×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon管理
Reklama:

Okolí

观众鳏夫12管道管风琴管教1管教2管理管闩管辖管弦乐管线管子馆长冠军盥洗室灌溉灌木灌输罐头
Zobrazit vše (24)
管理 [guǎnlǐ]
n
1.řízení (chodu organizace), vedení (řídicí činnosti ap.), management
2.dohled (hlídání ap.), dozor nad čím
v
1.řídit (firmu ap.), spravovat co (provádět správu)
2.dohlížet na co (průběh ap.)
3.regulovat co
4.hospodařit s čím (nakládat s majetkem)
phr
管理人 správce, vedoucí (oddělení, pobočky ap.)管理人 (výp.) administrátor (systému ap.)管理者 vedení (řídící osoby)管理员 správce, vedoucí (oddělení, pobočky ap.)管理员 (výp.) administrátor (systému ap.)管理处 ředitelství公司管理 řízení firmy
Reklama:

仓库仓库 skladník
费用费用 (ekon.) režie (náklady), režijní náklady
经营经营人员 řídicí/vedoucí pracovník
人力人力资源 personalistika
人事人事 personalistika
人事人事人员 personalista
网络网络 operátor (provozovatel sítě ap.)
学校学校 školník
pracovníkřídicí/vedoucí pracovník 经营人员
režijnírežijní náklady 费用
řízenířízení firmy 公司
Reklama: