×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

挥动挥发挥霍挥手诙谐辉煌回报回报率回避回答回复回顾回归线回国回合回击回教回绝回馈回来回廊
Zobrazit vše (24)
[huí] v
vrátit se (zpět)
Reklama:

什么 dát zpátky co (jak bylo dříve)
回答答者 respondent
回顾顾往事 (viděno) z dnešního pohledu (v retrospektivě)
回收收利用 (tech.) recyklace
回想想起来 rozpomenout se na koho/co
回忆忆录 (lit.) memoáry, paměti (spisy)
získat zpět
收回无法收(ekon.) nedobytný (pohledávka)
zatáhnout (zpět, dovnitř)
odraz (míče ap.), odrazit se (míč ap.)
投资投资收期 (ekon.) návratnost (doba)
pachuť (dochuť)
迂回 oklika, zajížďka
迂回前进 vinout se (řeka ap.), klikatit se (cesta ap.)
najít, nalézt
回来我一小时后就来。 Vrátím se za hodinu.
回来我马上来。 Hned jsem zpět., Hned se vrátím.
在他来之前我会来。 Vrátím se, než přijde.
马上我马上来。 Hned jsem zpět., Hned se vrátím., Vrátím se za chvíli.
adresazpáteční adresa (na zásilce ap.) 信地址
strohýstrohá odpověď 冷淡的
tamtam a zpátky (chodit ap.) , 来来
zpátkydát zpátky co (jak bylo dříve) 什么
zpátkyjet zpátky
zpětnýzpětná vazba 反馈,
hnedHned jsem zpět. 我马上来。
hodinaVrátím se za hodinu. 我一小时后就来。
chvíleVrátím se za chvíli. 我马上来。
nežVrátím se, než přijde. 在他来之前我会来。
vrátit seHned se vrátím. 我马上来。
vyznat seVůbec se v tom nemůžu vyznat. (v textu ap.) 我弄不清楚这是怎么事。, 我完全不清。, 摸不着头脑
zaVrátím se za hodinu. 我一小时后就来。
zpětHned jsem zpět. 我马上来。
Reklama: