×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconbiloiconbiti1iconbiti2iconbít~
Reklama:

Okolí

bijesbijesanbikbikinibilancabilanciratibilateralanbilijunbilobiltenbiljarbiljebilješkabilježnicabiljkabiljnibiljojedbiljojedskibiljožderbiljožderskibinarnibingobinoklbiografski
Zobrazit vše (24)
bilo [bilo]
bilo kakav libovolný
bilo čiji číkolibilo gdje kamkoli, kdekolibilo kakav kterýkoli, jakýkolibilo kamo kamkolibilo koji kterýkoli, jakýkolibilo kud(a) kamkolibilo što cokoli, cokolivbilo tko kdokolibilo kad/kada kdykoli (jedno kdy)
Reklama:

bijegbiti u bijegu prchat (vězeň ap.), být na útěku
bitu biti v podstatě (téměř naprosto ap.)
bitanbiti bitan záležet (mít význam)
bitibi by (podmiňovací způsob)
bitibiti impf na ti s kime tykat komu
bitibiti impf uz koga stát při kom (podporovat)
bitibiti impf žao komu što mrzet co koho
bitibiti drago komu být rád (kvůli) čemu (potěšen)
bitibiti na vi s kime vykat komu
bitibiti na koga být po kom (otci ap.)
bitine biti u pravu nemít pravdu v čem
budanbiti budan být vzhůru
čiji, čija, čijebilo čiji číkoli
dada (bi) aby (účel), proto, aby
dežuranbiti dežuran být ve službě (v práci ap.)
divotaTo je divota! To je ale krása! (obdiv ap.), To je taková krása!
dodirbiti u kontaktu/dodiru s kime/čime být ve styku s kým
dovoljanbiti dovoljan/dosta postačit
dovoljanbiti dovoljan/dosta za što vystačit na co (být dostatečný)
dragobiti drago komu být rád (kvůli) čemu (potěšen)
drukčijibiti (potpuno) drukčiji od koga/čega být (úplně) jiný než kdo/co (lišit se)
dužanbiti dužan komu što být dlužný komu co
fitbiti fit být fit (fyzicky zdatný), být v dobré kondici
formabiti u formi být fit (fyzicky zdatný), být v dobré kondici
garancijabiti pod garancijom být v záruce (zboží ap.)
gdjebilo gdje kamkoli, kdekoli
glavabiti bez krova nad glavom být bez domova
izmakbiti na izmaku spět ke konci
jednakbiti impf jednak čemu rovnat se čemu (být roven)
kadbilo kad/kada kdykoli (jedno kdy)
kakavbilo kakav kterýkoli, jakýkoli, libovolný
kakavKakvo je to? Jaké to je?
kakokako bi aby (účel), proto, aby
kamobilo kamo kamkoli
klempavbiti impf klempav odstávat (uši ap.)
klizavbiti impf klizav klouzat (být kluzký)
kockabiti na kocki být v sázce
kojibilo koji kterýkoli, jakýkoli
kontaktbiti u kontaktu/dodiru s kime/čime být ve styku s kým
kontrastbiti u kontrastu s čime kontrastovat s čím
koristbiti impf od koristi hodit se (být k užitku)
krovbiti bez krova nad glavom být bez domova
kudbilo kud(a) kamkoli
kvarbiti u kvaru mít poruchu (stroj ap.), špatně fungovat
lošbiti loš prema komu být zlý na koho (nepříjemný)
ludbiti lud impf za kime/čime (přen.) šílet po kom/čem (toužit ap.), být blázen do koho/čeho
ljubomoranbiti ljubomoran na koga žárlit na koho
mamuranbiti mamuran mít kocovinu
mirovinabiti u mirovini být v důchodu, být v penzi
moćitrebao/mogao bi měl by(s) (doporučení)
moćimogao/mogla bi mohl(a) by (možnost, schopnost)
nagluhbiti impf nagluh nedoslýchat
nepravedanbiti impf nepravedan prema komu křivdit komu
nestašanbiti impf nestašan zlobit (být zlobivý)
nestatitko je nestao kdo se pohřešuje/je pohřešován
nesvijestbiti u nesvijesti být v bezvědomí
odgovoranbiti impf odgovoran za što odpovídat za co (ručit za závazky ap.)
odgovoranbiti impf odgovoran za što nést odpovědnost za co
odgovoranbiti odgovoran za što odpovídat za co (mít odpovědnost)
odsutanbiti odsutan impf odakle chybět kde (nebýt přítomen)
oduševljenbiti jako oduševljen mít velkou radost, být hrozně rád
odvratanbiti impf odvratan komu hnusit se komu
ograditibiti ograđen čime být obklopen čím (obehnán, plotem ap.)
oprezbiti impf na oprezu dávat si pozor na koho/co (mít se na pozoru)
ovlastitibiti ovlašten za što být oprávněn k čemu (smlouvou ap.)
parebiti bez para nemít ani korunu, být švorc, být na mizině
plamenbiti u plamenu být v plamenech, planout, plát (hořet)
podijelitibiti impf/perf podijeljen na što dělit se na co (na části)
pokazati sepokazati se (biti) kakav ukázat se (být) jaký (náročný ap.)
pospanbiti pospan být ospalý
potporabiti na socijalnoj potpori být na podpoře (nezaměstnaný)
potrebanako bude potrebno pokud bude třeba
potrebanbiti potrebno být potřeba (zapotřebí ap.), být třeba (nutno)
potrebnonije potrebno raditi što netřeba dělat co
poznatbiti poznat tko/što komu být povědomý kdo/co komu
pratnjabiti u pratnji koga být v doprovodu koho
prikladanbiti impf prikladan za što hodit se k čemu, na co (vyhovovat, být vhodný ap.)
priuštitimoći si priuštiti što moci si dovolit co (finančně ap.)
raspolaganjebiti na raspolaganju být k dispozici
ravanbiti impf ravan komu/čemu vyrovnat se komu/čemu (kvalitami)
rubbiti na rubu čega být na pokraji čeho (zhroucení ap.)
siguranbiti na sigurnom být v bezpečí
siguranbiti siguran u što být si jistý čím
sinonimbiti sinonim čega být synonymem čeho
sitbiti sit čega mít už dost, mít plné zuby, mít až po krk čeho
slabbiti slab prema komu/čemu mít slabost pro koho/co, potrpět si na co (mít rád ap.)
solidaranbiti solidaran s kime být solidární s kým
stresbiti impf pod stresom stresovat se
suprotnostbiti u suprotnosti s čime být v rozporu s čím (neshodovat se)
suvišanbiti suvišan přebývat (nad počet)
svijestbiti pri svijesti být při vědomí
svjedokbiti svjedok m čega být svědkem čeho (vidět ap.)
štobilo što cokoli, cokoliv
Reklama: