×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

贩子饭菜饭店饭馆饭票饭食饭厅方案方便方才方程方法方格方块方面方式方位方向方向盘方形的方言方针
Zobrazit vše (24)
[fāng] adj
čtvercový, hranatý
Reklama:

比方(说) např.
处方开处 předepsat (lék ap.)
电话付费电话 hovor na účet volaného
东方在东 na východě
方法法论 metodologie
方法法学 metodologie
方面面……另一面…… jednak... (a) jednak
方面另一 naproti tomu (zase) (opačný argument ap.)
方式以不同 jinak (jiným způsobem)
方式以各种 všelijak, různě (více způsoby ap.)
方位基本 (hlavní) světové strany
方向向标 směrovka (u cesty), ukazatel (směru, u cesty ap.)
方向相反 protisměr (část silnice)
方针指导 směrnice (pokyn)
v každém ohledu
官方非官 neoficiální
警方突袭 razie (policejní)
括号括号 hranaté závorky
立方(geom.) krychle
立方 kubík (metr kubický)
迷失迷失 bloudit (být ztracený), ztratit se (zabloudit ap.)
以某种 nějak
jih
生活生活 životní styl
在何 kde (otázka)
治疗治疗 léčba, léčení
电话接电话一付费 volat na účet volaného
方面面……另一面…… Na jednu stranu... na druhou stranu...
来自您来自什么 国家/地 Odkud jste?
jednakjednak... (a) jednak 面……另一面……, 一来……二来……
naprotinaproti tomu (zase) (opačný argument ap.) 另一面, 反观
ohledv každém ohledu 面, 处处
pádna každý pád 百计
pod(hned) pod čím (bezprostředně) 在下面, 下
příkladna příklad 比如, 比, 譬如
případv každém případě (určitě) 百计
strana(hlavní) světové strany 基本
stylživotní styl 生活
vrubzapsat na vrub co (částku) 记入借
východna východě 在东, 东部
závorkahranaté závorky 括号
odkudOdkud jste? 您是从哪里来的?, 您来自什么 国家/地
stranaNa jednu stranu... na druhou stranu... 面……另一面……
uchovatUchovejte v chladu. 保存在阴凉地
volatvolat na účet volaného 接电话一付费
východjet na východ 向东
Reklama: