×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon1icon2icon3icon4
Reklama:

Počítače

电脑计算机笔记本硬盘磁盘硬件硬体软件处理器打印机显示器荧幕键盘闪存盘鼠标目录文件壁纸图像程序互联网因特网网络网际电子邮件主页链接下载站点网站网页服务器点击删除加载1发送复制存储存档安装注销登录结冰装置输入重启
Zobrazit vše (50)

Okolí

二进制的二来二流二十二手二头肌二氧化碳二月123发表发布发财(致富)发车发愁发臭发出发达发呆发电发动发动机发抖
Zobrazit vše (24)
1 [fā] v
1.vydat (pas ap.), vystavit co (vyhotovit listinu)
2.poslat, posílat co komu, rozeslat
Reklama:

发达达的 rozvinutý (průmysl ap.), vyspělý (země ap.)
发明明的 vynalézavý
发热热的 horečnatý (o nemoci ap.)
发烧烧的 horečnatý (o nemoci ap.)
颁发许可证 (práv., ekon.) licencovat co
柴油柴油动机 (motor.) dieselový motor, naftový motor
být cítit čím, po čem, páchnout čím, zapáchat, zavánět čím (pachem)
传真传真 faxovat
地产地产开 stavební investor
电子邮件电子邮件 poslat e-mail komu
起来 nakynout
发达达的 málo rozvinutý (zaostalý)
发电电机 generátor
发电电机 (elektr.) dynamo
发电电站 elektrárna
发动机柴油动机 (motor.) dieselový motor, naftový motor
发动机动机转 (tech.) otáčky (motoru ap.)
发动机动机盖 (motor., let.) kapota
发牢骚牢骚者 protiva, protivný člověk (nevrlý ap.)
发明明者 vynálezce
发票 fakturovat komu co
发射射机 vysílač (televizní ap.), vysílačka (palubní ap.)
发生生率 výskyt (počet případů ap.)
发送送者 odesílatel
发条 natáhnout (hodinky, klíčkem ap.)
发现现者 nálezce, objevitel
发言言人 mluvčí (firmy ap.)
发言言者 řečník
发源源地 zdroj čeho
发展展成 přerůst v co (situace ap.)
vlasy (porost)
发型型师 stylista
分发 distributor
工资工资日 den výplaty
火星出火星 jiskřit
金发女郎 blondýna, plavovláska
卷头 natočit si vlasy (natáčkami)
卷发 tužidlo (na vlasy)
卷发夹子 natáčka
开发未开 neprozkoumaný, neprobádaný
开发 vývojář (softwaru ap.)
开发可开 využitelný (zdroj ap.)
开发地产开 stavební investor
牢骚牢骚 brblat (nespokojeně), reptat
理发 holičství (pánské), pánské kadeřnictví
理发 holič, kadeřník, kadeřnice, holička
理发去理 dát se ostříhat
隆隆声隆隆声 rachotit (stroj ap.), zadunět (hrom, výstřel ap.)
pěnit
散发热气 sálat (kamna ap.)
沙发 válenda
沙发长沙 pohovka, gauč
沙沙出沙沙声 šumět (listí stromů), šustit, zašustit
沙哑出沙哑声 sípat
地产开 stavební investor
出沙沙声 šumět (listí stromů), šustit, zašustit
出咝咝声 zasyčet (horký olej ap.)
出嘶嘶声 syčet, zasyčet (had ap.)
梳理头 učesat se
嘶嘶出嘶嘶声 zasyčet (had ap.)
咝咝出咝咝声 zasyčet (horký olej ap.)
头发一根头 vlas (lidský)
头发棕色头的人 bruneta
头发洗头 umýt si hlavu, umýt si vlasy
头发金色头 světlé vlasy
突发事件 mimořádná událost, stav nouze
信号信号 signalizovat co komu (dávat znamení)
生性关系 vyspat se s kým (pomilovat se)
许可许可证 (práv., ekon.) licencovat co
迅速迅速 spád (událostí ap.)
发疯疯了! Neblázni! (měj rozum)
生了什么事? O co jde?, O co se jedná?, Oč běží?
cítitbýt cítit čím, po čem
dát sedát se ostříhat 去理
dieselovýdieselový motor 柴油动机, 柴油机
e-mailposlat e-mail komu 电子邮件
fakturavystavit fakturu 货账单
hlavaumýt si hlavu 洗头
chlupchlupy 毛, 毛
kadeřnictvípánské kadeřnictví
kypřicíkypřicí prášek 酵粉
laklak na vlasy
naftovýnaftový motor (motor.) 柴油机, 柴油动机
najevovyjít najevo (fakt ap.) 生, 展现
natočitnatočit si vlasy (natáčkami) 卷头
nouzestav nouze 事件, 紧急情况
ostříhatdát se ostříhat 去理
otáčkaotáčky (motoru ap.) (tech.) 转速, 动机转
prášekprášek do pečiva 酵粉
projevmít projev 表, 致词, 致辞
pronéstpronést řeč 表, 致词, 致辞
proslovpronést proslov 表, 致词, 致辞
protivnýprotivný člověk (nevrlý ap.) 牢骚者
sponkasponka (do vlasů)
starostdělat si starosti o koho/co 担心, 愁, 着急, 操心
sušáksušák na vlasy (v kadeřnictví ap.)
světlýsvětlé vlasy 金色头
trefitnetrefit co
vlasumýt si vlasy 洗头
vlasvlasy (porost) 头发, , 头
Reklama: