×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconudělat
Reklama:

Předpony

dělatdodělatnadělatoddělatpadělatpodělatprodělatpředělatudělatvydělat

Okolí

údajnýudálostudáníudatudát seudatnýudavačúděludělatudělátkoudělitúderudeřitudiceudidloudírnauditúdivudivenýudivitúdobíúdolíúdržbaúdržbář
Zobrazit vše (24)
udělat v
1.(provést) co напра́вя
2.(vytvořit ap.) напра́вя
3.(způsobit, vyvolat) напра́вя
phr
neudělat zkoušku не взе́ма и́зпит, скъ́сан съм на и́зпитudělat fotku čeho напра́вя (една́) сни́мкаudělat si pauzu да си напра́вя па́узаudělat zkoušku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпитKdo mu to udělal? Кой му напра́ви това́?Udělal byste pro mne něco? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?Udělal jsem chybu. Напра́вих гре́шка., Сгреши́х.Udělám čaj. Ще напра́вя чай.
Reklama:

binecudělat binec v čem (narušit uspořádání) разхвъ́рлям
dojemudělat dojem na koho ока́жа възде́йствие, повлия́я, възде́йствам на някого
interview(u)dělat interview (novinář ap.) s kým взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
kompromisudělat kompromis s kým/čím пра́вя компро́мис с някого/нещо
maximumudělat maximum pro co напра́вя ма́ксимума за нещо
naschváludělat co komu naschvál (na zlost) напра́вя нещо на някого напу́к
naslepo(u)dělat co naslepo (bez informací ap.) (на)пра́вя нещо напосо́ки
nepořádekudělat nepořádek v čem разхвъ́рлям
předstihudělat co s předstihem/v předstihu напра́вя не́що предсро́чно
rozhovor(u)dělat rozhovor s kým взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
sbírkaudělat sbírku (vybrat peníze) събера́ пари́
seznamsestavit/udělat seznam čeho съста́вя/напра́вя спи́сък с нещо
čajUdělám čaj. Ще напра́вя чай.
laskavostUděláte mi laskavost? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
něcoUdělal byste pro mne něco? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
pohodlíUdělejte si pohodlí. Чу́вствайте се като́ у дома́ си.
poradaudělat/uspořádat poradu пра́вя/организи́рам съвеща́ние
přáníudělat co na čí přání напра́вя нещо по жела́ние на някого
přestávkaUděláme si přestávku. Да си даде́м почи́вка.
взе́мавзе́ма и́зпит složit, udělat (zkoušku ap.), udělat zkoušku, složit zkoušku, absolvovat zkoušku
взе́мане взе́ма и́зпит neudělat zkoušku, vyletět od zkoušky (neprospět)
възде́йствиеока́жа възде́йствие zapůsobit (ohromit ap.), udělat dojem na koho
ду́пканапра́вя ду́пка в нещо udělat díru do čeho, vydlábnout (kus) čeho
издържа́издържа́ и́зпит obstát u zkoušky, udělat zkoušku, složit zkoušku, absolvovat zkoušku
издържа́не издържа́ perf (и́зпит) neobstát (v testu ap.), neudělat (zkoušku)
изка́рамизка́рам и́зпит složit, udělat (zkoušku ap.)
и́зпитскъ́сан съм на и́зпит neudělat zkoušku, vyletět od zkoušky (neprospět)
и́зпитвзе́ма и́зпит složit, udělat (zkoušku ap.)
интервю́взе́ма perf интервю́ (u)dělat rozhovor, (u)dělat interview (novinář ap.) s kým
интервю́взи́мам impf интервю́ от някого (u)dělat rozhovor, (u)dělat interview (novinář ap.) s kým
компро́миспра́вя компро́мис с някого/нещо udělat kompromis s kým/čím
ма́ксимумнапра́вя ма́ксимума за нещо udělat maximum pro co
маникю́рпра́вя маникю́р на какво udělat manikúru čeho
напра́вянапра́вя (една́) сни́мка udělat fotku, pořídit fotku čeho
напра́вя(на)пра́вя нещо напосо́ки (u)dělat co naslepo (bez informací ap.)
напу́кнапра́вя нещо на някого напу́к udělat co komu naschvál (na zlost)
па́узада си напра́вя па́уза dát si pauzu, udělat si pauzu
посо́чапосо́ча пои́менно vyjmenovat co, udělat výčet čeho
предсро́чнонапра́вя не́що предсро́чно udělat co s předstihem/v předstihu
резе́рвазапася́ се с резе́рви udělat si zásoby čeho
свъ́рша(тъкмо) свъ́рша perf (с) нещо (právě) skončit, právě udělat co
собственоръ́чнонапра́вя нещо собственоръ́чно udělat co vlastnoručně (vyrobit ap.)
спи́съксъста́вя/напра́вя спи́сък с нещо sestavit/udělat seznam čeho
събера́събера́ пари́ udělat sbírku (vybrat peníze)
удо́бенразполо́жа се удо́бно udělat si pohodlí (sednout si ap.)
гре́шкаНапра́вих гре́шка. Udělal jsem chybu.
жела́ниенапра́вя нещо по жела́ние на някого udělat co na čí přání
напра́вяБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
напра́вяЩе напра́вя чай. Udělám čaj., Uvařím čaj.
напра́вяКой му напра́ви това́? Kdo mu to udělal?
напра́вяНапра́вих гре́шка. Udělal jsem chybu.
не́щоБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
почи́вкаДа си даде́м почи́вка. Uděláme si přestávku.
сгреша́Сгреши́х. Udělal jsem chybu.
съвеща́ниепра́вя/организи́рам съвеща́ние udělat/uspořádat poradu
у дома́Чу́вствайте се като́ у дома́ си. Udělejte si pohodlí.
чайЩе напра́вя чай. Udělám čaj., Uvařím čaj.
чу́вствамЧу́вствайте се като́ у дома́ си. Udělejte si pohodlí.
Reklama: