×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon1icon2icon3
Reklama:

Okolí

茴香毁害毁坏毁灭毁约彗星晦涩123会场会话会聚性会面会死会所会谈会堂会议会员会长汇出汇合
Zobrazit vše (24)
1 [huì] v
umět, dovést dělat co
Reklama:

奥运奥林匹克运动 olympiáda, Olympijské hry
毕业毕业舞 školní ples (závěrečný)
代表代表 sjezd (oficiální setkání), kongres
犯错犯错误 neomylný
工会 odborář
工资工资 mzdové účetnictví
股东股东大 valná hromada (akcionářů)
贵族贵族社 aristokracie
sdružení, asociace (organizace)
委员 výbor, vedení (orgán, ředitelé ap.)
večírek
večírek
会面安排 domluvit si schůzku
会议议桌 jednací stůl
会议议室 zasedací místnost
会议议厅 sál, síň (jednací ap.)
会议首脑(polit.) summit, vrcholná schůzka
基金基金 nadace
简报简报 brífink, briefing
俱乐部俱乐部 klubovna
会计计室 účtárna
会计计师 (ekon.) účetní
狂欢狂欢宴 orgie
理事理事 rada (orgán)
联欢联欢 sraz (setkání po letech)
联谊联谊 spolek
评审评审委员 porota
上流上流社 smetánka
社会上流社 smetánka
社会 sociologie
社会学家 sociolog
社会黑社 podsvětí (kriminální)
社会反社 asociální (chování ap.)
社会主义主义者 socialista
市议 zastupitelstvo
睡一 prospat se (zdřímnout si ap.)
说外语 domluvit se, dorozumět se jak (cizí řečí ap.)
讨论讨论 sympozium
外语说外语 domluvit se, dorozumět se jak (cizí řečí ap.)
委员委员 komise, výbor, vedení (orgán, ředitelé ap.)
舞会毕业舞 školní ples (závěrečný)
学会看了 什么 以后学 odkoukat, okoukat co od koho
告诉他们要等一儿。 Řekni jim, ať počkají.
音乐会举行音乐 koncertovat
展览展览 expozice (muzejní ap.), výstava
招待招待 recepce (pohoštění)
招聘招聘 nábor (pracovníků ap.)
在他来之前我回来。 Vrátím se, než přijde.
联系跟您联系的。 Ozvu se vám.
流利说流利的西班牙语。 Mluví plynně španělsky.
亲自我亲自见他了。 Setkal jsem se s ním osobně.
我不说 英语/德语/法语。 Nemluvím anglicky/německy/francouzsky.
休息咱们休息一吧。 Uděláme si přestávku.
游泳我不太游泳。 Neumím moc dobře plavat.
这件事过了一儿再说吧。 Necháme to na později.
hraOlympijské hry 奥运, 奥林匹克运动
hromadavalná hromada (akcionářů) 股东大
jednacíjednací stůl 议桌
místomísto konání čeho
mzdovýmzdové účetnictví 工资
nočnínoční klub 夜总
odběhnoutodběhnout (si) kam (něco zařídit ap.) 走开一
odborodbory (zaměstnanecké)
osvojitosvojit si (dovednosti ap.) 掌握, 学
pochopitšpatně pochopit co , 误解
porozumětšpatně porozumět čemu , 误解
schůzkadomluvit si schůzku 安排
schůzkavrcholná schůzka (polit.) 首脑
špatněšpatně pochopit co , 误解
zaběhnoutzaběhnout si kam (na oběd ap.) 什么地方 去一
zasedacízasedací místnost 议室
zednář(svobodný) zednář 自由共济
Řekni jim, ať počkají. 告诉他们要等一儿。
mluvitNemluvím anglicky/německy/francouzsky. 我不说 英语/德语/法语。
naNecháme to na později. 这件事过了一儿再说吧。
nechatNecháme to na později. 这件事过了一儿再说吧。
nežVrátím se, než přijde. 在他来之前我回来。
osobněSetkal jsem se s ním osobně. 我亲自见他了。
ozvat seOzvu se vám. 跟您联系的。
plavatNeumím moc dobře plavat. 我不太游泳。
plynněMluví plynně španělsky. 说流利的西班牙语。
poradaudělat/uspořádat poradu
přestávkaUděláme si přestávku. 咱们休息一吧。
Reklama: