiv ap.) Каква́ красота́!
cočím... tím (stupňování) ко́лкото ... то́лкова
dátco to(na maximum ap.) напъ́лно, изця́ло
dělatNedělejte to! Не праве́те това́.
dobaod doby от то́зи моме́нт
dobatou dobou по това́ вре́ме
dobřebýt na tom dobře (hl. finančně) обезпече́н съм
dotáhnoutdotáhnout to kam (v kariéře ap.) изди́гна се някъде
jakjak to как така́
jakýJaké to je? Какво́ е то?
mimoa mimo to (ještě k tomu ap.) осве́н вси́чко дру́го
místomísto toho (raději ap.) вме́сто това
mítmít za to (že) предпола́гам
namířitnamířit (si to) kam отпра́вя се, запъ́тя се, тръ́гна нанякъде
naprotinaproti tomu (zase) (opačný argument ap.) проти́вно на това́, от дру́га страна́
oplatitoplatit to komu (odvetným úderem) реванши́рам се на някого
přehánětpřehánět to (dělat příliš ap.) прекаля́вам с нещо, прекаля́
rozhodně(To) Rozhodně! (přitakání) (Това́ е) Я́сно!, Разби́ра се!
samýten samý то́зи съ́щият
se, siTo se snadno opraví. Това́ ле́сно ще се опра́ви.
stejný(ten) stejný (jeden a týž) то́зи съ́щият
škodaTo je škoda. (výraz lítosti) Жа́лко!
takovýTo je taková krása! Каква́ красота́!
ten, ta, toten samý то́зи съ́щият
ten, ta, toto (věc ap.) това́
tutu a tam (občas) от вре́ме на вре́ме
tys tebou с те́бе/теб
tyty(údiv ap.) я
vícčím dál (tím) více все по́вече и по́вече
vyříkat sivyříkat si to s kým ка́жа си нещо с някого
zavařitzavařit (to) komu причи́нявам неприя́тности на ня́кого
zvládnoutzvládnout to (přestát těžkosti ap.) издържа́
abyŘeknu mu, aby ti zavolal. Ще му ка́жа да ти се оба́ди.
adrenalinTo je ale adrenalin. Какъ́в адренали́н са́мо!
bavitBaví mě to. Забавля́вам се., Доста́вя ми удово́лствие.
bavitUž mě to nebaví. Омръ́зна ми., Пи́сна ми.
brátBeru to. Прие́мам.
býtKde je to? Къде́ е това́?
býtTa knížka je moje. Та́зи кни́га е мо́я.
cenaTo nemá cenu. Ня́ма сми́съл (да се прави)
coK čemu je to (dobré)? За какво́ е това́?, За какво́ слу́жи (това́)?
čekatNečekal jsem to. Това́ не го оча́квах.
dátDej mi to! Дай ми го!
dělatCo to děláte? Какво́ пра́вите?
dělatDělá, že to neví. Той се пра́ви, че не зна́е това́.
dělatKolik to dělá? Ко́лко стру́ва това́?, Ко́лко (о́бщо) пра́ви това́?, По ко́лко е?, За ко́лко се прода́ва?
doDám to do ledničky. Ще го сло́жа в хлади́лника.
dobrýTo je dobrý. (zbytek je pro vás) Задръ́жте ре́стото.
dokázatto nedokážu. Ня́ма да успе́я.
dosttoho mám dost. (plné zuby) Пи́сна ми., Дойде́ ми до гу́ша.
dovolit siTo si nemůžeme dovolit. Не мо́жем да си го позволи́м.
dračkaJde to na dračku. (hovor.) Прода́ва се като́ то́пъл хляб.
fukJe mi to fuk. Не ме интересу́ва.
háčekto ale háček. Но и́ма една́ подро́бност.
hnusit seHnusí se mi to. Гну́с ме е от това́.
hodinaV kolik hodin to představení začíná? В ко́лко ча́са запо́чва то́зи спекта́къл?
hodit seTo se mi nehodí. Не ми е удо́бно.
hrůzaTo je hrůza! Това́ е ужа́сно!
chutnatNechutná mi to. Не ми харе́сва.
chybaTo je tvoje chyba. Това́ е тво́я гре́шка.
To jsem já. Това́ съм аз.
jednoJe mi to jedno. Все едно́ ми е., (při výběru ap.) Безразли́чно ми е., Все едно́ ми е
jednoTo je jedno. Ня́ма значе́ние., Все едно́
jítJak to jde? (máš se ap.) Как е?, Как върви́?
jítJde jí to. (umí to) Върви́ й.
jítJde o to, že... Ста́ва ду́ма за това́, че...
jítJde to. (Je to možné.) Така́ ста́ва.
jítNejde (mi) to. (udělat ap.) Не ми въ́рви.
jítTo nepůjde. (nebude fungovat ap.) Ня́ма да ста́не., Ня́ма да се полу́чи.
jmenovat seJak se to jmenuje? Как се ка́зва това́?, Как се нари́ча това́?
kK čemu je to (dobré)? За какво́ е това́?, За какво́ слу́жи (това́)?
kolikKolik je ti let? На ко́лко годи́ни си?
kolikKolik to stojí? Ко́лко стру́ва това́?
létoKolik je ti let? На ко́лко годи́ни си?
líbit seLíbí se mi to. Харе́сва ми това́.
malýJe mi to malé. (těsné) Mа́лко ми е.
miDej mi to! Дай ми го!
miJe mi to malé. (těsné) Mа́лко ми е.
milýTo je od vás milé. Мно́го ми́ло от Ва́ша/ваша страна́.
mínitCo tím míníte? Какво́ и́мате предви́д (с това́)?
mocMoc se mi to líbí. Това́ мно́го ми харе́сва.
moctJá za to nemůžu! Ня́мам вина́ за това́.
mrazitMrazí mě z toho. (o pocitu) Вкаменя́вам се от страх.
mrzetMrzí mě to. Съжаля́вам.
můj, má, mé, mojeTa knížka je moje. Та́зи кни́га е мо́я.
mysletCo tím myslíte? Какво́ и́мате предви́д (с това́)?
mysletMyslíte to vážně? Серио́зно ли ми́слите това́?
naCo na to můžu říct? Какво́ да ка́жа за това́?
naJe to na stole. На ма́сата е.
naKolik to stojí na den? Ко́лко стру́ва (това́) на ден?
naNa co to potřebujete? За какво́ ви тря́бва това́?
naNecháme to na později. Да оста́вим това́ за после́.
naPřipište mi to na účet. (útratu ap.) Запише́те това́ на сме́тката ми.
Reklama: