×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Okolí

词语词组辞谢辞职此处此后此外次数次要次长伺候刺柏刺穿刺刀刺耳刺钢丝刺激刺目刺伤刺痛刺猬
Zobrazit vše (24)
[cì] adv
(mat.) krát (násobení)一次 jednou (jedenkrát)上次 naposled (posledně), minule下次 napříště, příště两天一次 obden每个星期三次 třikrát týdně每年两次 dvakrát ročně最后一次 naposled (víckrát už ne), posledně这次 tentokrát许多次 mnohokrát第二次 podruhé很多次 mnohokrát几次 několikrát, párkrát多少次 kolikrát每个月两次 dvakrát měsíčně每天两次/三次 dvakrát/třikrát denně
Reklama:

一百 stokrát
初次登台 debutovat
当选当选 znovu zvolit (do funkce ap.)
第一第一 napoprvé, poprvé, prvně
多少多少 kolikrát
第二 podruhé
několikrát, párkrát
dvakrát
vždy (v každém případě), pokaždé
druhá mocnina
每年两 dvakrát ročně
一千 tisíckrát
třikrát
čtyřikrát
两天一 obden
无数无数 nesčetněkrát
星期每个星期三 třikrát týdně
许多许多 mnohokrát
jednou (jedenkrát)
又一 ještě (jednou)
再来一 ještě (jednou)
每个月两 dvakrát měsíčně
druhýza druhé 第二, 其, 二来
ještěještě (jednou) 再来一, 再来一个, 又一, 再度
mocninadruhá mocnina
popo třetí 第三
použitína jedno použití (určený)
ročnědvakrát ročně 每年两
dennědvakrát/třikrát denně 每天两/三
měsíčnědvakrát měsíčně 每个月两
Reklama: