×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

衬衫撑杆12称呼称为称谓称赞成本成堆成分成功成果成绩成见成交成就成立成年成排成群成人成熟
Zobrazit vše (24)
[chéng] v
1.dosáhnout čeho (uskutečnit)
2.stát se čím, jakým (začít být)
Reklama:

比例正比例 poměrný (v jistém poměru)
成本本计算 kalkulace (nákladů)
成功功率 úspěšnost (míra)
成功取得 dařit se komu co (být úspěšný)
成绩绩单 (školní) vysvědčení
成年 nezletilý, nezletilost
成年 plnoletý, zletilý
成员员资格 členství, příslušnost (ke skupině)
创伤精神创伤 traumatizovat
发展发展 přerůst v co (situace ap.)
翻译什么 翻译 什么语言 přeložit co do čeho (do jiného jazyka)
分成两半 půlit co
构成什么 skládat se (celek), sestávat z čeho
合成橡胶 neopren (hmota)
黑手党黑手党 mafián
化石化石 zkamenět (fosilie)
计算本计算 kalkulace (nákladů)
精神精神创伤 traumatizovat
pořezat (pilou), nařezat co (na polena ap.)
两半两半 půlit co
两半两半 rozříznout co napůl
魔法用魔法变 zaklít koho v co
牛排熟牛排 krvavý biftek (nepropečený)
一行 seřadit se (do řady), nastoupit do řady
陪审团陪审团 porotce, člen poroty
切成什么 porcovat (maso), naporcovat
切成两半 rozříznout co napůl
完成式的未完式的 (ling.) nedokonavý
文件文件 vyhotovení (exemplář dokumentu)
协议协议 uzavřít obchod s kým (dohodu ap.)
vyhotovit (dokument ap.)
什么 rozmačkat (na kaši ap.)
药物瘾药物 návykové látky
赞成不赞 nesouhlasit s čím (neschvalovat, odsuzovat), nesouhlasný
长大长大 dospět (dítě ap.)
证明证明是功的 osvědčit se (o věci ap.)
主流为主流 převládat
主要主要 dominanta
组成什么 sestávat, skládat se
dokázatdokázat to (uspět ap.)
choulit sechoulit se k sobě (zimou ap.)
krvavýkrvavý biftek (nepropečený) 熟牛排
napůlrozříznout co napůl 两半
nastoupitnastoupit do řady 一行
návykovýnávykové látky 瘾药物
obchoduzavřít obchod s kým (dohodu ap.) 协议,
porotačlen poroty 陪审团
povést sekomu se povedlo co 什么
prospěchškolní prospěch
přivoditpřivodit (si) (újmu ap.)
uzavřítuzavřít obchod s kým (dohodu ap.) 协议,
vyletětvyletět nahoru (hodnoty ap.) 迅速
vysvědčení(školní) vysvědčení 绩单
zplodinazplodiny (exhaláty ap.) 烟雾, 生物, 排放
zvládnoutzvládnout to
Reklama: