×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

打通打印打印机打晕打仗打折打针打字大巴大坝大半大爆炸大便大不了大部分大肠大臣大吃大锤大丹狗大胆大道大抵
Zobrazit vše (24)
[dà] adj
1.velký (rozměry, množství)
2.vydatný (déšť, pomoc ap.)
3.starý (člověk ap.), starší
4.hlasitý
phr
他比 大两岁。 Je o dva roky starší než...你多大? Kolik je ti let?这件太大了。 Je mi to velké.
Reklama:

大气气的 atmosférický
大西洋西洋的 atlantický
大学学的 vysokoškolský
澳大利亚利亚土著居民 australský domorodec, Austrálec, aboridžin
爆炸爆炸 velký třesk
毕业学毕业生 vysokoškolák (absolvent VŠ)
变革变革 převrat (hluboká změna)
标题字标题 titulek (novinový ap.)
超级超级 supervelmoc
城市城市 metropole
cpát se (přejídat se), nacpat se čím
出没批出没 zamořit (škůdci ap.)
大多数多数 převážná většina, drtivá většina, valná většina
大镰刀长柄镰刀 kosa (nástroj)
大片片土地 (rozsáhlá) plocha (pozemky ap.)
大声声(地)说 mluvit (víc) nahlas
大使使馆 velvyslanectví, ambasáda
大厅到达 příletová hala
大笑哈哈 chechtat se
大学学毕业生 vysokoškolák (absolvent VŠ)
大学学生 vysokoškolák (student VŠ)
大雪 chumelit (se)
大衣 kožich (kabát)
大衣 zimník
大雨倾盆 liják, prudký déšť
到达到达 příletová hala
登机登机 odbavovací hala
瞪大眼睛 vykulit oči
雕鸮雕鸮 výr velký
放大照片 zvětšenina (snímku)
放大 lupa
公寓公寓 činžák, činžovní dům
公约西洋公约组织 NATO
股东股东 valná hromada (akcionářů)
规模规模 masový, hromadný
哈哈哈哈 chechtat se
喝一 loknout si čeho
胡子胡子 plnovous
可能可能 nepravděpodobný
夸大宣传 (mediální) humbuk (bombastická reklama)
流行流行病 (med.) pandemie
媒体众媒体 masmédia, hromadné sdělovací prostředky
面食利面食 (potrav.) těstoviny
面条利面条 špagety
mozek
努力付出最努力 udělat maximum pro co
(voj.) dělo, kanon
盛大过于盛 ostentativní, demonstrativní (odchod ap.)
声(地)说 mluvit (víc) nahlas
宿舍学生宿舍 kolej (studentská)
汤团利汤团 noky
土地片土地 (rozsáhlá) plocha (pozemky ap.)
土著利亚土著居民 australský domorodec, Austrálec, aboridžin
文革文化革命 Kulturní revoluce (1966-76)
猩猩猩猩 (zool.) gorila
学生学生 vysokoškolák (student VŠ)
意大利利语 italština
意大利利调味饭 (gastr.) rizoto
意大利利面条 špagety
意大利利面食 (potrav.) těstoviny
长大成人 dospět (dítě ap.)
字母写字母 kapitálky
自然自然 příroda
总部总部 sídlo (vlády ap.)
组织西洋公约组织 NATO
他比 两岁。 Je o dva roky starší než...
下雨外面在下雨。 Lije tam.
částz velké části 主要地, 部分, 部份
činžovníčinžovní dům 公寓
déšťprudký déšť 雨, 倾盆雨, 暴雨
drtivýdrtivá většina 多数
hlavičkašpendlíková hlavička 头针的头
hromadavalná hromada (akcionářů) 股东
hromadnýhromadné sdělovací prostředky 众媒体
hroznýšhroznýš královský 蟒蛇
humbuk(mediální) humbuk (bombastická reklama) 宣传, 炒作
chumelitchumelit (se)
kasovníkasovní trhák
kus(velký) kus (masa ap.)
maximumudělat maximum pro co 付出最努力
mluvitmluvit (víc) nahlas 声(地)说
nádržpřehradní/údolní nádrž 水坝, 坝, 水库
oceánAtlantský oceán 西洋
odbavovacíodbavovací hala 登机
převážnýpřevážná část čeho 多数
převážnýpřevážná většina 多数
příletovýpříletová hala 到达
revoluceKulturní revoluce (1966-76) 文化革命, (zkr.) 文革
sídlopanské/honosné sídlo
silnicehlavní silnice (meziměstská)
silnýsilné deště
střevotlusté střevo
školavysoká škola
tlustýtlusté střevo
třeskvelký třesk 爆炸
třídahlavní třída 街,
ulicehlavní ulice 街, 大道
Reklama: