×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon1icon2
Reklama:

Okolí

观察观察力观点观光观看观念观众鳏夫12管道管风琴管教1管教2管理管闩管辖管弦乐管线管子馆长冠军盥洗室
Zobrazit vše (24)
1 [guǎn] v
1.starat se o co (o dům ap.)
2.řídit co (firmu ap.)
phr
别管我啦! Nechte mě na pokoji!, Dejte mi pokoj!
Reklama:

血管 cévní
不管愿(意)不愿意 chtě nechtě
仓库仓库理员 skladník
城堡城堡总 kastelán
档案档案保 archivář
放电放电 (elektr.) výbojka
费用理费用 (ekon.) režie (náklady), režijní náklady
管道道系统 potrubní rozvody
管理理人 správce, vedoucí (oddělení, pobočky ap.)
管理理人 (výp.) administrátor (systému ap.)
管理理者 vedení (řídící osoby)
管理理员 správce, vedoucí (oddělení, pobočky ap.)
管理理员 (výp.) administrátor (systému ap.)
管理理处 ředitelství
管理公司 řízení firmy
管辖辖权 (práv.) jurisdikce
管弦乐弦乐队 (hud.) orchestr
呼吸水下呼吸 (sport.) šnorchl
经营经营理人员 řídicí/vedoucí pracovník
看管 domovník
煤气煤气(tech.) plynovod
排气排气 výfuk
排水排水 odpad (u dřezu ap.)
辖权 (práv.) jurisdikce
人力人力资源 personalistika
人事人事 personalistika
人事人事理人员 personalista
萨克斯管萨克斯 saxofonista
水下水下呼吸 (sport.) šnorchl
网络网络理员 operátor (provozovatel sítě ap.)
污水污水 kanál (odpadní), stoka
系统道系统 potrubní rozvody
学校学校理人 školník
愿意愿(意)不愿意 chtě nechtě
主管 vedoucí (oddělení, pobočky ap.)
自来水自来水 vodovod
不管我不 Je mi to jedno.
chtěchtě nechtě 愿(意)不愿意
ii když , (hovor.) 虽说
kdyži když , (hovor.) 虽说
nechtěchtě nechtě 愿(意)不愿意
ohledbez ohledu na co , 不顾, 不论
pracovníkřídicí/vedoucí pracovník 经营理人员
přestopřesto, že...
režijnírežijní náklady 理费用
řízenířízení firmy 公司
starostmít na starosti co (činnost, práce ap.) , 负责
jednoJe mi to jedno. 我不在乎。, 我不。, (při výběru ap.) 我无所谓。
nechatNechte mě na pokoji! 我啦!
pokojDejte mi pokoj! 我啦!
Reklama: