×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

邋遢喇叭腊肠蜡烛辣根辣椒来回来历来临来世来往来源来者来自莱姆病莱茵河兰花拦河筑坝拦劫栏杆
Zobrazit vše (24)
[lái] v
přijít kam (dostavit se)来不及 nestihnout, (hovor.) propást co, propásnout来得及 stačit udělat co, stihnout co (přijít včas)来到 nadejít (čas ap.), nadcházet, přicházet (doba)我们来不及开头。 Nestihneme začátek.在他来之前我会回来。 Vrátím se, než přijde.
Reklama:

安静安静下 uklidnit se (situace ap.), utichnout (místo ap.), ztichnout
摆动摆动起 rozkývat
比较什么 比较起 proti (ve srovnání s), oproti čemu (porovnání)
表现表现出 dát najevo co
不安不安地动动去 vrtět se (neklidně)
喘不过气 zadýchat se
打听打听出 vyzvídat (ptát se ap.)
什么 哪里 přivézt, dovézt koho/co kam
přivést (s sebou ap.), dovést koho (s sebou)
发起 nakynout
飞去 obletět co, poletovat
飞奔飞奔出 vyřítit se odkud
蜂拥蜂拥而 nahrnout se kam, přihrnout se (dav ap.)
哪里 vyplavat (na hladinu)
怀疑怀疑起 zapochybovat o kom/čem
回想回想起 rozpomenout se na koho/co
昏暗昏暗下 šeřit se
活跃活跃起 ožít (aktivita ap.)
祸害给谁祸害 sužovat (národ ap.)
激动激动起 rozechvět, vzrušit
疾病疾病 zavléci co kam (zanést chorobu ap.)
将来(ling.) futurum, budoucí čas
přivolat koho (lékaře ap.)
叫起 vykřiknout, zakřičet
接起 navázat co (konce ap.)
看起来看起很熟悉 být povědomý kdo/co komu
哭起 rozbrečet se, rozplakat se
狂怒狂怒起 rozzuřit se
拉出 vyvléct koho/co odkud
přivléci co kam
来临即将 blížit se (časově), přibližovat se (o čase ap.)
来往 stýkat se s kým (vídat se ap.)
来往 kamarádit (se) s kým
捞起 vylovit co (dostat z vody)
亮起 zapnout se (zařízení ap.), rozsvítit se (kontrolka ap.), naskočit (světlo na semaforu ap.)
流出 vytéct (uniknout, olej ap.), vytékat
露出 vykouknout odkud (objevit se)
慢下 使什么 zpomalit co
什么 拿下 snést (shora dolů)
拿下 sundat co z čeho (dát dolů)
přinést co komu, přivézt, dovézt koho/co kam
呕吐呕吐出 vyzvracet co
爬下 sešplhat (se) po čem, slézt z čeho
爬出 vylézt z čeho (dostat se ven)
跑上 vyběhnout kam (nahoru)
跑去 pobíhat
跑起 rozběhnout se (dát se do běhu)
平静平静下 uklidnit se, upokojit, upokojit se
匍匐匍匐出 vylézt (ven, po čtyřech ap.)
晴朗晴朗起 vyjasnit se (obloha)
如此如此一 takhle, takto, tímhle způsobem
熟悉看起很熟悉 být povědomý kdo/co komu
一口气说出 vychrlit (rychle říci)
谈起 rozpovídat se (začít hovořit)
疼起 rozbolet co koho
跳下 seskočit z čeho (ze střechy ap.)
猛然跳起 vymrštit se
向上跳起 vyskočit (nahoru)
听起 vyznít jak
痛起 rozbolet co koho
团结团结起 sjednotit se (ke společnému odporu ap.)
推动推动起 roztlačit co (uvést do pohybu)
围起 ohradit
用某物什么 围起 obehnat co čím (ohradit ap.)
吸出 vysát co odkud (vytáhnout)
习惯习惯下 zdomácnět (rostlina ap.)
现在从现在以 napříště (odteď dále)
响起 rozeznít se
笑起 rozesmát se
写下 poznačit si
vzbudit se, probudit se, probrat se (spící)
眼睛眼睛转转去 těkat (pohledem ap.)
摇起 rozhoupat co (houpačku ap.)
一般一般说 obecně, vůbec (všeobecně)
一口气一口气说出 vychrlit (rychle říci)
použít co, užít, užívat co/čeho (používat)
犹豫犹豫起 zaváhat
stále více, čím dál (tím) více
一个 ještě (jednou)
一次 ještě (jednou)
栅栏用栅栏围起 oplotit
站起 povstat, vstát (na nohy), postavit se (zvednout se), stoupnout si
振作振作起 vzchopit se, sebrat se (mentálně ap.)
直立直立起 vzepnout se (kůň ap.)
肿起 napuchnout, natéct (zvětšit objem), opuchnout
转去 těkat (myšlenky ap.)
转起 roztočit co
转过 otočit se (změnit polohu), obrátit se (jiným směrem ap.)
眼睛转转去 těkat (pohledem ap.)
自来水水管 vodovod
自来水水厂 vodárna
他明天才 Přijede až zítra.
别把我扯进 Mě do toho nepleť.
回来我一小时后就回 Vrátím se za hodinu.
回来我马上回 Hned jsem zpět., Hned se vrátím.
机场你们机场接我? Přijdete mi naproti na letiště?
寂静寂静下了。 Nastalo ticho.
你们机场接我? Přijdete mi naproti na letiště?
Reklama: